Skip to main content

Trafikverket flyttar in i nytt kontorshus på A6-området

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2014 10:00 CEST

Fastighets AB Corallen fortsätter sin expansion i Jönköping. Ny hyresgäst i ett nybyggt kontorshus på A6-området blir Trafikverket.

 - Vi har sedan tidigare utvecklat och byggt fastigheter på A6, och kontorsefterfrågan är fortsatt god på området. Därför har vi arbetat efter möjligheten att utnyttja våra egna byggrätter för att tillgodose behovet av efterfrågade ytor, säger Peder Karlén, Fastighetschef i Jönköping.

Byggnaden, som uppförs på Bataljonsgatan, kommer att bli en tydlig profilfastighet och inrymma cirka 2500 kvm kontor. Byggnaden är i princip fullt uthyrd innan byggstart, Trafikverket kommer att hyra övervägande del av huset och etablera sitt regionkontor och sin förarprovsverksamhet där.

– Corallen har en bred erfarenhet av att producera och utveckla effektiva och flexibla kontor, och  vi upplever ett bra intresse för de ytor som vi tillskapar. Nu är vi mycket glada över att ha slutit ett långsiktigt avtal med Trafikverket, som efterfrågat just en sådan produkt, fortsätter Peder Karlén

Byggnationen kommer att påbörjas inom kort och beräknas stå färdigt vid halvårskiftet nästa år. Corallens totala investering beräknas uppgå till 60 Mkr. Gärahovs Bygg AB har fått  uppdraget att uppföra byggnaden.

– Förutom att skapa flexibla ytor för våra hyresgäster har vi ett stort fokus på miljöfrågorna. Sedan 2007 har vi minskat vår enerförbrukning med 27,5 procent och alla våra nybyggnadsprojekt sedan 2011 genomförs enligt klassificeringssystemet Miljöbyggnad. I detta projekt innebär det att vi jobbar mycket med materialval, energiförbrukning och inomhusklimat, säger Thomas Bergström, Byggprojektledare Corallen Jönköping.


Fastighets AB Corallen är en av de ledande aktörerna i östra Götaland. Corallen äger och förvaltar cirka 520 000kvm kommersiella lokaler med ett värde om cirka 4,2 miljarder kronor. Fastigheterna är belägna inom Jönköping, Linköping, Värnamo och Växjö kommuner. Corallen är ett helägt dotterbolag till börsnoterade Castellum AB. Utförligare information om företaget och dess fastigheter återfinns på  www.corallen.se.

Corallen i Jönköping tillhör de större aktörerna på marknaden och äger och förvaltar cirka 183 000 kvm, där övervägande delen av beståndet finns på A6, Rosenlund och i City. Starka profilhus är bl.a. Industrihuset, Ekohallen, Portalen, Bauer-huset, Atollen, Glaspyramiden, CityGross och kv. Visionen på A6.