Vilka mekanismer förklarar ökad förekomst av ateroskleros hos patienter med reumatoid artrit? Umeåforskare tilldelas Svensk Reumatologisk Förenings stipendium

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 16:00 CEST

Svensk Reumatologisk Förening, SRF, har med stöd från Celgene för fjärde året i rad delat ut ett stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi. Årets stipendiat är Bengt Wahlin, forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/reumatologi vid Umeå universitet och överläkare i reumatologi vid Norrlands universitetssjukhus.

Vården efter valet – Hur skall valets vinnare klara av att möta patienternas förväntningar?

Nyheter   •   Jul 01, 2018 14:42 CEST

Väljarna definierar hälso- och sjukvården som en av valets viktigaste frågor, men vad förväntar sig väljare och patienter konkret efter valet? Hur ska politiken och dagens system möta de förväntningar som finns?

Medverkande:

Penilla Gunther (KD), riksdagsledamot

Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd SLL och ordförande i Sjukvårdsdelegationen (SKL)

Karin Rågsjö (V), hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson och riksdagsledamot

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd SLL och ersättare i Sjukvårdsdelegationen (SKL)

Göran Stiernstedt, utredare och senior rådgivare Rud Pedersen Public Affairs

Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson och riksdagsledamot

Björn Hellström, chef samhällskontakter, Celgene

Moderator: Niklas Ekdal

Tid: mån 2/7, 10:45 – 11:30

Plats: Strandvägen/Donnersgatan, (Strandvägen 4), Visby

Arrangörer: Celgene och Dagens Nyheter

Väljarna definierar hälso- och sjukvården som en av valets viktigaste frågor, men vad förväntar sig väljare och patienter konkret efter valet? Hur ska politiken och dagens system möta de förväntningar som finns?

Läs vidare »

Är tarminflammation kärnan vid axial spondylartrit? Svensk Reumatologisk Förenings stipendium tilldelas Lundaforskare

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 16:00 CEST

För tredje året har SRF, Svensk Reumatologisk Förening, med stöd från Celgene delat ut ett stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi. Årets stipendiat är Dr Johan Karlsson Wallman, specialistläkare vid Reumatologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus och forskare, PhD, vid Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, sektion reumatologi, medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Systemkollaps – patientcentrering eller planekonomi?

Nyheter   •   Jun 30, 2017 10:26 CEST

Vad förväntar sig framtidens patient? Svensk sjukvård håller hög internationell klass men får dåligt betyg i att involvera patienterna. Kan näringsliv och sjukvård tillsammans skapa en vård som klarar av framtidens behov och förväntningar och stärka Sveriges ställning inom life science-området? Välkommen till debatt i Almedalen med representanter från politiken, myndigheter och näringsliv.

4-års uppföljning av behandling med Otezla visar bibehållna förbättringar i fysisk funktion hos patienter med psoriasisartrit

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 13:30 CEST

Under den pågående konferensen EULAR, European Congress of Rheumatology, i Madrid presenterades idag långtidsdata från PALACE studien gällande Otezla® (apremilast). Resultaten visade att patienter som fortsatte sin behandling med Otezla 30 mg, 2 gånger/dag hade kliniskt relevanta förbättringar vid vecka 208 på tecken och symtom av sin psoriasisartrit, sin fysiska funktion och associerad psoriasis.

Våga prata om psoriasis

Nyheter   •   Jun 01, 2017 15:39 CEST

Dr Christina Nohlgård, specialist i hudsjukdomar och verksamhetschef på Stockholm Hud, Läkarhuset Odenplan, delar med sig av sin kunskap och erfarenhet kring psoriasis - behandling, vård, forskning och framtid.

Revlimid® godkänt för behandling av nydiagnostiserade myelompatienter som genomgått stamcellstransplantation

Nyheter   •   Apr 21, 2017 15:29 CEST

EU-kommissionen har godkänt Revlimid® (lenalidomid) som monoterapi för underhållsbehandling av vuxna, nydiagnostiserade myelompatienter som har genomgått en autolog stamcellsoperation. Godkännandet gör Revlimid® till den första, och enda, godkända underhållsbehandling för dessa patienter.

Myelom (även känt som multipelt myelom eller plasma-cells myelom) är en obotbar cancer i blodet som innebär att maligna plasmaceller överproduceras i benmärgen.Plasmaceller är vita blodkroppar som hjälper kroppen att producera antikroppar som kallas immunoglobuliner vilka bekämpar infektioner och sjukdomar. Senare behandlingsframsteg har resulterat i att fler patienter når remission och lever längre. För patienter som är nydiagnostiserade med myelom och lämpade för stamcellstransplantation är målet att förhindra sjukdomsprogression och hålla sjukdomen i schack. Tyvärr får mer än hälften av patienterna återfall inom två till tre år efter en sådan transplantation. Godkännandet av Revlimid® som underhållsbehandling efter stamcellstransplantation kan förhindra sjukdomsprogression och innebär ett viktigt framsteg för dessa patienter.

För mer information, vänligen kontakta:
Tina Buhl, kommunikationschef, Corporate Affairs Nordic, +45 29 17 68 74, tbuhl@celgene.com


Fakta om Revlimid® (lenalidomid)

Revlimid® är godkänt för behandling av myelom, myelodysplastiskt syndrom och mantelcellslymfom:

Myelom:

 • -Revlimid®är godkänt som monoterapi för underhållsbehandling av vuxna, nydiagnostiserade myelompatienter som har genomgått en autolog stamcellsoperation.
 • -Revlimid® i kombination med dexametason är godkänt för behandling av vuxna myelompatienter som har genomgått minst en tidigare behandling
 • -Revlimid® i kombination med dexametason är godkänt för behandling av vuxna patienter som tidigare inte har behandlats för sin myelom och som inte är lämpade för autolog stamcellstransplantation

Myelodysplastiskt syndrom (MDS):

 • -Revlimid® är godkänt för behandling av vuxna patienter med transfusionsberoende anemi på grund av myelodysplastiskt syndrom med låg eller intermediär-1-risk, associerat med en isolerad del (5q) cytogenetisk avvikelse när andra terapeutiska alternativ är otillräckliga eller inadekvata.

Mantelcellslymfom:

 • -Revlimid®är godkänt för behandling av vuxna patienter med recidiverande eller refraktärt mantelcellslymfom.

EU-kommissionen har godkänt Revlimid® (lenalidomid) som monoterapi för underhållsbehandling av vuxna, nydiagnostiserade myelompatienter som har genomgått en autolog stamcellsoperation. Godkännandet gör Revlimid® till den första, och enda, godkända underhållsbehandling för dessa patienter.

Läs vidare »

Nytt nationellt avtal för Revlimid®

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 11:00 CET

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket), landstingen och Celgene har nyligen avlutat trepartsöverläggningar gällande Revlimid® (lenalidomid). Trepartsöverläggningarna har syftat till att säkerställa en kostnadseffektiv användning av Revlimid® samt underlätta en ändamålsenlig behandling av patienter med multipelt myelom. TLV har bedömt att Revlimid® är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ inom förmånen.

Stockholm, 16 mars 2017 – Myelom är en ovanlig cancerform som drabbar cirka 600 svenskar varje år. Sjukdomen är obotlig och behandlingen syftar till att hålla sjukdomen under kontroll och undvika progression. Flera behandlingar följer varandra för att säkerställa att sjukdomen kan hållas under kontroll över tid. Celgene kan med sina tre produkter Revlimid®, Imnovid® och Talidomid Celgene™erbjuda individualiserade behandlingsalternativ, från diagnos till avancerad sjukdom, som förlänger och förbättrar livet för patienterna.

I samband med trepartsöverläggningarna har en överenskommelse tecknats mellan Celgene och landsting/regioner gällande all förskrivning av Revlimid®. Revlimid® har utvärderats av TLV och är att betrakta som ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ för samtliga nuvarande indikationer.

 • Vi är glada att vi har fått till stånd ett nationellt avtal för Revlimid® som skapar förutsättningar för en jämlik vård för alla myelompatienter i landet. Avtalet möjliggör en bättre förutsägbarhet samtidigt som patienterna kan erbjudas nya innovativa behandlingsmöjligheter som kan bromsa sjukdomsutvecklingen och fördröja tiden till återfall, säger Nicolas Verbeke, vd Celgene Nordic.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nicolas Verbeke, VD, Celgene Nordic, tel: 08-703 16 71 nverbeke@celgene.com
Björn Hellström, Corporate Affairs Director, Celgene Nordic, tel; 072-579 88 02, bhellstrom@celgene.com


Fakta om myelom
Myelom (även känt som multipelt myelom eller plasma-cells myelom) är en cancer i blodet som innebär att maligna plasmaceller överproduceras i benmärgen.Plasmaceller är vita blodkroppar som hjälper kroppen att producera antikroppar som kallas immunoglobuliner vilka bekämpar infektioner och sjukdomar. Myelom kan inte botas men senare behandlingsframsteg har resulterat i att fler patienter når remission och lever längre.

Fakta om Revlimid® (lenalidomid)
Revlimid® är godkänt för behandling av myelom, myelodysplastiskt syndrom och mantelcellslymfom:

Myelom:

 • Revlimid® är godkänt som monoterapi för underhållsbehandling av vuxna, nydiagnostiserade myelompatienter som har genomgått en autolog stamcellsoperation.
 • Revlimid® i kombination med dexametason är godkänt för behandling av vuxna myelompatienter som har genomgått minst en tidigare behandling
 • Revlimid® i kombination med dexametason är godkänt för behandling av vuxna patienter som tidigare inte har behandlats för sin myelom och som inte är lämpade för autolog stamcellstransplantation

Myelodysplastiskt syndrom (MDS):

 • Revlimid® är godkänt för behandling av vuxna patienter med transfusionsberoende anemi på grund av myelodysplastiskt syndrom med låg eller intermediär-1-risk, associerat med en isolerad del (5q) cytogenetisk avvikelse när andra terapeutiska alternativ är otillräckliga eller inadekvata.

Mantelcellslymfom:

 • Revlimid® är godkänt för behandling av vuxna patienter med recidiverande eller refraktärt mantelcellslymfom.

Celgene är ett globalt biofarmaceutiskt företag och experter på att utveckla livsförändrande behandlingar för patienter med livshotande och handikappande sjukdomar såsom myelom, MDS, pankreascancer, psoriasisartrit och psoriasis. Varje dag utmanar vi oss själva i vår forskning och utveckling för att patienterna ska få tillgång till nya banbrytande behandlingar och därmed ett bättre liv. Mod, passion, entreprenörsanda och samarbeten är viktiga komponenter i vårt engagemang för att erbjuda patienter och samhället det verkliga värdet av medicinska innovationer. Celgene strävar efter att alla som kan ha nytta av våra banbrytande läkemedel ska ha möjlighet att få dem.

För mer information, vänligen besök företagets hemsida www.celgene.se

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket), landstingen och Celgene har nyligen avlutat trepartsöverläggningar gällande Revlimid® (lenalidomid). Trepartsöverläggningarna har syftat till att säkerställa en kostnadseffektiv användning av Revlimid® samt underlätta en ändamålsenlig behandling av patienter med multipelt myelom.

Läs vidare »

CHMP rekommenderar ett godkännande av REVLIMID® för behandling av nydiagnostiserade myelompatienter som genomgått stamcellstransplantation

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2017 14:28 CET

REVLIMID® kommer i framtiden att spela en ännu större roll vid behandling av myelom. CHMP rekommenderar att läkemedlet godkänns för behandling av stamcellstransplanterade myelompatienter för att förhindra återfall, något som mer än hälften av patienterna idag upplever.

Stockholm 27 januari 2017 – CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) rekommenderar REVLIMID® monoterapi för underhållsbehandling av vuxna, nydiagnostiserade myelompatienter som har genomgått en autolog stamcellsoperation. När EU-kommissionen formellt godkänner indikationen blir REVLIMID® den första, och enda, godkända underhållsbehandling för dessa patienter.

Idag används REVLIMID® i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter som tidigare inte har behandlats för sin myelom och som inte är lämpade för autolog stamcellstransplantation samt för vuxna patienter som har genomgått minst en tidigare behandling.

Utmaning med stamcellstransplantation
Myelompatienter som är under 65 år anses vanligtvis lämpade för stamcellstransplantation. Tyvärr får mer än hälften av patienterna återfall inom två till tre år efter en sådan stamcellstransplantation. Utmaningen har varit att utveckla en underhållsbehandling som håller sjukdomen i schack och förbättrar patienternas prognos.

Risken för progression eller död minskad med upp till 50 procent
CHMP’s rekommendation av en utökad indikation för REVLIMID® baseras på resultaten av två samarbetsstudier, CALGB 100104 och IFM 2005-02. I dessa studier minskade underhållsbehandling med REVLIMID®, efter stamcellstransplantation, risken för sjukdomsprogression eller död med 48 procent (CALGB 100104) och 50 procent (IFM 2005-02).

“Studier visar att underhållsbehandling efter autolog stamcellstransplantation med REVLIMID® kan hjälpa till att förhindra utvecklingen av cancerceller och fördröja tumörväxt genom att stärka patienternas egna immunsystem” säger professor Michel Attal, Executive Director of the Institut Universitaire du Cancer Toulouse Oncopole and Institut Claudius Regaud, Frankrike. “Vårt primära mål är att förhindra sjukdomsprogression så länge som möjligt, och vi har sett i flera oberoende studier att underhållsbehandling med REVLIMID® efter stamcellstransplantation kan halvera risken för sjukdomsprogression genom att bibehålla patienternas svar på behandlingen.”

Myelom
Myelom (även känt som multipelt myelom eller plasma-cells myelom) är en cancer i blodet som innebär att maligna plasmaceller överproduceras i benmärgen. Plasmaceller är vita blodkroppar som hjälper kroppen att producera antikroppar som kallas immunoglobuliner vilka bekämpar infektioner och sjukdomar. Myelom kan inte botas men senare behandlingsframsteg har resulterat i att fler patienter når remission och lever längre.

Tuomo Pätsi, CEO för Celgene i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), säger: “Trots stora framsteg inom behandlingen av myelom kan sjukdomen fortfarande inte botas. Vi är mycket glada för CHMP’s rekommendation som bekräftar den viktiga roll som REVLIMID® har för behandlingen av myelom. Hos Celgene arbetar vi för att förbättra behandlingen av några av de mest krävande sjukdomarna såsom myelom. Vi kommer därför fortsätta att investera mer än en tredjedel av vår vinst i forskning och utveckling.”

För mer information, vänligen kontakta:
Bengt Gustavsson, medicinsk chef, Celgene Nordic 070-910 28 47, bgustavsson@celgene.com

Tina Buhl, kommunikationschef, Corporate Affairs Nordic, +45 29 17 68 74, tbuhl@celgene.com

Fakta om REVLIMID® (lenalidomid)
REVLIMID® är godkänt för behandling av myelom och MDS:

Myelom:

 • REVLIMID® i kombination med dexametason är godkänt för behandling av vuxna patienter som tidigare inte har behandlats för sin myelom och som inte är lämpade för autolog stamcellstransplantation
 • REVLIMID® i kombination med dexametason är godkänt för behandling av vuxna myelompatienter som har genomgått minst en tidigare behandling

Myelodysplastiskt syndrom (MDS):

 • REVLIMID® är även godkänt för behandling av patienter med transfusionsberoende anemi på grund av lågrisk eller intermediärt-1 MDS med del 5q, associerat med en isolerad del (5q) cytogenetisk avvikelse när andra terapeutiska alternativ är otillräckliga eller inadekvata.

Om CALGB 100104
CALGB 100104 var en fas III, randomiserad, kontrollerad, dubbel-blind studie med 460 patienter från 47 behandlingscenter i USA. Patienterna, i åldern 18-70 år, var nydiagnostiserade med myelom och hade genomgått en stamcellstransplantation. Patienterna randomiserades att antingen behandlas med underhållsbehandling med REVLIMID® (10 mg/dag i 3 månader, därefter 15 mg/dag) eller placebo tills sjukdomsprogression, oacceptabla biverkningar eller död.

Om IFM 2005-02
IFM 2005-02 var en fas III, kontrollerad, dubbel-blind studie som genomfördes vid 77 behandlingscenter i tre Europeiska länder. De 614 nydiagnostiserade myelompatienterna var under 65 år och utan tecken på sjukdomsprogression sex månader efter sin stamcellstransplantation. Patienterna randomiserades till två månaders behandling med REVLIMID® monoterapi, 25 mg/dag på dag 21/28 efterföljt av antingen underhållsbehandling med REVLIMID® (10 mg/dag i 3 månader, därefter 15 mg/dag) eller placebo till sjukdomsprogression, oacceptabla biverkningar eller död.

Celgene är ett globalt biofarmaceutiskt företag och experter på att utveckla livsförändrande behandlingar för patienter med livshotande och handikappande sjukdomar såsom myelom, MDS, pankreascancer, psoriasisartrit och psoriasis. Varje dag utmanar vi oss själva i vår forskning och utveckling för att patienterna ska få tillgång till nya banbrytande behandlingar och därmed ett bättre liv. Mod, passion, entreprenörsanda och samarbeten är viktiga komponenter i vårt engagemang för att erbjuda patienter och samhället det verkliga värdet av medicinska innovationer. Celgene strävar efter att alla som kan ha nytta av våra banbrytande läkemedel ska ha möjlighet att få dem.

För mer information, vänligen besök företagets hemsida www.celgene.se

CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) rekommenderar REVLIMID® monoterapi för underhållsbehandling av vuxna, nydiagnostiserade myelompatienter som har genomgått en autolog stamcellsoperation. När EU-kommissionen formellt godkänner indikationen blir REVLIMID® den första, och enda, godkända underhållsbehandling för dessa patienter.

Läs vidare »

Överlevnadsdata från First-studien visar signifikant fördel för Revlimid® och dexametason jämfört med standardbehandling

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 13:23 CET

Stockholm, 5 december 2016 – Vid den årliga konferensen American Society of Hematology, ASH, presenterade Celgene i helgen resultaten från den finala analysen av FIRST-studiens överlevnadsdata hos patienter med nydiagnostiserad myelom.

Patienter som behandlades med oralt Revlimid plus lågdos dexametason fram till sjukdomsprogression uppnådde en signifikant fördel rörande studiens effektmått, progressionsfri överlevnad, jämfört med patienter som behandlades med standardbehandling med melfalan, prednison och talidomid. I studien fanns det även en tredje arm, där jämfördes kontinuerlig behandling med Revlimid mot en tidsbegränsad behandling, som här var satt till 18 månader. En signifikant fördel rörande progressionsfri överlevnad för kontinuerlig behandling med Revlimid sågs även vid denna jämförelse.

I den finala analysen av totalöverlevnad, visade Revlimid en signifikant förbättring jämfört med behandling med melfalan, prednison och talidomid (HR 0.78; 95% CI, 0.67-0.92; p=0.00234) vid en medianuppföljning efter nästan 6 år (67 månader). Totalöverlevnaden för kontinuerlig behandling med Revlimid jämfört med standardbehandling med Revlimid jämfördes också och var snarlik (HR 1.02; 95% CI, 0.86-1.20).

- De här resultaten bekräftar det vi sett i tidigare analyser av FIRST-studien och de visar att Revlimid i 1a linjen är en mycket effektiv behandling, som leder till förlängd överlevnad. Att kunna påvisa överlevnadsvinst är av stor vikt för mig som behandlande doktor och inte minst för patienterna och deras anhöriga då sjukdomen, trots de stora framsteg som skett, ännu inte anses vara botbar, säger Hareth Nahi, MD, PhD och associerad professor vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Vid tiden för analysen observerades fortsatta fördelar rörande progressionsfri överlevnad för kontinuerlig behandling med Revlimid jämfört med behandling med melfalan, prednison och talidomid (HR 0.69; 95% CI, 0.59 – 0.79; p<0.00001) och med standardbehandling med Revlimid (HR 0.70; 95% CI, 0.60-0.81).

Inga nya säkerhetssignaler upptäcktes i denna studie. De vanligaste grad 3 eller 4 biverkningarna som observerades i respektive arm (kontinuerlig behandling med Revlimid, behandling med melfalan, prednison och talidomid samt behandling med standardbehandling med Revlimid) var neutropeni (29.5%, 26.5% och 44.9%) och infektioner (31.6%, 21.9% och 17.2). Nya maligniteter (Secondary Primary Malignacies, SPM) förekom hos 6.0%, 6.9% och 5.9% av patienterna och hematologiska maligniteter förekom hos 0.8%, 0.4% och 2.6% av de respektive patienterna.

För mer information, vänligen kontakta:
Bengt Gustavsson, Medical Director, Celgene Nordic 070 91 02 847, bgustavsson@celgene.com


Om Revlimid® (lenalidomid)

Revlimid är godkänt för oral behandling hos vuxna patienter med tidigare obehandlat myelom och som inte är lämpade för autolog stamcellstransplantation. Revlimidäri kombination med dexametason även godkänt för behandling av patienter med transfusionsberoende anemi på grund av lågrisk eller intermediärt-1 MDS, associerat med en isolerad del (5q) cytogenetisk avvikelse när andra terapeutiska alternativ är otillräckliga eller inadekvata.

Revlimid är även godkänt för behandling av vuxna patienter med recidiverande eller refraktärt mantelcellslymfom.

Om myelom

Myelom (även känt som multipelt myelom eller plasma-cells myelom) är en cancer i blodet som innebär att maligna plasmaceller överproduceras i benmärgen. Plasmaceller är vita blodkroppar som hjälper kroppen att producera antikroppar som kallas immunoglobuliner vilka bekämpar infektioner och sjukdomar. Myelom kan inte botas men senare behandlingsframsteg har resulterat i att allt fler patienter når remission och lever längre. Cirka 10-30% av alla patienter som diagnostiseras med myelom svarar inte på cellgiftsbehandling och bedöms vara refraktära. Därutöver kommer nästan alla patienter, som initialt svarar på behandling, få återfall i sjukdomen.

Celgene AB är ett forskningsbaserat biofarmaceutiskt företag som har som mål att upptäcka, utveckla och marknadsföra innovativa och livsförändrande läkemedel inom cancer och inflammatoriska sjukdomar. Celgene har för närvarande ett antal kliniska prövningar på gång inom gen- och proteinforskning vid stora medicinska centra runt om i världen. Företaget har funnits sedan 1986 och har 1600 medarbetare i världen. För mer information, se www.celgene.se

Vid den årliga konferensen American Society of Hematology, ASH, presenterade Celgene i helgen resultaten från den finala analysen av FIRST-studiens överlevnadsdata hos patienter med nydiagnostiserad myelom. Patienter som behandlades med oralt Revlimid plus lågdos dexametason fram till sjukdomsprogression uppnådde en signifikant fördel rörande studiens effektmått, progressionsfri överlevnad.

Läs vidare »

Om Celgene

Celgene är ett multinationellt, biofarmaceutiskt företag, som arbetar för att förbättra livet för patienter runt hela världen.
Inom Celgene strävar vi efter att leverera verkligt innovativa och livsförändrande läkemedel till våra patienter. Vår målsättning som bolag är att skapa ett framstående, globalt biofarmaceutiskt företag med fokus på upptäckt och utveckling av produkter för behandling av cancer och andra svåra, immunologiska inflammationstillstånd.
Det finns ett stort antal kliniska prövningar vid stora medicinska centra som undersöker ämnen från Celgene. Ämnena i dessa studier undersöks med tanke på patienter med obotliga, hematologiska och solida cancertumörer, däribland myelom, myelodysplastiska syndrom, kronisk lymfatisk leukemi (KLL), non-Hodgkins lymfom (NHL), glioblastom samt äggstocks- pankreas- och prostatacancer.
Lika engagerade som vi är i kliniska resultat, lika engagerade är vi i patientstöd, en ledstjärna inom Celgene. Vi anser att alla som kan dra nytta av våra upptäckter bör ha möjlighet att göra det. Celgene sätter patienterna i första rummet med branschledande program som tillhandahåller information, stöd och tillgång till våra innovativa terapier.

Adress

 • Celgene
 • Färögatan 33
 • 164 51 KISTA
 • Sverige