Skip to main content

Ungdomar tar ledningen i diskussioner om en hållbar framtid vid ReGeneration2030 mötet

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2018 12:12 CEST

Den 18–20 augusti 2018 hålls ReGeneration2030:s första möte på Åland. Under mötet fokuserar vi på att skapa en trygg och tillförlitlig atmosfär där vi lär oss av varandra i vårt arbete mot en hållbar nutid och framtid. Temat för mötet är mål 12 i FN:s agenda 2030: Hållbar konsumtion och produktion - förenklat handlar det om att leva hållbart. Vi kommer att diskutera och hålla workshops kring frågor om: vad ska du tänka på när du handlar? Vad behöver företagen tänka på när de producerar nya produkter och tjänster? Hur gör vi Norden och Östersjön mer hållbar? Hur vill vi att vår hållbara framtid ser ut?

ReGeneration2030 är en nystartad rörelse för unga! Rörelsen är ett ideellt initiativ som har utvecklats av ett flertal organisationer i Norden och Östersjön samt deras autonoma regioner*. Syftet med rörelsen är att få ungdomar och unga vuxna att skapa förändring och uppnå de hållbara utvecklingsmålen i FN:s agenda 2030 - en hållbar framtid helt enkelt! De globala målen är 17 ambitiösa och universella mål som antogs av världens ledare år 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i alla världens länder. Mer information om rörelsen hittar du på hemsidan för Regeneration 2030.

En av våra långvariga prioriteringar är att försäkra en hållbar och välmående region samt förstärka regionala identiteten. Därför är Östersjöstaternas Rådet en samarbetspartner av ReGeneration2030. "Unga människor är nyckeln till vår framtid, vi måste uppmuntra deras deltagande och engagemang för att uppnå visionen för 2030. Vi vill att vår region verkligen ska vara fullständigt hållbart, vilket vi tror kommer att uppnås genom realiseringen av handlingsplanen för Baltic 2030 " säger Krista Kampus, avdelningschef för Baltic 2030 enheten på CBSS. I juni 2017 antogs handlingsplanen för Baltic 2030 "Realizing the Vision" som utvecklar en gemensam syn på en hållbar Östersjöregion och kartlägger en genomförandestrategi till år 2030 för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i Östersjöregionen. Handlingsplanen antogs av alla medlemsstaternas utrikesminister och en representant från Europeiska unionen på den 20:e juni 2017 i Reykjavik, Island.

Toppmötet kommer att ge till följd en handlingsplan för genomförandet av de lösningar och förslag som formulerades. Förslagen kommer att vidare presenteras för beslutsfattare genom Nordiska ministerrådet och Östersjöstaternas Råd. Andra mindre arrangemang kommer att organiseras för att följa upp genomförandet av lösningarna inför nästa toppmöte. En digital plattform kommer också att fungera som en kanal för fortsatt diskussion.

* Norden och Östersjöregionen omfattar följande 14 länder och autonoma regioner: Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Tyskland, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige och Åland.

Kontakt:

Hanna Salmén

ReGeneration2030 koordinator

Email: hanna.salmen@barkraft.ax

The Council of the Baltic Sea States (CBSS) is an inter-governmental organisation, building collaboration and trust in the Baltic Sea Region since 1992. The Members of the Council are Denmark, Estonia, Finland, Germany, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Russia, and Sweden, as well as the European Union. The CBSS provides a platform for governments, organisations, communities, and people to build and strengthen partnerships. The Presidency of the Council rotates among the Member States annually. Sweden currently holds the Presidency of the Council of the Baltic Sea States 2017-2018.