Skip to main content

Agil HR i praktiken - smidigt eller osmidigt?

Blogginlägg   •   Sep 22, 2014 09:25 CEST

Som vi alla vet är jorden rund. Den snurrar jämt och fint i sin samma bana – år efter år. Tänk om en verksamhet kunde få fungera likadant! Att när man kommit på en bra och fungerande lösning kunde luta sig tillbaka och bara låta hjulet rulla.

Tyvärr är det ju inte så verkligheten ser ut. Vad som fungerar idag kan vara blasé imorgon. Vi får en känsla av att jorden snurrar allt snabbare. Så är ju inte fallet, men utmaningen ligger i att det sker så mycket mer under ett och samma tidsspann som vi måste förhålla oss till. Mot denna bakgrund pratas det alltmer om vikten av att vara agile. Agile som står för smidig och flexibel. Verksamheter måste ha förmågan att förnya sig själv, anpassa sig efter de ständiga förändringar som sker. Anpassningsförmåga och lyhördhet är därför kritiska egenskaper för verksamheter idag och blir en alltmer betydande konkurrensfaktor. Att försöka hantera denna dynamiska värld med äldre statiska processer är därför en svår och onödig utmaning. Men med rätt verktyg kan din verksamhet anamma ett mer agilt förhållningssätt smidigare än du tror.

Vi vet att förändring börjar med…

…insikt. Medvetenhet. Vi måste numera se förändring som ett normaltillstånd. Detta gör att mål och handlingsplaner behöver justeras allt oftare och planer måste överses kontinuerligt.

Som bland annat författaren tillika filosofen Jean-Paul Satre uttryckte: Det avgörande är inte vad som händer oss utan hur vi svarar på det som sker.

Så vad kan agile HR bidra med?

Vår tid kräver ett annat typ av ledarskap och andra rutiner och system än för bara en kort tid sedan. Du bör därför ständigt ifrågasätta om de nuvarande rutiner och processer är anpassade till dagens höga tempoväxlingar och behovet att kunna reagera snabbt. Är så inte riktigt fallet? Då är detta en situation där du verkligen kan dra nytta av det agila tänkandet och dess praxis.

Teknik är viktigt – agile teknik är avgörande

Har du lagt grunden för smidighet och flexibilitet samt investerat i agila verktyg? Tekniken är i de flesta sammanhang ett av de viktigaste instrumenten i förändringsarbetet, menar de två norrmännen Even Bolstad, vd för HR Norge och Stig Thorgersen, partner på Ernst Young, i sin artikel. De är också bekymrade över de många HR chefers technofobi och brist på teknikförståelse.

Agile Performance Management

För att uppnå organisatoriska mål genom personalen är ett system för verksamhetsstyrning viktigt, men inte alla HR-system stödjer agila tankesätt utan bygger snarare på en traditionell och enhetlig ”best practise”. För de flesta människor fungerar detta, men om moderna organisationer har till syfte att uppnå större flexibilitet, kan systemstödet bli en flaskhals. Du bör därför säkerställa att du med hjälp av ett performance management-system enkelt kan:

•  Justera affärsmål utöver den årliga processen
• Uppdatera utvecklingsplaner vid behov av nya kompetenser
• Få en snabb överblick av mobila medarbetare
• Hitta efterträdare till nyckelpositioner vid nödsituation
• Snabbt hitta rätt kompetens till ett viktigt projekt
• Ge frekvent feedback till och från flera källor
• Kontinuerligt kontrollera status och framsteg under hela året (som ett komplement till det årliga medarbetarsamtalet)

Kort sagt handlar det om att lägga grunden för en smidig och flexibel organisation som är väl rustad för att hantera frekventa ändringar med hjälp av bra processer och systemstöd. En del ifrågasätter om denna typ av agila systemstöd finns tillgängliga utan att de i praktiken blir för statiska, men möjligheterna med systemstöd är större än du tror och inte minst om man gör en noggrann jämförelse bland leverantörer när man står inför en investering av ett systemstöd att supportera HR- och ledarskapsprocesser.

Ofta är saker lättare sagt än gjort, men inte i detta fall. Du kan komma långt med relativt enkla åtgärder, anpassning av befintliga processer och krydda dem med smarta verktyg.

Du missar väl inte?…

Du kanske redan konstaterat vikten av att förhålla sig agilt inom HR och ledarskap och vill lära mer?
Då kan jag rekommendera Agile People Sweden, den 25 september. Denna dag utlovar många intressanta ämnen och talare. Även mina kollegor från CatalystOne finns på plats och svarar på frågor som kan tänkas röra agilt supporterande systemstöd inom Performance och Talent management.

Väl mött!


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera