Skip to main content

Castellum säljer fastigheter för 48 Mkr med en vinst om 19 Mkr och investerar för 37 Mkr

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 14:44 CEST

Castellum har, genom sitt dotterbolag Eklandia Fastighets AB, sålt tre bostads­fastigheter om ca 2 000 kvadratmeter i stadsdelen Masthugget, Göteborg samt en mindre bostads­fastighet i Kålltorp, Göteborg om ca 500 kvadratmeter. Den sammanlagd försälj­nings­summan uppgick till 30 Mkr med en vinst om 14 Mkr.

Castellum har, genom sitt dotterbolag Aspholmen Fastigheter AB, sålt en kontors- och butiks­fastighet om ca 3 200 kvadratmeter i området Svartbäcken i Uppsala för 18 Mkr med en vinst om 5 Mkr.

Aspholmen har förvärvat en lager/industrifastighet om ca 2 300 kvadrat­meter i området Boländerna i Uppsala för
15 Mkr. Boländerna betraktas idag som ett av tre externhandelsområden i Uppsala.

Castellum har, genom sitt dotterbolag Fastighets AB Briggen, tecknat ett hyresavtal med ett tyskägt företag som varit verksamt i Lund sedan 1897. Avtalet innebär att Briggen kommer att nyproducera en lager/industrifastighet om ca 3 000 kvadratmeter på en befintlig byggrätt i Gunnesbo industriområde i Lund. Investeringen är beräknad till ca 22 Mkr och inflyttning är planerad till första kvartalet 2004.

Nära Gustav Adolfs torg i centrala Malmö äger Briggen Hansacompagniet och Hansa­gallerian där investeringar för ca 130 Mkr gjorts i ny- till- och ombyggnad under det senaste året. En årlig under­sökning, avseende handeln i Malmö, redovisar en god cityhandel i allmänhet och i synner­het för handelshuset Hansa. Investe­ringarna har starkt bidragit till den positiva utvecklingen och lagom till julhandeln 2003 kommer de båda affärsfastigheterna att vara förenade med en gångbro en våning över markplanet. På Hansagallerians andra våning kommer vid den tiden även ett antal nya butiker vara inflyttade.

Castellum har under slutet av juni 2003 introducerat ett företagscertifikatprogram med en ram om 1 500 Mkr. Efter­frågan under de första handelsdagarna har varit god vilket innebär att Castellum genom programmet fått tillgång till ytterligare en förmånlig finansieringskälla.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till drygt 13 miljarder kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och för­valtas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56