Skip to main content

Klimatet nu integrerat i affärstrategier - Carbon Disclosure Project

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 06:48 CEST

Embargo: Får inte publiceras före kl 00.01 onsdag 20 oktober 2010

Avsändare: Carbon Disclosure Project Nordic Office, Amanda Haworth Wiklund, amanda.haworth-wiklund@cdproject.net, +46 (0)739 043 840

Stockholm, 20 Oktober 2010

-              Carbon Disclosure Projects (CDP) årliga rapport över företag i Nordic 200 (200 största nordiska börsföretag) visar att antalet redovisande företag fortsätter att öka, upp till 131 från 128 år 2009. Företagens vilja att vara transparenta och ta ansvar är nu integrerad i affärsstrategierna trots lågkonjunktur och frånvaro av en global politisk överenskommelse beträffande klimatet.

-              Framsteg i fråga om ledningsansvar: 89 procent av företagen rapporterar att det högsta ansvaret för frågor om klimatförändringen ligger hos en styrelsekommitté eller annan enhet inom företagsledningen. Detta ska jämföras med 77 procent för 2009. I jämförelse med Global 500 (84 procent) står sig den nordiska siffran väl.

-              Belöningssystem för att stimulera uppfyllelse av klimatmål blir vanligare: 44 procent av de nordiska företagen som svarat erbjuder någon form av incitament för hanteringen av klimatfrågorna. För 2009 var siffran 30 procent.

-              Två drivkrafter för strategier att minska utsläppen: 1) Incitament för att minska fossilanvändning, energi och bränslekostnader, vilket minskar legala risker. 2) önskan att framstå som miljöansvarig, vilket inte handlar bara om PR. Företagen ser påtagliga affärsfördelar (inte bara lägre kostnader): Starkt varumärke, möjligheter till ökad försäljning, större marknadsandelar, medarbetarlojalitet och lägre kapitalkostnader. Till följd härav vidtar företagen konkreta åtgärder.

-              69 procent (Global 500 70 procent) av de svarande företagen har mål och 11 procent är på gång att utveckla mål för utsläpp av växthusgaser.

-              Carbon Performance Leaders i Norden, dvs. företag som tagit ledningen i arbetet att minska klimatbelastning, är Danisco, Nokiagruppen, Novo Nordisk, SEB och Stora Enso. Denna rankning kommer från the Carbon Performance Leadership Index (CPLI) som introduceras för första gången detta år. Den omfattar de företag som har högsta resultat i fråga om att uppvisa en strategisk vilja, ha planer och mål för att minska klimatpåverkan, ta ledningsansvar för frågorna samt kommunicera med sina intressenter. Det är alltså fem företag från Nordic 200 som har så höga siffror att de platsar i årets CPLI.

-              Av 73 svenska företag som tillfrågades i Nordic 200 svarade 74 procent. Av dessa lyckades sju ta sig in på Carbon Disclosure Leadership Index topp tjugo och ett på den nya listan för Carbon Performance Leadership Index (av totalt fem).

Presentationen av Nordic 200-rapporten äger rum idag hos Nordea, som är CDPs nordiska partner.

Nordic 200 Report kan laddas ner från  www.cdproject.net.

Nordiska företag som ingår i Carbon Performance Leadership Index

Danisco, Nokia Group, Novo Nordisk, SEB, Stora Enso

Företag som får högst poäng i Nordic Carbon Disclosure Leadership Index (poäng inom parentes)

Stora Enso (93),  Nokia Group (91), Outotec Oyj (90), SCA (90), UPM-Kymmene Corp (90), Novo Nordisk (89), Danisco  (86), Outokumpu  (86), Skanska  (85), Lundin Petroleum (83), Norske Skog (83), Fortum (82), SEB  (82), Vestas Wind Systems (82), SAAB (81), H Lundbeck  (80), TeliaSonera (80), D/S Norden (79), Rockwool International  (78), SSAB (78)

Företag med störst börsvärde som inte svarat på Carbon Disclosure Project

Sampo plc, REC Group, Hexagon AB, Elisa Corporation, Aker ASA, Securitas AB, Lundbergs AB, Marine Harvest Group, YIT Group, Fred. Olsen Energy ASA

Carbon Disclosure Project, CDP, är ett samarbete mellan 315 institutionella investerare som tillsammans står för över en tredjedel av världens investeringar. CDP genomför världens största kartläggning av storföretagens ambitioner i klimatfrågan. Ett nordiskt sekretariat för CDP bildades år 2006 med säte i Stockholm och år 2010 utfrågades 200 nordiska företag om deras klimatpåverkan.