Skip to main content

Taggar

Innovationsplattformen - Etapp 4 - summering och policyförslag
Innovationsplattformen - Etapp 3 - Framtidssäkrad sjukvård
Psapp – Ta kontroll över din psoriasis

Psapp – Ta kontroll över din psoriasis

Dokument   •   2016-04-20 09:43 CEST

Psapp är en ny app som är framtagen för och av patienter med psoriasis och psoriasisartrit. Med hjälp av Psapps olika funktioner kan patienten enkelt hålla koll på sin sjukdom, skapa goda vanor och tydligt se behandlingseffekt. Appen är kostnadsfri och finns för både Iphone och Android.

Kort om Innovationsplattformen

Kort om Innovationsplattformen

Dokument   •   2016-02-22 14:58 CET

Innovationsplattformen - Etapp 2 - Samhällstrender och innovation
Innovationsplattformen - Etapp 1 - Framtidens vård
Fakta om OTEZLA

Fakta om OTEZLA

Dokument   •   2014-11-21 08:00 CET

I november 2014, rekommenderade CHMP (den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté) EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) att godkänna OTEZLA för behandling av psoriasis och psoriasisartrit. OTEZLA (apremilast) är en icke-biologisk behandling som tillhör en ny klass av små molekyler. OTEZLA är en tablett som tas två gånger dagligen.

Om Psoriasis - Faktablad

Om Psoriasis - Faktablad

Dokument   •   2014-11-21 08:00 CET

Psoriasis är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som kännetecknas av upphöjda fjälliga fläckar på huden. I Sverige lider uppskattningsvis 300 000 personer av psoriasis.

Om Psoriasisartrit - Faktablad

Om Psoriasisartrit - Faktablad

Dokument   •   2014-11-21 08:00 CET

Psoriasisartrit är en smärtsam, kronisk sjukdom som kännetecknas av smärta, stelhet, svullna och ömma leder, inflammation i vissa ligament och senor, och försämrad fysisk funktion. Upp till 30 procent av personer med psoriasis drabbas även av psoriasisartrit.

Faktablad

Faktablad

Dokument   •   2014-08-15 18:03 CEST

Celgene International Sàrl, som ligger i Boudry, Schweiz, är ett helägt dotterbolag och internationellt huvudkontor för Celgene Corporation. Celgene Corporation är ett forskande globalt läkemedelsföretag, huvudsakligen verksamt inom utveckling och kommersialisering av innovativa terapier för behandling av cancer och inflammationssjukdomar genom gen- och proteinreglering.

Celgene - uppstickare med vind i ryggen

Celgene - uppstickare med vind i ryggen

Dokument   •   2013-12-01 08:00 CET

Det här är företaget som lyckades vända sin största svårighet till sin främsta framgång. Genom att satsa på talidomid, som i Sverige salufördes under namnet Neurosedyn, hittade man en ny behandling för en svårbehandlad blodcancer, multipelt myelom. Med fortsatt forskning och utveckling satsar man vidare för att nå extraordinära resultat både för sina patienter och finansiärer.

Viktiga fakta om Vidaza®

Viktiga fakta om Vidaza®

Dokument   •   2014-01-07 08:00 CET

Vidaza (azacitidin) är en cytidinanalog, vilket innebär att det inkorporeras i cellernas genetiska material (RNA och DNA). Det tros verka genom att förändra hur cellerna aktiverar och avaktiverar gener, och även genom att störa produktionen av nytt RNA och DNA.

Viktiga fakta om Revlimid®

Viktiga fakta om Revlimid®

Dokument   •   2014-01-07 08:00 CET

Revlimid (lenalidomid) tillhör en ny klass av immunmodulerande läkemedel, IMiD®, som har visat sig ha kraftfulla effekter på cancer. ImiDer har ett flertal effekter på cellen och dess omgivningar, och påverkar även aktiviteten i immunsystemet (kroppens naturliga försvarssystem).

Viktiga fakta om MDS del(5q)

Viktiga fakta om MDS del(5q)

Dokument   •   2014-01-07 08:00 CET

Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är en grupp sjukdomar där produktionen av blodkroppar och blodplättar i benmärgen är rubbad, vilket ofta leder till svår anemi, infektioner och blödningar. Upp till 40 % av MDS-patienterna utvecklar akut myeloisk leukemi (AML).

Viktiga fakta om pankreascancer

Viktiga fakta om pankreascancer

Dokument   •   2014-01-07 08:00 CET

Pankreascancer upptäcks ofta inte förrän sjukdomen redan är i ett framskridet stadium. För personer med framskriden sjukdom är prognosen dålig och överlevnaden mycket låg: 98 % av patienterna med metastaserande sjukdom dör inom fem år efter diagnosen. I synnerhet dessa patienter behöver nya och bättre behandlingsalternativ.

Viktiga fakta om myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är en grupp sjukdomar i benmärgen som kännetecknas av en defekt i stamcellerna. Denna defekt innebär att stamcellerna förändras genetiskt och inte längre kan differentieras till de olika typerna av blodkroppar på ett effektivt sätt.

Viktiga fakta om Imnovid®

Viktiga fakta om Imnovid®

Dokument   •   2014-01-07 08:00 CET

Imnovid (pomalidomid) är ett peroralt immunmodulerande läkemedel (IMiD®) med en komplex verkningsmekanism med tre huvudsakliga effekter: direkt myelomtumördödande, stromahämmande och immunmodulerande effekt.

Celgene Strävar efter att förbättra livet för

Celgene är ett globalt biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Summit, New Jersey i USA. Celgene grundades 1986 och har idag kontor i mer än 50 länder. Celgene har totalt över 5 000 anställda varav cirka 1 500 i Europa.

Viktiga fakta om ABRAXANE® (nab-paklitaxel)

ABRAXANE (nab-paklitaxel) används inom EU för behandling av metastaserande bröstcancer hos vuxna vars första behandling har slutat fungera och för vilka standardbehandling med en antracyklin (en typ av cancerläkemedel) inte är lämplig.