Ny VD på Castra Väst Systemutveckling AB

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2016 13:26 CET

- Vi välkomnar Magnus Nilzén som ny VD på Castra Väst Systemutveckling, säger Mikael Hammarin koncernchef för Castra Group AB.

Castras årsbokslut visar ökad försäljning med 66%

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2016 20:37 CET

Årsbokslutet 2015/2016 för den nya Castragruppen, som etablerades för tre år sedan är nu klart:
Koncernen växer i mycket snabb takt och försäljningen slutade på 48,6 miljoner kronor, en ökning med 66%.
- Det är tydligt att vi lockar de bästa konsulterna till oss, säger VD Mikael Hammarin.

Castra har under året rekryterat mycket bra konsulter vilket har bidragit till en ökad personalstyrka samtidigt som vi återigen har ökat vår försäljning kraftigt.

Vår satsning på nischbolagskonceptet med möjlighet till delägande slår mycket väl ut. Det ökar intresset för oss bland konsulterna såväl som hos kunderna som lätt hittar vad de söker. Vår satsning på agil-metodik samt certifieringen av våra konsulter har överträffat alla förväntningar.
- Vi har fortsatt att att ta flera prestigefyllda roller och uppdrag inom detta område, vilket påvisar att vi gör rätt saker, säger Mikael Hammarin.

Den snabba rekryteringstakten och den ökade efterfrågan har naturligt lett till att vi har utökat vår säljstyrka markant vilket har bidragit till att en rad nya kunder inom diverse branscher har tillkommit.

Castras satsning mot offentlig sektor fortsätter och vi har stärkt upp med intern kompetens inom orådet och arbetar nu strategiskt med att utveckla det här affärsområdet.Vi har nu egna ramavtal med Försäkringskassan, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), Bolagsverket och Domstolsverket. Betydligt fler ramavtal har också tagits tillsammans med partners.

Efter verksamhetsårets slut har också ramavtal med CSN (Centrala Studiestödsnämnden) och SPV (Statens tjänstepensionsverk) vunnits.

Bolaget finns idag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Sundsvall.

Castra är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2000.

Vill du köra någon satsning under Castras flagg eller leda någon befintlig verksamhet, hör då av dig till VD Mikael Hammarin, 0733-152400, mikael.hammarin@hammarininvest,.se

Castra är ett konsultbolag som erbjuder sina kunder kompetensförstärkning som rådgivare och specialister inom Management, Styrning & Ledning, Verksamhetsutveckling, Systemutveckling och Test. Vi på Castra drivs av att hjälpa våra kunder i IT-relaterade frågor för att åstadkomma förbättringar där de ger störst effekt!

Vi ser oss inte som resurskonsulter med fokus på att lösa en isolerad uppgift utan arbetar med övertygelsen att störst effekt uppnås genom ett tätt samarbete med våra kunder där vi ser till hela verksamheten och hur IT kan göra bäst nytta för affären. Vårt mål är att bygga och överföra kompetens till kunden, så att denne inte skall vara beroende av oss framöver. Detta ger kunden full kontroll och låter oss fokusera på att leverera nytta och effekt i nästa projekt.

Vårt mål är att ha ett härligt, engagerat företag tillsammans med kompetenta och underbara människor. Därför erbjuder vi också möjligheten till delägande i det dotterbolag du arbetar i. Var med och forma Castra till det konsultbolag du alltid velat arbeta på!

Årsbokslutet 2015/2016 för den nya Castragruppen, som etablerades för tre år sedan är nu klart: Koncernen växer i mycket snabb takt och försäljningen slutade på 48,6 miljoner kronor, en ökning med 66%. - Det är tydligt att vi lockar de bästa konsulterna till oss, säger VD Mikael Hammarin.

Läs vidare »

Mikael Fjellström ny VD på Castra Mellansverige!

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 16:30 CET

Castra växer i raketfart och rekryterar Mikael Fjellström för att driva verksamheten i Mellansverige.

Semir Jasarevic är ny regions-VD för Castras verksamheter i Stockholm och norra Sverige

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 11:10 CET

Castra växer i raketfart och rekryterar Semir Jasarevic för att driva verksamheten i regionerna Stockholm och norr. Semir Jasarevic blir VD för Castra Öst och Castra Öst Systemutveckling.

Castra Group AB certifierade som A Great Place to work

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 16:06 CEST

Castra har under 2017 utvecklat arbetet med företagets interna kulturfrågor vilket resulterat i ett samarbete med A Great Place to work. Fokus på medarbetarinflytande och en gemensam stolthet över bolaget har varit fokus ända från det att bolaget startades. Arbetet har nu resulterat i en certifiering.

Om Castra Group AB