Skip to main content

Taggar

celgene 33 psoriasis 13 psoriasisartrit 11 cancer 9 myelom 7 lenalidomid 6 otezla 6 Revlimid 6 Svensk Reumatologisk Förening 4 TLV 4 Almedalen 3 innovation 3 CHMP 3 pomalidomid 3 Socialstyrelsen 2 Innovationsplattformen 2 pankreascancer 2 Carl-Gustav Fabiansson 2 bukspottkörtelcancer 2 imnovid 2 PALEMA 2 immunologi 2 apremilast 2 Reumatoid artrit 2 Dagens Nyheter 2 inflammation 2 EULAR 1 multipelt myelom 1 PVd 1 HAQ 1 EADV 1 nationella riktlinjer 1 malign 1 pankreas 1 dialogmöte 1 PALACE 1 Anders Lönnberg 1 13 november 1 världsdag 1 regionalt cancercentrum 1 innovationsplattform 1 Lina Nordquist 1 Ung med psoriasis 1 reumadagarna 1 ifpa 1 pankreasdagen 1 pankreascancerdagen 1 plasmacell 1 Anders Dellson 1 Albert Duvetorp 1 Innovation Skåne 1 johanna dahlqvist 1 anca‐associerade vaskuliter 1 receptos 1 PASI 1 psoriasisvård 1 Psapp 1 Tarlan Oskooei 1 DLQI 1 Nicolas Verbeke 1 reumaveckan 1 Kristofer Andréasson 1 Systemisk skleros 1 RVd 1 adenokarcinom 1 trepartsöverläggningar 1 Petra Amoudruz 1 Douglas Lundin 1 Marie Morell 1 Johan Karlsson Wallman 1 SPARTAKUS-studien 1 Reumadagarna 2017 1 bengt wahlin 1 Reumadagarna 2018 1 Michaël Lugez 1 Celgene Nordic 1 NORPAPP 1 Cecilia Young 1 life science 1 seminarium 1 förvärv 1 biomedicin 1 benmärg 1 tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 1 Läkemedelsindustriföreningen 1 LIF 1 högkostnadsskyddet 1 designkläder 1 DN 1 ateroskleros 1 who 1 särläkemedel 1 Lunds universitet 1 American Society of Hematology 1 kvalitetsregister 1 oral 1 nätverket mot cancer 1 blodcancer 1 läkemedelsförmånen 1 ASH 1 pde4-hämmare 1 SRF 1 reumatologi 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Omfattande studie visar på utmaningar i vården av patienter med psoriasis och psoriasisartrit

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2019 12:54 CEST

Svårare former av psoriasis och psoriasisartrit är förenade med en hög sjukdomsbörda, visar nyligen publicerade data baserade på enkätsvar från 1221 skandinaviska patienter i NORPAPP-studien (The NORdic PAtient survey of Psoriasis and PsA). Resultaten pekar på utmaningar i kontakten med sjukvården, underbehandling och lång tid till diagnos vilket allvarligt försämrar livskvaliteten.

CHMP ger positivt utlåtande för både Revlimid och Imnovid

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2019 15:53 CEST

Nyligen rekommenderade den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA:s) vetenskapliga kommitté för humanläkemedel (CHMP) godkännande för två olika triplettkombinationer med Celgenes läkemedel mot multipelt myelom, Revlimid och Imnovid.

Behoven inom psoriasisvården sträcker sig bortom nya riktlinjer

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2019 11:42 CEST

Socialstyrelsen har nyligen publicerat de första riktlinjerna för psoriasisvård. Det är glädjande och något som patientföreträdare, vårdpersonal och verksamma inom sjukdomsområdet har efterfrågat. Psoriasis är en allvarlig systemsjukdom som omfattar mer än bara hudförändringar och det är fundamentalt att man behandlas utifrån den samlade sjukdomsbilden och inte enbart för sina hudbesvär.

Michaël Lugez ny nordisk VD för Celgene

Michaël Lugez ny nordisk VD för Celgene

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 13:39 CET

Michaël Lugez har tillträtt som ny VD på Celgene Nordic. Han efterträder Nicolas Verbeke som är kvar i bolaget som General Manager för Celgene i centrala och norra Europa. Michaël Lugez har arbetat på företaget sedan 2014 och kommer närmast från en tjänst som affärsområdeschef för Inflammation och Immunologi i Frankrike.

Designkläder visar upp psoriasis

Designkläder visar upp psoriasis

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 16:35 CEST

Vilka mekanismer förklarar ökad förekomst av ateroskleros hos patienter med reumatoid artrit? Umeåforskare tilldelas Svensk Reumatologisk Förenings stipendium

Vilka mekanismer förklarar ökad förekomst av ateroskleros hos patienter med reumatoid artrit? Umeåforskare tilldelas Svensk Reumatologisk Förenings stipendium

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 16:00 CEST

Svensk Reumatologisk Förening, SRF, har med stöd från Celgene för fjärde året i rad delat ut ett stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi. Årets stipendiat är Bengt Wahlin, forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/reumatologi vid Umeå universitet och överläkare i reumatologi vid Norrlands universitetssjukhus.

Vården efter valet – Hur skall valets vinnare klara av att möta patienternas förväntningar?

Nyheter   •   Jul 01, 2018 14:42 CEST

Väljarna definierar hälso- och sjukvården som en av valets viktigaste frågor, men vad förväntar sig väljare och patienter konkret efter valet? Hur ska politiken och dagens system möta de förväntningar som finns?

Är tarminflammation kärnan vid axial spondylartrit? Svensk Reumatologisk Förenings stipendium tilldelas Lundaforskare

Är tarminflammation kärnan vid axial spondylartrit? Svensk Reumatologisk Förenings stipendium tilldelas Lundaforskare

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 16:00 CEST

För tredje året har SRF, Svensk Reumatologisk Förening, med stöd från Celgene delat ut ett stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi. Årets stipendiat är Dr Johan Karlsson Wallman, specialistläkare vid Reumatologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus och forskare, PhD, vid Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, sektion reumatologi, medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Systemkollaps – patientcentrering eller planekonomi?

Systemkollaps – patientcentrering eller planekonomi?

Nyheter   •   Jun 30, 2017 10:26 CEST

Vad förväntar sig framtidens patient? Svensk sjukvård håller hög internationell klass men får dåligt betyg i att involvera patienterna. Kan näringsliv och sjukvård tillsammans skapa en vård som klarar av framtidens behov och förväntningar och stärka Sveriges ställning inom life science-området? Välkommen till debatt i Almedalen med representanter från politiken, myndigheter och näringsliv.

4-års uppföljning av behandling med Otezla visar bibehållna förbättringar i fysisk funktion hos patienter med psoriasisartrit

4-års uppföljning av behandling med Otezla visar bibehållna förbättringar i fysisk funktion hos patienter med psoriasisartrit

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 13:30 CEST

Under den pågående konferensen EULAR, European Congress of Rheumatology, i Madrid presenterades idag långtidsdata från PALACE studien gällande Otezla® (apremilast). Resultaten visade att patienter som fortsatte sin behandling med Otezla 30 mg, 2 gånger/dag hade kliniskt relevanta förbättringar vid vecka 208 på tecken och symtom av sin psoriasisartrit, sin fysiska funktion och associerad psoriasis.

Våga prata om psoriasis

Våga prata om psoriasis

Nyheter   •   Jun 01, 2017 15:39 CEST

Dr Christina Nohlgård, specialist i hudsjukdomar och verksamhetschef på Stockholm Hud, Läkarhuset Odenplan, delar med sig av sin kunskap och erfarenhet kring psoriasis - behandling, vård, forskning och framtid.

Revlimid® godkänt för behandling av nydiagnostiserade myelompatienter som genomgått stamcellstransplantation

Nyheter   •   Apr 21, 2017 15:29 CEST

EU-kommissionen har godkänt Revlimid® (lenalidomid) som monoterapi för underhållsbehandling av vuxna, nydiagnostiserade myelompatienter som har genomgått en autolog stamcellsoperation. Godkännandet gör Revlimid® till den första, och enda, godkända underhållsbehandling för dessa patienter.

Nytt nationellt avtal för Revlimid®

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 11:00 CET

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket), landstingen och Celgene har nyligen avlutat trepartsöverläggningar gällande Revlimid® (lenalidomid). Trepartsöverläggningarna har syftat till att säkerställa en kostnadseffektiv användning av Revlimid® samt underlätta en ändamålsenlig behandling av patienter med multipelt myelom.

CHMP rekommenderar ett godkännande av REVLIMID® för behandling av nydiagnostiserade myelompatienter som genomgått stamcellstransplantation

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2017 14:28 CET

CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) rekommenderar REVLIMID® monoterapi för underhållsbehandling av vuxna, nydiagnostiserade myelompatienter som har genomgått en autolog stamcellsoperation. När EU-kommissionen formellt godkänner indikationen blir REVLIMID® den första, och enda, godkända underhållsbehandling för dessa patienter.

Överlevnadsdata från First-studien visar signifikant fördel för Revlimid® och dexametason jämfört med standardbehandling

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 13:23 CET

Vid den årliga konferensen American Society of Hematology, ASH, presenterade Celgene i helgen resultaten från den finala analysen av FIRST-studiens överlevnadsdata hos patienter med nydiagnostiserad myelom. Patienter som behandlades med oralt Revlimid plus lågdos dexametason fram till sjukdomsprogression uppnådde en signifikant fördel rörande studiens effektmått, progressionsfri överlevnad.

Den 17 November är Världspankreascancerdagen!

Den 17 November är Världspankreascancerdagen!

Nyheter   •   Nov 22, 2016 09:51 CET

För att uppmärksamma denna dag gav Celgene ett bidrag till patientföreningen Cancerföreningen PALEMA för att organisera ett informationsmöte den 17 november. Mötet var öppet för allmänheten och handlade om behandling och forskning om cancer i pankreas.

3-års säkerhetsdata för apremilast inom psoriasis och psoriasisartrit presenterad på EADV i Wien

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2016 15:37 CEST

Analyser av data för 3 år från ESTEEM 1-2 och PALACE 1–3 visade ingen ökad incidens av biverkningar och inga andra säkerhetssignaler sågs vid långvarig exponering av apremilast. Värdena för allvarliga kardiovaskulära biverkningar, maligniteter och allvarliga infektioner vid behandling med apremilast var jämförbara med placebo fram till vecka 16 och var fortsatt låga vid långvarig exponering.

Tarmflorans betydelse vid reumatologiska sjukdomar - Lundaforskare får Celgenes stipendium

Tarmflorans betydelse vid reumatologiska sjukdomar - Lundaforskare får Celgenes stipendium

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 08:00 CEST

Celgene har i samarbete med Svensk Reumatologisk Förening för andra året delat ut ett stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi. Stipendiet delades ut vid den pågående Reumaveckan i Umeå. Årets stipendiat är Kristofer Andréasson, specialistläkare vid Reumatologsektionen, Skånes universitetssjukhus och forskare (med dr) vid Lunds universitet.

Nicolas Verbeke invald i LIFs styrelse

Nicolas Verbeke invald i LIFs styrelse

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2016 09:48 CEST

Celgenes nordiska VD Nicolas Verbeke har vid årsmötet den 26 maj blivit invald i Läkemedelsindustriföreningen, LIFs, styrelse. Nicolas Verbeke har varit nordisk VD för Celgene sedan januari 2015 och har arbetat på företaget sedan 2006.

Ny app för patienter med psoriasis och psoriasisartrit

Ny app för patienter med psoriasis och psoriasisartrit

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2016 09:43 CEST

Celgene och Ung med psoriasis har utvecklat en ny app – Psapp, för patienter som lever med psoriasis eller psoriasisartrit. Psapp är tänkt att hjälpa patienten att ta kontroll och bidra till att skapa goda rutiner genom att löpande dokumentera hur sjukdomen utvecklas över tid.