Skip to main content

Celgene lanserar Innovationsplattform för framtidens vård

Nyhet   •   Feb 22, 2016 14:45 CET

Celgene har initierat arbetet ”Innovationsplattform för framtidens vård”, en arena för debatter och diskussioner om sjukvårdens framtid. Under hösten 2015 och 2016 bjuder Celgene in till fyra dialogmöten med olika intressenter och experter inom hälso- och sjukvårdsområdet. Några av de teman som diskuteras är bland annat; hur trender och samhällsförändringar kommer att påverka vården, hur vi skapar en hälso- och sjukvård som klarar av framtidens utmaningar, hur visionen för svensk hälso- och sjukvård ser ut år 2020 och hur vi kan återta en stark position inom Life science-området i Sverige?

Som en del i arbetet har Celgene utvecklat en webbsida, www.informationsplattformen.se

Webbsidan samlar analyser och idéer inom olika områden, användbara som underlag för strategiska beslut. Plattformen ska också bidra med konkreta policyinspel till beslutsfattare på olika nivåer om hur framtidens vård kan utvecklas.

Under våren kommer två dialogmöten äga rum, det första kommer att handla om framtidssäkrad sjukvård och vid det andra mötet summeras insikter från tidigare möten och man formulerar konkreta och verklighetsförankrade policyförslag. All dokumentation från de olika mötena kommer att finnas tillgänglig på www.innovationsplattformen.se

För ytterligare information, kontakta:

Tina Buhl, Head of communication, Corporate Affairs Nordic, Celgene, + 45 29 176 874, tbuhl@celgene.com