Skip to main content

Taggar

Omfattande studie visar på utmaningar i vården av patienter med psoriasis och psoriasisartrit

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2019 12:54 CEST

Svårare former av psoriasis och psoriasisartrit är förenade med en hög sjukdomsbörda, visar nyligen publicerade data baserade på enkätsvar från 1221 skandinaviska patienter i NORPAPP-studien (The NORdic PAtient survey of Psoriasis and PsA). Resultaten pekar på utmaningar i kontakten med sjukvården, underbehandling och lång tid till diagnos vilket allvarligt försämrar livskvaliteten.

CHMP ger positivt utlåtande för både Revlimid och Imnovid

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2019 15:53 CEST

Nyligen rekommenderade den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA:s) vetenskapliga kommitté för humanläkemedel (CHMP) godkännande för två olika triplettkombinationer med Celgenes läkemedel mot multipelt myelom, Revlimid och Imnovid.

Behoven inom psoriasisvården sträcker sig bortom nya riktlinjer

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2019 11:42 CEST

Socialstyrelsen har nyligen publicerat de första riktlinjerna för psoriasisvård. Det är glädjande och något som patientföreträdare, vårdpersonal och verksamma inom sjukdomsområdet har efterfrågat. Psoriasis är en allvarlig systemsjukdom som omfattar mer än bara hudförändringar och det är fundamentalt att man behandlas utifrån den samlade sjukdomsbilden och inte enbart för sina hudbesvär.

Michaël Lugez ny nordisk VD för Celgene

Michaël Lugez ny nordisk VD för Celgene

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 13:39 CET

Michaël Lugez har tillträtt som ny VD på Celgene Nordic. Han efterträder Nicolas Verbeke som är kvar i bolaget som General Manager för Celgene i centrala och norra Europa. Michaël Lugez har arbetat på företaget sedan 2014 och kommer närmast från en tjänst som affärsområdeschef för Inflammation och Immunologi i Frankrike.

Designkläder visar upp psoriasis

Designkläder visar upp psoriasis

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 16:35 CEST

Vilka mekanismer förklarar ökad förekomst av ateroskleros hos patienter med reumatoid artrit? Umeåforskare tilldelas Svensk Reumatologisk Förenings stipendium

Vilka mekanismer förklarar ökad förekomst av ateroskleros hos patienter med reumatoid artrit? Umeåforskare tilldelas Svensk Reumatologisk Förenings stipendium

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 16:00 CEST

Svensk Reumatologisk Förening, SRF, har med stöd från Celgene för fjärde året i rad delat ut ett stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi. Årets stipendiat är Bengt Wahlin, forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/reumatologi vid Umeå universitet och överläkare i reumatologi vid Norrlands universitetssjukhus.

Är tarminflammation kärnan vid axial spondylartrit? Svensk Reumatologisk Förenings stipendium tilldelas Lundaforskare

Är tarminflammation kärnan vid axial spondylartrit? Svensk Reumatologisk Förenings stipendium tilldelas Lundaforskare

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 16:00 CEST

För tredje året har SRF, Svensk Reumatologisk Förening, med stöd från Celgene delat ut ett stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi. Årets stipendiat är Dr Johan Karlsson Wallman, specialistläkare vid Reumatologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus och forskare, PhD, vid Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, sektion reumatologi, medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

4-års uppföljning av behandling med Otezla visar bibehållna förbättringar i fysisk funktion hos patienter med psoriasisartrit

4-års uppföljning av behandling med Otezla visar bibehållna förbättringar i fysisk funktion hos patienter med psoriasisartrit

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 13:30 CEST

Under den pågående konferensen EULAR, European Congress of Rheumatology, i Madrid presenterades idag långtidsdata från PALACE studien gällande Otezla® (apremilast). Resultaten visade att patienter som fortsatte sin behandling med Otezla 30 mg, 2 gånger/dag hade kliniskt relevanta förbättringar vid vecka 208 på tecken och symtom av sin psoriasisartrit, sin fysiska funktion och associerad psoriasis.

Nytt nationellt avtal för Revlimid®

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 11:00 CET

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket), landstingen och Celgene har nyligen avlutat trepartsöverläggningar gällande Revlimid® (lenalidomid). Trepartsöverläggningarna har syftat till att säkerställa en kostnadseffektiv användning av Revlimid® samt underlätta en ändamålsenlig behandling av patienter med multipelt myelom.

CHMP rekommenderar ett godkännande av REVLIMID® för behandling av nydiagnostiserade myelompatienter som genomgått stamcellstransplantation

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2017 14:28 CET

CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) rekommenderar REVLIMID® monoterapi för underhållsbehandling av vuxna, nydiagnostiserade myelompatienter som har genomgått en autolog stamcellsoperation. När EU-kommissionen formellt godkänner indikationen blir REVLIMID® den första, och enda, godkända underhållsbehandling för dessa patienter.

Överlevnadsdata från First-studien visar signifikant fördel för Revlimid® och dexametason jämfört med standardbehandling

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 13:23 CET

Vid den årliga konferensen American Society of Hematology, ASH, presenterade Celgene i helgen resultaten från den finala analysen av FIRST-studiens överlevnadsdata hos patienter med nydiagnostiserad myelom. Patienter som behandlades med oralt Revlimid plus lågdos dexametason fram till sjukdomsprogression uppnådde en signifikant fördel rörande studiens effektmått, progressionsfri överlevnad.

3-års säkerhetsdata för apremilast inom psoriasis och psoriasisartrit presenterad på EADV i Wien

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2016 15:37 CEST

Analyser av data för 3 år från ESTEEM 1-2 och PALACE 1–3 visade ingen ökad incidens av biverkningar och inga andra säkerhetssignaler sågs vid långvarig exponering av apremilast. Värdena för allvarliga kardiovaskulära biverkningar, maligniteter och allvarliga infektioner vid behandling med apremilast var jämförbara med placebo fram till vecka 16 och var fortsatt låga vid långvarig exponering.

Tarmflorans betydelse vid reumatologiska sjukdomar - Lundaforskare får Celgenes stipendium

Tarmflorans betydelse vid reumatologiska sjukdomar - Lundaforskare får Celgenes stipendium

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 08:00 CEST

Celgene har i samarbete med Svensk Reumatologisk Förening för andra året delat ut ett stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi. Stipendiet delades ut vid den pågående Reumaveckan i Umeå. Årets stipendiat är Kristofer Andréasson, specialistläkare vid Reumatologsektionen, Skånes universitetssjukhus och forskare (med dr) vid Lunds universitet.

Nicolas Verbeke invald i LIFs styrelse

Nicolas Verbeke invald i LIFs styrelse

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2016 09:48 CEST

Celgenes nordiska VD Nicolas Verbeke har vid årsmötet den 26 maj blivit invald i Läkemedelsindustriföreningen, LIFs, styrelse. Nicolas Verbeke har varit nordisk VD för Celgene sedan januari 2015 och har arbetat på företaget sedan 2006.

Ny app för patienter med psoriasis och psoriasisartrit

Ny app för patienter med psoriasis och psoriasisartrit

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2016 09:43 CEST

Celgene och Ung med psoriasis har utvecklat en ny app – Psapp, för patienter som lever med psoriasis eller psoriasisartrit. Psapp är tänkt att hjälpa patienten att ta kontroll och bidra till att skapa goda rutiner genom att löpande dokumentera hur sjukdomen utvecklas över tid.

Uppsalaforskare får Celgenes nyinstiftade stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi

Uppsalaforskare får Celgenes nyinstiftade stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2015 10:34 CEST

Celgene har delat ut ett nyinstiftat stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi. Stipendiet delades ut i samarbete med Svensk Reumatologisk Förening, vid de pågående Reumadagarna i Tylösand. Stipendiet är ett forskningsanslag på 100 000 kronor.

Nytt läkemedel mot psoriasis och psoriasisartrit i läkemedelsförmånen

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2015 10:40 CEST

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) har meddelat att Otezla (apremilast) ska ingå i läkemedelsförmånen. Otezla är en ny icke-biologisk oral behandling som är godkänd för behandling av psoriasis och psoriasisartrit. För behandlingen av dessa sjukdomar är Otezla den första orala behandlingen som godkänts de senaste 15 åren och det är det första läkemedlet i en helt ny klass.

Revlimid godkänt för patienter med nydiagnostiserad myelom

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2015 10:00 CET

EU-kommissionen har nyligen godkänt den nya indikationen för Revlimid (lenalidomid) till att även inkludera nydiagnostiserade patienter med myelom som inte är lämpade för autolog stamcellstransplantation.

Första nya orala behandlingen på 15 år godkänd för patienter med psoriasis och psoriasisartrit

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2015 13:09 CET

Otezla® (apremilast), en ny icke-biologisk oral behandling, har nyligen godkänts av EU-kommissionen för behandling av psoriasis och psoriasisartrit. Otezla innebär ett nytt behandlingsalternativ för patienter med dessa kroniska och handikappande sjukdomar. Otezla är den första orala behandlingen som godkänts de senaste 15 åren och det är det första läkemedlet i en helt ny klass.

CHMP rekommenderar godkännande av ytterligare en indikation för Revlimid ®

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2015 11:04 CET

Celgene får en flygande start på 2015. En ny nordisk VD är utsedd och CHMP har lämnat ett positivt utlåtande angående att utöka indikationen för Revlimid (lenalidomid) till att även inkludera nydiagnostiserade patienter med myelom som inte är lämpade för högdosbehandling inkluderande autolog stamcellstransplantation.