Skip to main content

H.K.H. Prins Daniel och Maltas president deltar i en högnivåkonferens anordnad av Östersjöstaternas råd om förbud av barnaga

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2018 11:44 CET

Det är möjligt att omvandla förbud av barnaga till handlingar som påverkar allmänhetens attityder och beteende!

År 1979 förbjöd Sverige – som första land i världen – barnaga i alla dess former och blev samtidigt ett föregångsland. Sedan dess har 53 länder följt Sveriges exempel och fler länder håller på att lagstifta om ett förbud. I dag är Östersjöregionen en ledande region globalt då 10 av 11 länder har förbjudit barnaga i alla miljöer, inklusive hemmiljön.

För att uppmärksamma att det går att förändra politiken, attityder och beteenden organiserar Östersjöstaternas råd en högnivåkonferens om implementeringen av förbud mot barnaga 15-16 november i Stockholm. Konferensen ordnas med Sveriges regering som medvärd, och i samarbete med FN:s särskilda representant för förebyggande av våld mot barn.

Maltas president, ministrar från fem olika länder, högt uppsatta FN och EU-tjänstemän samt representanter från NGOs och universitet kommer att delta i konferensen.


Om programmet

H.K.H. Prins Daniel kommer att närvara under öppnandet av konferensen.

Talare torsdag 15 november:

Maira Mora, generaldirektör, Östersjöstaternas råds sekretariat, Marta Santos Pais, FN:s särskilda representant för förebyggande av våld mot barn, Elda Moreno, Europarådet, Valeria Setti, Europeiska Kommissionen, Anna Henry, the Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, Lena Ingelstam, Rädda Barnen, Bragi Gudbrandson, UN Committee on the Rights of the Child, Juris Jansons, Barnombudsman, Lettland, Staffan Janson, professor och expert Non-Violent Childhoods Programme.

Talare fredag 16 november:

H.E. Marie-Louise Coleiro, president Malta, Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Ásmundur Einar Daðason, minister för sociala frågor och jämställdhet, Island, Linas Kukuraitis, social-, och jämställdhetsminister, Litauen, Annika Saarikko, familje-, och omsorgsminister, Finland, Marija Pletikosa, statssekreterare, ministeriet för demografi, familj, unga och socialfrågor, Kroatien, Sandra León Alfonso, generaldirektör, högkommissionen mot barnfattigdom, Spanien, H.E. Neziha Laabidi, minister för kvinnor, familjer, barn och seniorer, Tunisien, Marta Santos Pais, FN:s särskilda representant för förebyggande av våld mot barn Anna Maria Corazza Bildt, ordförande för Europaparlamentets grupp för barns rättigheter, Howard Taylor, verkställande direktör, Global Partnership to End Violence Against Children.

Fullständigt program och mer information om talarna hittar du i vårt bifogade presskit.


Citat

“Vi har en positiv våg just nu – Östersjöregionen är en modellregion på global nivå med 10 av 11 länder som har förbjudit barnaga i alla miljöer, inklusive i hemmet. Nästan alla medlemsstater i Östersjöregionen har dessutom deltagit i Non-Violent Childhoods-programmet som syftar till att stärka medvetenheten och insatserna kring våld mot barn.”

Maira Mora, generaldirektör, Östersjöstaternas råds sekretariat


“Våld mot barn påverkar barn i alla åldrar, och det börjar ofta tidigt i livet. Därför måste våldsförhindrande arbete starta i början av barndomen genom investeringar i positiv föräldrapraxis och genom att uppmuntra positiv disciplin och uppväxt av barn genom icke-våldsamma medel. Våld mot barn kan bli en del av ett avlägset förflutet om vi investerar i starka barnskyddssystem, inklusive införande och genomförande av omfattande lagstiftning för att förbjuda alla former av våld mot barn i alla miljöer, inklusive hemmet. Med en tydlig lagstiftning uttrycker stater sitt ansvar för att skydda barns rättigheter och förmedla ett tydligt budskap om fördömande av all form av försummelse, missbruk och utnyttjande.”

Marta Santos Pais, FN:s särskilda representant för förebyggande av våld mot barn


”I Sverige brukade det vara vanligt att föräldrar använde aga för att disciplinera sina barn, men det här ändrades under slutet av 60-talet när fler och fler föräldrar, politiker, massmedia och andra inom området förstod hur barn tar skada av aga. Förbudet år 1979 ökade förståelsen för detta och idag har andelen svenska barn som utsätts för allvarligt fysiskt och psykiskt våld minskat till fem procent.”

Lena Hallengren, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister


Var: Fleming 7 (Ljusgården)

Fleminggatan 7, Stockholm

När: 15 november 08:45 – 17:00

16 november 08:30 – 15:00

Anmälan: journalister är välkomna att rapportera från konferensen. Anmälan skickas till paulina.ek@cbss.org senast 14 november 2018.

Twitter: #nonviolentchildhoods #goblue

The Council of the Baltic Sea States (CBSS) is an inter-governmental organisation, building collaboration and trust in the Baltic Sea Region since 1992. The Members of the Council are Denmark, Estonia, Finland, Germany, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Russia, and Sweden, as well as the European Union. The CBSS provides a platform for governments, organisations, communities, and people to build and strengthen partnerships. The Presidency of the Council rotates among the Member States annually. Latvia currently holds the Presidency of the Council of the Baltic Sea States 2018-2019.