Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Nytt nationellt avtal för Revlimid®

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 11:00 CET

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket), landstingen och Celgene har nyligen avlutat trepartsöverläggningar gällande Revlimid® (lenalidomid). Trepartsöverläggningarna har syftat till att säkerställa en kostnadseffektiv användning av Revlimid® samt underlätta en ändamålsenlig behandling av patienter med multipelt myelom.

Nytt läkemedel mot psoriasis och psoriasisartrit i läkemedelsförmånen

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2015 10:40 CEST

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) har meddelat att Otezla (apremilast) ska ingå i läkemedelsförmånen. Otezla är en ny icke-biologisk oral behandling som är godkänd för behandling av psoriasis och psoriasisartrit. För behandlingen av dessa sjukdomar är Otezla den första orala behandlingen som godkänts de senaste 15 åren och det är det första läkemedlet i en helt ny klass.

Nytt läkemedel mot myelom i läkemedelsförmånen

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2014 08:00 CEST

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) har meddelat att Imnovid (pomalidomid) ska ingå i läkemedelsförmånen. Imnovid i kombination med dexametason är godkänt som behandling av relapserande (återfall) eller refraktär (svarar ej på behandling) myelom hos vuxna patienter som har fått minst två tidigare behandlingar.

Nyheter 1 träff

Systemkollaps – patientcentrering eller planekonomi?

Systemkollaps – patientcentrering eller planekonomi?

Nyheter   •   Jun 30, 2017 10:26 CEST

Vad förväntar sig framtidens patient? Svensk sjukvård håller hög internationell klass men får dåligt betyg i att involvera patienterna. Kan näringsliv och sjukvård tillsammans skapa en vård som klarar av framtidens behov och förväntningar och stärka Sveriges ställning inom life science-området? Välkommen till debatt i Almedalen med representanter från politiken, myndigheter och näringsliv.