Skip to main content

Sex reflektioner ni bör göra innan ni köper ny kommunikationslösning.

Blogginlägg   •   Jan 25, 2017 09:23 CET

Kommunikation

Oavsett vilken typ av verksamhetskritisk (trådlös) kommunikation ni funderar på så behöver ni beakta ett antal faktorer noggrant för att säkerställa att ni implementerar rätt lösning för ert behov och er budget.

Täckning

För all trådlös kommunikation är mottagningen helt avgörande. Givetvis av den enkla anledningen att man utan täckning inte erhåller någon funktion överhuvudtaget.

Det gäller att undersöka exakt vart ni behöver kunna kommunicera såväl utomhus som inne i aktuella produktionslokaler, källarutrymmen eller garage. När de berörda platserna fastställts behöver ett praktiskt täckningsprov genomföras med syftet att identifiera optimala antennplaceringar och kabeldragningar samt urskilja utrymmen som eventuellt kräver dedikerad infrastruktur (s.k. repeaters).

I vissa fall kan det räcka med en virtuell täckningsanalys men lokalernas beskaffenhet som väggtjocklek, material, armeringar, kabeldragningar, etc kan påverka radiovågornas spridning på sätt som är nästan omöjliga att förutspå teoretiskt.

Kapacitet

Centralt för användbarheten är att lösningen kan hantera belastningen på ett tillfredställande sätt. Det gäller även de tillfälliga toppar som kan tänkas uppstå.

För att kunna beräkna och åstadkomma rätt kapacitet behöver inte bara antalet användare vara bekant utan även hur de kommunicerar, vilket i korthet innebär antalet samtal, tidpunkter, samtalslängder samt mellan vilka samtalen genomförs. Samma övning behöver även göras för att förutspå eventuella toppar, som exempelvis om systemet tillfälligt skall hantera entreprenörer vid driftsstopp eller om belastningen påverkas av olika väderförhållanden, årstider, tider på dygnet, etc.

Troligtvis har ni data och erfarenheter från befintliga system men om så inte är fallet så finns även här teoretiska beräkningsmodeller att luta sig mot. Som bonus kan sammanställningen kan också ligga till grund för den operativa kommunikationsplaneringen då den kan ge insikter om potentiellt effektivare arbetssätt.

Kontroll

Pålitlighet, tillgänglighet och säkerhet kan avgöra om ert nya system utgör olja eller grus i maskineriet. Tänk om sambandet går ner för att det är konsert i stan eller om det inte går att samtala ens lokalt under strömavbrott.

Ni bör skaffa er en fullständig insyn i hur lösningen kommer tillhandahållas. Alltså t.ex. hur och var den installeras, om tillräcklig driftsäkerhet kommer erbjudas eller om samtalen är skyddade mot avlyssning. I samma anda kan ni också se över hur stort inflytande ni har på framtida funktionalitet samt hur möjligheten att förändra lösningen på sikt ser ut.

Begreppet ”The Six C’s of Critical Communications” är vår vidareutveckling av Motorola Solutions modell ”The Five C’s of two-way radio” med tillägget Convenience (bekvämlighet). Originalbegreppet ”The Five C’s of communications” härstammar däremot från retoriken, framtagen av Hansen Communication Lab, där de olika bokstäverna av naturliga skäl har andra innebörder.

Reflektioner-vid-kritisk-kommunikation

Begreppet ”The Six C’s of Critical Communications” är vår vidareutveckling av Motorola Solutions modell ”The Five C’s of two-way radio” med tillägget Convenience (bekvämlighet). Originalbegreppet ”The Five C’s of communications” härstammar däremot från retoriken, framtagen av Hansen Communication Lab, där de olika bokstäverna av naturliga skäl har andra innebörder.

Funktionalitet

Ni har säkerligen redan från start en god inblick i det rena behovet men troligtvis finns det fler saker ni kan integrera i lösningen för att öka värdet av investeringen.

Kanske ser ni ett behov, en önskan eller krav i att kunna prata med flera samtidigt (flerpartssamtal) eller är punkt-till-punkt precis det sätt ni vill samverka. Utöver dessa grundläggande vägval kan moderna kommunikationslösningar tillhandahålla mängder med funktioner för att öka verksamhetens produktivitet och effektivitet som exempelvis fjärrstyrningen av extern utrustning, arbetsorderhantering eller resurshantering. Vidare finns det också massor av inbyggda lösningar för användarsäkerhet och trygghet som prioriteringsmöjligheter, larmhantering och positionering.

Så sluta inte fundera vid ”grundbehovet” utan spekulera i vad ni kan göra mer och låt leverantören/operatören presentera vilka ytterligare mervärden ni kan få med systemet.

Bekvämlighet

När man väl fått det ”praktiska” ur vägen är det en god idé att reflektera över de lite mjukare värdena. I detta fall vilka garantier som ingår som standard och/eller vilka service- och supportalternativ som finns att tillgå. Är det önskvärt med särskilda inställelsetider, specifika servicenivåer, fjärrövervakning eller förebyggande underhåll. Eller behöver ni kanske tillfälligt kunna utöka antalet handenheter till entreprenörerna i kapitel två…

Det kanske viktigaste med ett ”verksamhetskritiskt” kommunikationssystem är att det inte stör, inte är i vägen eller på annat sätt skapar irritation, det skall bara fungera!

Kostnad

Ekonomi är givetvis inte unikt för kommunikationssystem men likväl kritiskt. Precis som vid andra investeringar handlar det egentligen om att sammanställa och prioritera behoven, önskemålen och visionerna att basera en kalkyl på. Utöver att fastställa att er budget ligger i linje med kostnaderna så bör ni också överväga hur kostnadsbilden skall se ut, d.v.s. om föredrar en större investeringskostnad och lägre operationella kostnader eller om ni vill ha en fastställd återkommande avgift.

Slutligen kan det vara värdefullt att försöka förutse hur kostnaderna påverkas vid eventuella utökningar, förlängningar eller andra förändringar och tillägg.

Vidare läsning...

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy