Fel skolmat till allergiska barn kan vara ett brott

Nyhet  •  2012-06-12 15:13 CESTMed jämna mellanrum händer det som inte får hända – allergiska barn serveras mat som de inte tål. Skolans rektor måste då anmäla olyckan till Arbetsmiljöverket. Men att som förälder göra en anmälan till Skolinspektionen eller till Polisen kan också vara ett sätt att få förskolor och skolor att skärpa sig.

 

Ett barn i Umeå fick inte rätt mat, ansåg barnets mamma. Men när hon valde att anmäla sitt barns skola till Skolinspektionen tog det skruv. Enligt mamman har skolan brustit i sin skyddstillsyn i och med att skolan inte lyckats ge barnet rätt mat. Hon hävdar att eleven flera gånger har fått fel mat, trots att skolan har fått information. Hon menar att rutinerna har ändrats men att hon inte anser att skolan tagit sitt ansvar och sett allvaret i barnets allergi. Nu uppmanar Skolinspektionen skolan att yttra sig och bemöta anmälan, uppger svt.se.

Berättelsen från Umeå förtäljer inte om barnet tog skada. Men om så varit fallet hade rektorn varit tvungen att anmäla händelsen till Arbetsmiljöverket. Fast även tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska anmälas, hade eleven kunnat skadas allvarligt genom det inträffade ska det också anmälas. Elever omfattas nämligen av arbetsmiljölagen och rektorn har arbetsmiljöansvar för eleverna.

När en elev får en allvarlig allergisk reaktion på grund av att han eller hon fått fel mat i skolan kan det betraktas som arbetsskada. När en sådan anmälan kommer in till Arbetsmiljöverket så rycker de ut och gör en inspektion. Då förhör de sig om vad som har hänt och undersöker vilka rutiner skolan har. Arbetsmiljöverket undersöker också hur skolan kan förebygga så att en liknande händelse inte ska ske igen.
Det kan även vara straffbart för en rektor att inte anmäla ett tillbud eller en olycka till Arbetsmiljöverket.

- Men det krävs att någon har blivit skadad för att det ska kunna åtalas för arbetsmiljöbrott. Om en elev får en allergisk reaktion förutsätter jag att den försvinner efter ett tag. Men blir man tvungen att åka till sjukhuset kan man kanske anses vara skadad. Det är en bedömningsfråga, säger Fredrika Brickman, biträdande tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverkets Stockholmsdistrikt.
Det är viktigt att skolan ser till att ha en fungerande beredskap för om en elev skulle få en allergisk reaktion. Det är ju känt för skolan om ett barn har allergi och behöver specialkost.
- Egentligen borde inte vi på Arbetsmiljöverket behöva åka ut på den här sortens inspektioner. Det är skolan som ska ta tag i situationen och i det arbetet ska både skyddsombud, skolkök och rektor vara involverade.
I Nacka utanför Stockholm serverades en elev vid två skilda tillfällen skolmat han är så kraftigt allergisk mot att han riskerar att krävas om han får i sig livsmedlet. Pojken fick en kraftig allergisk reaktion vid båda tillfällena och behövde sjukhusvård, men klarade livhanken. Eftersom det fanns en risk för livet var detta enligt Fredrika Brickman ett tillbud som ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

Även i det här fallet var det mamman som drog igång utredningen. Hon gick till polisen i Nacka och lämnade in en polisanmälan för vållande till kroppsskada och sjukdom. Den efterföljande utredningen visade att såväl skolan som det cateringföretag som levererade skolmaten hade bristande rutiner på flera områden. I utredningen var såväl polisen, kommunens livsmedelsinspektör, åklagarmyndigheten och Arbetsmiljöverket inblandade. 

För att se resten av texten, kontakta förbundet på info@celiaki.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.