Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 7 träffar

Omfattande studie visar på utmaningar i vården av patienter med psoriasis och psoriasisartrit

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2019 12:54 CEST

Svårare former av psoriasis och psoriasisartrit är förenade med en hög sjukdomsbörda, visar nyligen publicerade data baserade på enkätsvar från 1221 skandinaviska patienter i NORPAPP-studien (The NORdic PAtient survey of Psoriasis and PsA). Resultaten pekar på utmaningar i kontakten med sjukvården, underbehandling och lång tid till diagnos vilket allvarligt försämrar livskvaliteten.

Behoven inom psoriasisvården sträcker sig bortom nya riktlinjer

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2019 11:42 CEST

Socialstyrelsen har nyligen publicerat de första riktlinjerna för psoriasisvård. Det är glädjande och något som patientföreträdare, vårdpersonal och verksamma inom sjukdomsområdet har efterfrågat. Psoriasis är en allvarlig systemsjukdom som omfattar mer än bara hudförändringar och det är fundamentalt att man behandlas utifrån den samlade sjukdomsbilden och inte enbart för sina hudbesvär.

4-års uppföljning av behandling med Otezla visar bibehållna förbättringar i fysisk funktion hos patienter med psoriasisartrit

4-års uppföljning av behandling med Otezla visar bibehållna förbättringar i fysisk funktion hos patienter med psoriasisartrit

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 13:30 CEST

Under den pågående konferensen EULAR, European Congress of Rheumatology, i Madrid presenterades idag långtidsdata från PALACE studien gällande Otezla® (apremilast). Resultaten visade att patienter som fortsatte sin behandling med Otezla 30 mg, 2 gånger/dag hade kliniskt relevanta förbättringar vid vecka 208 på tecken och symtom av sin psoriasisartrit, sin fysiska funktion och associerad psoriasis.

3-års säkerhetsdata för apremilast inom psoriasis och psoriasisartrit presenterad på EADV i Wien

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2016 15:37 CEST

Analyser av data för 3 år från ESTEEM 1-2 och PALACE 1–3 visade ingen ökad incidens av biverkningar och inga andra säkerhetssignaler sågs vid långvarig exponering av apremilast. Värdena för allvarliga kardiovaskulära biverkningar, maligniteter och allvarliga infektioner vid behandling med apremilast var jämförbara med placebo fram till vecka 16 och var fortsatt låga vid långvarig exponering.

Nyheter 4 träffar

Celgene förvärvar Receptos

Nyheter   •   Sep 29, 2015 18:35 CEST

Celgene har nyligen slutfört förvärvet av det biofarmaceutiska företaget Receptos. Förvärvet stärker Celgenes portfölj inom inflammation och immunologi (I&I) och bolagets växande kompetens inom inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Pressinbjudan: Från vetenskap till patienter: att övervinna utmaningarna inom psoriasis och psoriasisartrit

Nyheter   •   Jul 01, 2015 16:20 CEST

I år hålls fjärde världskonferensen om psoriasis och psoriasisartrit (IFPA) i Stockholm från 8 juli 2015 till 11 juli 2015. Årets kongresstema är ”Psoriasis – nya insikter och innovationer”. På detta tema bjuder Celgene in till en presentation och paneldiskussion där resultaten från PS Live – en ny etnografisk studie om livet för patienter med psoriasis och psoriasisartrit kommer presenteras.

CHMP rekommenderar godkännande av Otezla

Nyheter   •   Nov 21, 2014 08:00 CET

CHMP (den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté) har rekommenderat EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) att godkänna Celgene’s Otezla för behandling av patienter med psoriasis och psoriasisartrit. CHMP rekommenderar att Otezla godkänns för behandling för Psoriasis och Psoriasisartrit.

Evenemang 3 träffar

En sammanhållen och patientcentrerad psoriasisvård

Evenemang   •   Jul 02, 2016 17:13 CEST

En stor utmaning inom hälso- och sjukvården handlar om vården som ges till patienter med psoriasis och psoriasisartrit. Många riskerar att ”falla mellan stolarna” på grund av bristande samordning och kontinuitet i vården. Celgene bjuder in till ett öppet seminarium i Almedalen för att diskutera hur vi kan förbättra samverkan och samarbetet mellan olika vårdspecialister och tjänster.

2016-07-05, 09:30 - 10:30 CEST

Rådstugugränd 4, Visby

Från vetenskap till patienter: att övervinna utmaningarna inom psoriasis och psoriasisartrit

Evenemang   •   Jul 01, 2015 16:13 CEST

I år hålls fjärde världskonferensen om psoriasis och psoriasisartrit (IFPA) i Stockholm från 8 juli 2015 till 11 juli 2015. Årets kongresstema är ”Psoriasis – nya insikter och innovationer”. På detta tema bjuder Celgene in till en presentation och paneldiskussion där resultaten från PS Live – en ny etnografisk studie om livet för patienter med psoriasis och psoriasisartrit kommer presenteras.

2015-07-10, 17:15 - 18:00 CEST

Auditorium/ A1/ A3/ A4 Stockholm Waterfront Congress Centre i Stockholm

Kvalitetsregister: Nyckeln till bättre vård för patienter med psoriasis

Evenemang   •   Jun 23, 2015 16:45 CEST

För en del har nya läkemedel och metoder inom psoriasis och psoriasisartrit gett behandlingsresultat som tidigare inte var möjliga. Nationella kvalitetsregister möjliggör att behandlingar kan följas upp på ett strukturerat sätt. Celgene bjuder in till ett seminarium i Almedalen där vi kommer diskutera hur vi kan skapa den bästa vården för patienter med psoriasis och psoriasisartrit.

2015-06-29, 13:45 - 15:00 CEST

Strandgatan 17 i Visby

Dokument 3 träffar

Psapp – Ta kontroll över din psoriasis

Psapp – Ta kontroll över din psoriasis

Dokument   •   2016-04-20 09:43 CEST

Psapp är en ny app som är framtagen för och av patienter med psoriasis och psoriasisartrit. Med hjälp av Psapps olika funktioner kan patienten enkelt hålla koll på sin sjukdom, skapa goda vanor och tydligt se behandlingseffekt. Appen är kostnadsfri och finns för både Iphone och Android.

Fakta om OTEZLA

Fakta om OTEZLA

Dokument   •   2014-11-21 08:00 CET

I november 2014, rekommenderade CHMP (den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté) EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) att godkänna OTEZLA för behandling av psoriasis och psoriasisartrit. OTEZLA (apremilast) är en icke-biologisk behandling som tillhör en ny klass av små molekyler. OTEZLA är en tablett som tas två gånger dagligen.

Om Psoriasisartrit - Faktablad

Om Psoriasisartrit - Faktablad

Dokument   •   2014-11-21 08:00 CET

Psoriasisartrit är en smärtsam, kronisk sjukdom som kännetecknas av smärta, stelhet, svullna och ömma leder, inflammation i vissa ligament och senor, och försämrad fysisk funktion. Upp till 30 procent av personer med psoriasis drabbas även av psoriasisartrit.