Skip to main content

Två av tre arkitekter anser sig ha otillräcklig kunskap om miljövänlig arkitektur

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 11:55 CET

Brf Sjökortet i Västerås fick Miljöbyggnad Guld under 2015. Foto: Cembrit

Nästan två av tre arkitekter anser att deras egen kunskap om miljövänlig arkitektur är otillräcklig. Det finns även en stor osäkerhet kring vilket miljöcertifieringssystem som är bäst. Det visar en rapport där Cembrit låtit intervjua 100 arkitekter.

Den egna kunskapen om miljövänlig arkitektur är otillräcklig. Det anser nästan två av tre arkitekter (65%) i undersökningen. Skillnaden mellan män och kvinnor är emellertid stor, 46 procent av männen anser sig ha tillräcklig kunskap jämfört med 24 procent av kvinnorna.

På frågan om vilket miljöcertifieringssystem som är bäst får Sunda hus bäst betyg (17 %), tätt följt av Miljöbyggnad (14%). Men osäkerheten är stor, 44 procent svarar: vet ej.

- Det är tydligt att det finns ett stort utbildningsbehov inom miljövänlig arkitektur och ett av problemen är att hänga med i den snabba tekniska utvecklingen. Angående skillnaderna i mäns och kvinnors svar är det mycket möjligt att det inte handlar om faktiska kunskaper, utan mest om självförtroende. Man har sett i andra undersökningar där män och kvinnor skattar sina kunskaper att självförtroende spelar stor roll, säger Anna Ranow, kommunikationsansvarig på Cembrit.

Arkitekterna anser sig ha betydligt bättre kunskap om fuktsäker arkitektur. Här svarar 62 procent av arkitekterna att de har tillräckliga kunskaper. 72 procent av männen svarar att de har tillräckliga kunskaper jämfört med 52 procent av kvinnorna. Även inom brandsäker arkitektur anser majoriteten, 57 procent av arkitekterna, att de har tillräckliga kunskaper. Bland männen svarar 70 procent att de har tillräckliga kunskaper och motsvarande siffra för kvinnorna är 44 procent. Samtliga redovisade skillnader mellan mäns och kvinnors svar är statistiskt signifikanta.

- Inom kunskapsområdena fukt och brand ser vi att många i branschen har lärt sig av sina misstag. Exempelvis pågår många renoveringsprojekt där enstegstätade putsfasader byts ut mot fasader som både är ventilerade och fuktsäkra. Idag ställer man också betydligt högre krav på brandsäkerhet då man bygger skolor och flyktingförläggningar, eftersom de är mer utsatta för bränder än andra byggnader. Många kommuner kräver fasadmaterial som inte kan brinna t ex fibercement och tegel, säger Anna Ranow.

Om undersökningen:Cembrit har låtit göra intervjuer per telefon med 100 arkitekter som ritar hus. Andelen arkitekter utgör ett representativt urval utifrån gruppen som helhet. Undersökningen har genomförts av PFM Research under augusti 2016.

Statistik: se bif. fil

Bifogad bild: Brf Sjökortet i Västerås som fick guld i miljöbyggnad 2015. Foto: Cembrit.

För mer information, kontakta: Anna Ranow, Kommunikationsansvarig Cembrit, Mobil: 070 736 47 67

Cembrit är en av världens största tillverkare av fibercementskivor. Produkterna marknadsförs tillsammans med system för hållbart byggande och estetiskt attraktiva lösningar för alla typer av byggnader. Skivorna finns hos de ledande återförsäljarkedjorna inriktade på byggproffs. Cembrit Sverige omsatte 186 Mkr 2015. För mer information besök www.cembrit.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.