Michaël Lugez ny nordisk VD för Celgene

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 13:39 CET

Michaël Lugez har tillträtt som ny VD på Celgene Nordic. Han efterträder Nicolas Verbeke som är kvar i bolaget som General Manager för Celgene i centrala och norra Europa. Michaël Lugez har arbetat på företaget sedan 2014 och kommer närmast från en tjänst som affärsområdeschef för Inflammation och Immunologi i Frankrike.

Designkläder visar upp psoriasis

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 16:35 CEST

Vilka mekanismer förklarar ökad förekomst av ateroskleros hos patienter med reumatoid artrit? Umeåforskare tilldelas Svensk Reumatologisk Förenings stipendium

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 16:00 CEST

Svensk Reumatologisk Förening, SRF, har med stöd från Celgene för fjärde året i rad delat ut ett stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi. Årets stipendiat är Bengt Wahlin, forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/reumatologi vid Umeå universitet och överläkare i reumatologi vid Norrlands universitetssjukhus.

Vården efter valet – Hur skall valets vinnare klara av att möta patienternas förväntningar?

Nyheter   •   Jul 01, 2018 14:42 CEST

Väljarna definierar hälso- och sjukvården som en av valets viktigaste frågor, men vad förväntar sig väljare och patienter konkret efter valet? Hur ska politiken och dagens system möta de förväntningar som finns?

Medverkande:

Penilla Gunther (KD), riksdagsledamot

Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd SLL och ordförande i Sjukvårdsdelegationen (SKL)

Karin Rågsjö (V), hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson och riksdagsledamot

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd SLL och ersättare i Sjukvårdsdelegationen (SKL)

Göran Stiernstedt, utredare och senior rådgivare Rud Pedersen Public Affairs

Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson och riksdagsledamot

Björn Hellström, chef samhällskontakter, Celgene

Moderator: Niklas Ekdal

Tid: mån 2/7, 10:45 – 11:30

Plats: Strandvägen/Donnersgatan, (Strandvägen 4), Visby

Arrangörer: Celgene och Dagens Nyheter

Väljarna definierar hälso- och sjukvården som en av valets viktigaste frågor, men vad förväntar sig väljare och patienter konkret efter valet? Hur ska politiken och dagens system möta de förväntningar som finns?

Läs vidare »

Är tarminflammation kärnan vid axial spondylartrit? Svensk Reumatologisk Förenings stipendium tilldelas Lundaforskare

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 16:00 CEST

För tredje året har SRF, Svensk Reumatologisk Förening, med stöd från Celgene delat ut ett stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi. Årets stipendiat är Dr Johan Karlsson Wallman, specialistläkare vid Reumatologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus och forskare, PhD, vid Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, sektion reumatologi, medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Systemkollaps – patientcentrering eller planekonomi?

Nyheter   •   Jun 30, 2017 10:26 CEST

Vad förväntar sig framtidens patient? Svensk sjukvård håller hög internationell klass men får dåligt betyg i att involvera patienterna. Kan näringsliv och sjukvård tillsammans skapa en vård som klarar av framtidens behov och förväntningar och stärka Sveriges ställning inom life science-området? Välkommen till debatt i Almedalen med representanter från politiken, myndigheter och näringsliv.

4-års uppföljning av behandling med Otezla visar bibehållna förbättringar i fysisk funktion hos patienter med psoriasisartrit

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 13:30 CEST

Under den pågående konferensen EULAR, European Congress of Rheumatology, i Madrid presenterades idag långtidsdata från PALACE studien gällande Otezla® (apremilast). Resultaten visade att patienter som fortsatte sin behandling med Otezla 30 mg, 2 gånger/dag hade kliniskt relevanta förbättringar vid vecka 208 på tecken och symtom av sin psoriasisartrit, sin fysiska funktion och associerad psoriasis.

Våga prata om psoriasis

Nyheter   •   Jun 01, 2017 15:39 CEST

Dr Christina Nohlgård, specialist i hudsjukdomar och verksamhetschef på Stockholm Hud, Läkarhuset Odenplan, delar med sig av sin kunskap och erfarenhet kring psoriasis - behandling, vård, forskning och framtid.

Revlimid® godkänt för behandling av nydiagnostiserade myelompatienter som genomgått stamcellstransplantation

Nyheter   •   Apr 21, 2017 15:29 CEST

EU-kommissionen har godkänt Revlimid® (lenalidomid) som monoterapi för underhållsbehandling av vuxna, nydiagnostiserade myelompatienter som har genomgått en autolog stamcellsoperation. Godkännandet gör Revlimid® till den första, och enda, godkända underhållsbehandling för dessa patienter.

Myelom (även känt som multipelt myelom eller plasma-cells myelom) är en obotbar cancer i blodet som innebär att maligna plasmaceller överproduceras i benmärgen.Plasmaceller är vita blodkroppar som hjälper kroppen att producera antikroppar som kallas immunoglobuliner vilka bekämpar infektioner och sjukdomar. Senare behandlingsframsteg har resulterat i att fler patienter når remission och lever längre. För patienter som är nydiagnostiserade med myelom och lämpade för stamcellstransplantation är målet att förhindra sjukdomsprogression och hålla sjukdomen i schack. Tyvärr får mer än hälften av patienterna återfall inom två till tre år efter en sådan transplantation. Godkännandet av Revlimid® som underhållsbehandling efter stamcellstransplantation kan förhindra sjukdomsprogression och innebär ett viktigt framsteg för dessa patienter.

För mer information, vänligen kontakta:
Tina Buhl, kommunikationschef, Corporate Affairs Nordic, +45 29 17 68 74, tbuhl@celgene.com


Fakta om Revlimid® (lenalidomid)

Revlimid® är godkänt för behandling av myelom, myelodysplastiskt syndrom och mantelcellslymfom:

Myelom:

 • -Revlimid®är godkänt som monoterapi för underhållsbehandling av vuxna, nydiagnostiserade myelompatienter som har genomgått en autolog stamcellsoperation.
 • -Revlimid® i kombination med dexametason är godkänt för behandling av vuxna myelompatienter som har genomgått minst en tidigare behandling
 • -Revlimid® i kombination med dexametason är godkänt för behandling av vuxna patienter som tidigare inte har behandlats för sin myelom och som inte är lämpade för autolog stamcellstransplantation

Myelodysplastiskt syndrom (MDS):

 • -Revlimid® är godkänt för behandling av vuxna patienter med transfusionsberoende anemi på grund av myelodysplastiskt syndrom med låg eller intermediär-1-risk, associerat med en isolerad del (5q) cytogenetisk avvikelse när andra terapeutiska alternativ är otillräckliga eller inadekvata.

Mantelcellslymfom:

 • -Revlimid®är godkänt för behandling av vuxna patienter med recidiverande eller refraktärt mantelcellslymfom.

EU-kommissionen har godkänt Revlimid® (lenalidomid) som monoterapi för underhållsbehandling av vuxna, nydiagnostiserade myelompatienter som har genomgått en autolog stamcellsoperation. Godkännandet gör Revlimid® till den första, och enda, godkända underhållsbehandling för dessa patienter.

Läs vidare »

Nytt nationellt avtal för Revlimid®

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 11:00 CET

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket), landstingen och Celgene har nyligen avlutat trepartsöverläggningar gällande Revlimid® (lenalidomid). Trepartsöverläggningarna har syftat till att säkerställa en kostnadseffektiv användning av Revlimid® samt underlätta en ändamålsenlig behandling av patienter med multipelt myelom. TLV har bedömt att Revlimid® är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ inom förmånen.

Stockholm, 16 mars 2017 – Myelom är en ovanlig cancerform som drabbar cirka 600 svenskar varje år. Sjukdomen är obotlig och behandlingen syftar till att hålla sjukdomen under kontroll och undvika progression. Flera behandlingar följer varandra för att säkerställa att sjukdomen kan hållas under kontroll över tid. Celgene kan med sina tre produkter Revlimid®, Imnovid® och Talidomid Celgene™erbjuda individualiserade behandlingsalternativ, från diagnos till avancerad sjukdom, som förlänger och förbättrar livet för patienterna.

I samband med trepartsöverläggningarna har en överenskommelse tecknats mellan Celgene och landsting/regioner gällande all förskrivning av Revlimid®. Revlimid® har utvärderats av TLV och är att betrakta som ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ för samtliga nuvarande indikationer.

 • Vi är glada att vi har fått till stånd ett nationellt avtal för Revlimid® som skapar förutsättningar för en jämlik vård för alla myelompatienter i landet. Avtalet möjliggör en bättre förutsägbarhet samtidigt som patienterna kan erbjudas nya innovativa behandlingsmöjligheter som kan bromsa sjukdomsutvecklingen och fördröja tiden till återfall, säger Nicolas Verbeke, vd Celgene Nordic.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nicolas Verbeke, VD, Celgene Nordic, tel: 08-703 16 71 nverbeke@celgene.com
Björn Hellström, Corporate Affairs Director, Celgene Nordic, tel; 072-579 88 02, bhellstrom@celgene.com


Fakta om myelom
Myelom (även känt som multipelt myelom eller plasma-cells myelom) är en cancer i blodet som innebär att maligna plasmaceller överproduceras i benmärgen.Plasmaceller är vita blodkroppar som hjälper kroppen att producera antikroppar som kallas immunoglobuliner vilka bekämpar infektioner och sjukdomar. Myelom kan inte botas men senare behandlingsframsteg har resulterat i att fler patienter når remission och lever längre.

Fakta om Revlimid® (lenalidomid)
Revlimid® är godkänt för behandling av myelom, myelodysplastiskt syndrom och mantelcellslymfom:

Myelom:

 • Revlimid® är godkänt som monoterapi för underhållsbehandling av vuxna, nydiagnostiserade myelompatienter som har genomgått en autolog stamcellsoperation.
 • Revlimid® i kombination med dexametason är godkänt för behandling av vuxna myelompatienter som har genomgått minst en tidigare behandling
 • Revlimid® i kombination med dexametason är godkänt för behandling av vuxna patienter som tidigare inte har behandlats för sin myelom och som inte är lämpade för autolog stamcellstransplantation

Myelodysplastiskt syndrom (MDS):

 • Revlimid® är godkänt för behandling av vuxna patienter med transfusionsberoende anemi på grund av myelodysplastiskt syndrom med låg eller intermediär-1-risk, associerat med en isolerad del (5q) cytogenetisk avvikelse när andra terapeutiska alternativ är otillräckliga eller inadekvata.

Mantelcellslymfom:

 • Revlimid® är godkänt för behandling av vuxna patienter med recidiverande eller refraktärt mantelcellslymfom.

Celgene är ett globalt biofarmaceutiskt företag och experter på att utveckla livsförändrande behandlingar för patienter med livshotande och handikappande sjukdomar såsom myelom, MDS, pankreascancer, psoriasisartrit och psoriasis. Varje dag utmanar vi oss själva i vår forskning och utveckling för att patienterna ska få tillgång till nya banbrytande behandlingar och därmed ett bättre liv. Mod, passion, entreprenörsanda och samarbeten är viktiga komponenter i vårt engagemang för att erbjuda patienter och samhället det verkliga värdet av medicinska innovationer. Celgene strävar efter att alla som kan ha nytta av våra banbrytande läkemedel ska ha möjlighet att få dem.

För mer information, vänligen besök företagets hemsida www.celgene.se

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket), landstingen och Celgene har nyligen avlutat trepartsöverläggningar gällande Revlimid® (lenalidomid). Trepartsöverläggningarna har syftat till att säkerställa en kostnadseffektiv användning av Revlimid® samt underlätta en ändamålsenlig behandling av patienter med multipelt myelom.

Läs vidare »

Om Celgene

Celgene är ett multinationellt, läkemedelsföretag, som arbetar för att förbättra livet för patienter runt hela världen.
Inom Celgene strävar vi efter att leverera verkligt innovativa och livsförändrande läkemedel till våra patienter. Vår målsättning som bolag är att skapa ett framstående, globalt biofarmaceutiskt företag med fokus på upptäckt och utveckling av produkter för behandling av cancer och andra svåra, immunologiska inflammationstillstånd.
Det finns ett stort antal kliniska prövningar vid stora medicinska centra som undersöker ämnen från Celgene. Ämnena i dessa studier undersöks med tanke på patienter med obotliga, hematologiska och solida cancertumörer, däribland myelom, myelodysplastiska syndrom, kronisk lymfatisk leukemi (KLL), non-Hodgkins lymfom (NHL), glioblastom samt äggstocks- pankreas- och prostatacancer.
Lika engagerade som vi är i kliniska resultat, lika engagerade är vi i patientstöd, en ledstjärna inom Celgene. Vi anser att alla som kan dra nytta av våra upptäckter bör ha möjlighet att göra det. Celgene sätter patienterna i första rummet med branschledande program som tillhandahåller information, stöd och tillgång till våra innovativa terapier.

Adress

 • Celgene
 • Torshamnsgatan 44
 • 164 40 KISTA
 • Sverige