Skip to main content

Akut behov av nya och upprustade skolbyggnader i Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 11:05 CET

Kommunerna är dåliga på att planera för nya skolor i samband med bostadsbyggande. Samtidigt är många skolor i stort behov av upprustning. Fuktproblem är vanligt förekommande till följd av dåliga materialval och bristande underhåll. Konsekvensen för många elever är en oacceptabel arbetsmiljö. Det visar en undersökning från Cembrit som har låtit intervjua 100 arkitekter. Problemet lär inte bli mindre med tanke på det ökade antal flyktingbarn som nu kommer till Sverige, kommenterar Anna Ranow.

I bostadskrisen spår finns sedan flera år även en stor brist på skolor. En av orsakerna till skolbristen är att kommunerna är dåliga på att planera för skolor i samband med bostadsbyggande. 66 procent av de intervjuade arkitekterna i undersökningen instämmer helt eller delvis i detta. Ännu fler menar att många skolor i Sverige är i stort behov av upprustning (72%) och att många elever har en oacceptabel arbetsmiljö (67%). Skolarkitekturens betydelse för inlärningen anses vara en förbisedd fråga i Sverige (69%) och i en jämförelse mellan länderna i Norden får Danmark överlägset betyg bäst på skolarkitektur.

Sex av tio arkitekter håller helt eller delvis med om att många skolor drabbas av fuktproblem pga av felaktiga materialval. Lika många håller med om att det beror på bristande underhåll.

- Undersökningen visar att vi inte bara har en akut bostadskris utan även en akut skolbyggnadskris. Redan innan flyktingsituationen hade vi problem, nu blir det med största sannolikhet värre och det är eleverna som får betala priset, säger Anna Ranow, kommunikationsansvarig på Cembrit.

Drygt 46 000 barn i skolåldern hade sökt asyl i Sverige fram t.o.m. november 2015 (Migrationsverket).

I norra Botkyrka finns många förskolor från 70-talet där man har tampats med mögelproblematik och anlagda bränder. Sedan ett par år tillbaka ställer kommunen krav på underhållsfria och brandsäkra fasader vid renoveringar. Förskolan Violen är ett bra exempel.

Om undersökningen: Cembrit har låtit göra intervjuer per telefon med 100 arkitekter som ritar hus. Andelen arkitekter utgör ett representativt urval utifrån gruppen som helhet. Undersökningen har genomförts av PFM Research.
Statistik: se bif. fil
För mer information, kontakta:
Anna Ranow, Kommunikationsansvarig Cembrit, Mobil: 070 736 47 67

Cembrit är en av världens största tillverkare av cementbaserade byggskivor tillsammans med system för hållbart byggande och estetiskt attraktiva lösningar. Det starkaste varumärket heter MINERIT. Företaget som är ledande inom fibercement i Sverige omsatte 186 Mkr 2015. Sverigeverksamheten härstammar från ett företag som hette Tepro Byggmaterial AB som Cembrit köpte 2003. För mer information besök www.cembrit.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy