Skip to main content

Investeringar i industrifastigheter inom EMEA når högsta nivån på fem år

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 16:25 CET

Investeringsvolymen inom i industri- och logistikfastigheter fortsätter att öka. Volymerna ökade med 4,6 % under tredje kvartalet 2013 och med nästan 40 % jämfört med samma period förra året, enligt de senaste siffrorna från den globala fastighetsrådgivaren CBRE.

Hittills under 2013 har drygt 10 miljarder euro investerats i den europeiska industri- och logistiksektorn, den högsta nivån på fem år. Än en gång genomfördes en betydande del av transaktionerna i Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Nederländerna. Avkastningen på primära fastigheter har minskat på vissa marknader, främst i Storbritannien.

James Markby, Head of European Industrial and Logistics Investment på CBRE, säger:

"Tillströmningen av framför allt nordamerikanska private equity-fonder har ökat likviditeten på en marknad som ger en attraktiv riskjusterad avkastning, säkerställd mot diversifierade intäktsströmmar. Vi ser också att institutionella investerare återvänder till marknaden för fastigheter inom lättindustri för att öka sin totala avkastning. De tydligt ökande värdena på sekundära industrifastigheter utnyttjas av investerare på de stora europeiska marknaderna.”

Den ekonomiska situationen i Europa fortsätter att bromsa beslutsprocessen för byggandet av industri- och logistikfastigheter. Det pressar upp hyrorna i prime-segmentet på vissa marknader och håller uthyrningsgraden för attraktiva lagerfastigheter uppe. Konsekvensen är att de nya ytor som tillförs på marknaden i Central- och Östeuropa (CEE) absorberas direkt. I Moskva tillkom under tredje kvartalet 2013 526 000 kvadratmeter lager, och ytterligare 207 000 kvadratmeter förväntas färdigställas under fjärde kvartalet 2013 varav uthyrningsgraden är 90 %. Prag hade också den högsta nivån av nya lagerytor sedan andra kvartalet 2009.

Uthyrningsaktiviteten inom industri- och logistiksektorn under tredje kvartalet 2013 låg på ungefär samma nivå som under det första halvåret, men med betydande ökningar på vissa  marknader. Det rådde återigen intensiv aktivitet i Moskva och Dublin, men även i området runt Lille i Frankrike och på regionala tjeckiska marknader. Konsolidering och omlokalisering till mer eftertraktade lägen fortsätter att driva upp efterfrågan inom hela EMEA. Take-up minskade dock lite under andra kvartalet 2013 och ligger under medelvärdet för de fyra senaste kvartale. Take-up för helåret 2013 beräknas därför sjunka till 2012 års nivåer. Marknadshyrorna ökade under kvartalet och året med 0,64 %, eftersom ökningar skedde i Oslo, Glasgow, Haag och Dubai.

Amaury Gariel, Head of EMEA Industrial & Logistics på CBRE, säger:

"Den närmaste framtidens utveckling inom industri- och logistiksektorn känns stabil och överlag mer positiv än för sex månader sedan. Detaljhandelns utvidgning av e-handeln är ett marknadssegment som uppvisar en oförminskad tillväxt, vilket skapar en efterfrågan på både paketleveranscentraler och stora distributionslager. Efterfrågan på lager i Västeuropa drivs av en strävan efter att effektivisera försörjningskedjan med det slutliga målet att öka vinsten, medan efterfrågan i Östeuropa är ett resultat av långsiktiga tillväxtplaner genom nyetableringar."

 

Om CBRE

CBRE Group Inc. är världens största företag inom fastighetsrådgivning med huvudkontor i Los Angeles, USA (baserat på 2012 års omsättning). Företaget har ungefär 37.000 anställda och fler än 300 kontor som  stödjer fastighetsägare, investerare samt hyresgäster över hela världen.

I Sverige har CBRE kontor i Stockholm och Göteborg med runt 80 anställda. CBRE i Sverige erbjuder strategisk rådgivning och tjänster inom ett flertal områden – fastighetstransaktioner, hyresgästrepresentation, förvaltning, uthyrning och utveckling, samt värdering. Vi arbetar även med research och erbjuder konsulttjänster. Företaget har åtta olika affärsområden – Capital Markets, Office Leasing, Retail Advisory, Logistics Advisory, Retail Tenant, Valuation Advisory, Property & Asset Management och Corporate Services. Läs mer om CBRE på våra webbsidor, www.cbre.se eller www.cbre.eu.

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera