Media no image

Cementa klargör sina hållbarhetsambitioner tillsammans med Fossilfritt Sverige

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 06:00 CET

Tillverkningen av cement innebär idag betydande koldioxidutsläpp och en stor hållbarhetsutmaning är att kunna producera cement och betong som är nödvändigt för samhällsbyggandet utan att det har en negativ påverkan på klimatet.

Sedan 1990 har Cementa minskat sina utsläpp med cirka 20 procent och arbetar målmedvetet med en vision om att betongprodukterna ska vara klimatneutrala till år 2030. Det finns dock mycket kvar att göra och det kommer att kräva en samverkan med offentliga och privata aktörer. Därför är det angeläget för Cementa att skriva under Fossilfritt Sveriges deklaration om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Initiativet Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen.

– Vi ser behovet av ett stärkt samarbete och en konstruktiv dialog mellan myndigheter, politik och näringsliv för att få på plats de tekniksprång som är en nödvändighet för att vi ska nå vår vision om noll koldioxidutsläpp under våra produkters livstid. Produkter som är avgörande för att kunna bygga ett hållbart samhälle, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetsansvarig på Cementa.

Cementa har redan idag fasat utan mer än häften av det kol som använts som bränsle i produktionen, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. En samverkan med Fossilfritt Sverige kan bidra till att Cementa kommer ännu längre i sitt hållbarhetsarbete.

– Klimatförändringarna är redan här! Därför är det oerhört glädjande att Cementa delar visionen om ett fossilfritt samhälle och är ledande i ett av de stora nödvändiga tekniksprången: att utveckla ett konkurrenskraftigt och koldioxidneutralt cement, säger Svante Axelsson nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. 

Kontakt: Niklas Ekström, kommunikatör, HeidelbergCement Northern Europe 
Tel. 08 – 625 68 13 och E-post niklas.ekstrom@heidelbergcement.com 

Karin Comstedt Webb, Hållbarhetsansvarig, Cementa, 
Tel. 070-8649907 karin.comstedt.webb@heidelbergcement.com

Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 62 000 medarbetare i 60 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision kring koldioxidutsläpp för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.

– Vi ser behovet av ett stärkt samarbete och en konstruktiv dialog mellan myndigheter, politik och näringsliv för att få på plats de tekniksprång som är en nödvändighet för att vi ska nå vår vision om noll koldioxidutsläpp under våra produkters livstid. Produkter som är avgörande för att kunna bygga ett hållbart samhälle, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetsansvarig på Cementa.

Läs vidare »
Media no image

Klartecken för nästa steg kring Cementas flytt av depå till Värtan

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 08:27 CET

Under torsdagen godkände Stadsbyggnadsnämnden Start-PM för Cementas nya cementdepå i Energihamnen i Värtan. Start-PM:et innebär starten på processen med att ta fram ett detaljplaneförslag för området. Nämnden fattade samtidigt beslut om att starta planarbete för bostäder på Lövholmen.

Cementa planerar för en flytt av Stockholmsdepån från Lövholmen till Värtan. Förändringen är viktig för det effektiva samhällsbyggandet i Stockholm. Vid depån mellanlagras den cement som kommer med fartygslast från Cementas fabriker på Öland och Gotland. Cementen ingår i betong som är ett grundläggande material i byggandet av bostäder och infrastruktur i Stockholmsregionen.

Området Lövholmen i Liljeholmen strax söder om Stockholm där Cementas Stockholmsdepå idag ligger, planeras som en framtida miljöstadsdel med potentiellt 2 000 nya bostäder. Vid Lövholmen hanterar Cementa idag cirka 550 000 ton cement per år.

Energihamnen i Värtan bedöms vara den enda lämpliga lokalisering för cementdepån i Stockholm. Dels möjliggör den angöring av stora fartyg för materialleveranser, dels har den en direkt anslutning till en central trafikled, Norra länken, för korta och miljöeffektiva transporter av cement och betong till byggarbetsplatser i hela Stockholmsområdet.

– Stadsbyggnadsnämndens besked är mycket positivt och innebär att vi kommer ett steg närmare en lösning för vår framtida cementdepå. Vårt mål är att kunna fortsätta försörja det växande Stockholm med cement på ett så miljöeffektivt sätt som möjligt, säger Magnus Ohlsson, vd för Cementa.

Läs mer på http://www.cementa.se/sv/vartan

För mer information, kontakta Emma Sjöberg, Communications Manager HeidelbergCement Northern Europe, tel: +46 8 70 962 4263, emma.sjoberg@heidelbergcement.com.

Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 62 000 medarbetare i 60 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision kring koldioxidutsläpp för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.

Under torsdagen godkände Stadsbyggnadsnämnden Start-PM för Cementas nya cementdepå i Energihamnen i Värtan. Start-PM:et innebär starten på processen med att ta fram ett detaljplaneförslag för området. Nämnden fattade samtidigt beslut om att starta planarbete för bostäder på Lövholmen.

Läs vidare »
Cucgqkdppinuxqzw4euz

Cementa bjuder in unga forskare för att stärka biologisk mångfald i täkter

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 15:00 CEST

Hur kan vi utnyttja den speciella miljön i industriella täkter för att få ett rikare djurliv och en god artflora? Detta kommer att besvaras när byggmaterialkoncernen HeidelbergCement, där Cementa ingår, nu lanserar den fjärde omgången av tävlingen Quarry Life Award.

Chy3ab7w9otvclfnhxmj

Positivt besked för Cementas planerade flytt till Värtan

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 18:00 CEST

I över ett decennium har flytten av byggmaterialföretaget Cementas depå i Stockholm diskuterats. Under torsdagens möte i exploateringsnämnden fick Cementa besked om markanvisning till Energihamnen i Värtan, och är därmed ett steg närmare en omlokalisering. 

U5ofohtwbjimhrlmcd0i

Magnus Ohlsson är ny vd i byggmaterialföretaget Cementa

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 09:05 CEST

Den 1 september 2017 tillträder Magnus Ohlsson sin nya tjänst som verkställande direktör i byggmaterialföretaget Cementa. Magnus Ohlsson har arbetat inom Cementa och moderbolaget HeidelbergCement under många år och sedan 2014 har han varit verksam som marknadschef och vice vd i Cementa.

Zlayltyykqx701keoxsi

Fred Grönwall blir ny fabrikschef på Cementa i Slite

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2017 09:39 CEST

Vid årsskiftet tar Fred Grönwall över rollen som chef för Cementas fabrik i Slite. Nuvarande chef Per Ole Morken blir fabrikschef vid Cementas systerfabrik i Norge, Norcem Brevik. – Det känns oerhört motiverande och inspirerande. Jag har varit en del av teamet i Slite under många år och jag är nu redo att överta ansvaret att driva fabriken vidare, säger Fred Grönwall.

Vyawukxsauazblwv3rdl

Industrins betydelse i fokus när näringsministern besökte Cementa i Slite

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 16:29 CEST

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besökte idag Cementa i Slite. Anledningen till mötet var den högaktuella frågan om Natura 2000-områden på Gotland, och det blev ett samtal om vikten av att näringsliv, industri och naturvärden måste kunna samexistera.

Brm9fyouuxxy0d3bdvuy

Cementa och Vattenfall satsar på nollutsläpp

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 07:07 CEST

Cementa och Vattenfall inleder en förstudie kring elektrifierad cementtillverkning med målsättningen att släppa ut noll koldioxid år 2030. Det motsvarar en utsläppsminskning på omkring 5 procent av Sveriges totala utsläpp.

Media no image

Naturvårdsverkets Natura 2000-förslag äventyrar Sveriges tillgång på ett nödvändigt byggmaterial

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2017 14:28 CEST

– Att Naturvårdsverket väljer att peka ut de närliggande områdena söderut får allvarliga konsekvenser. En Natura 2000-klassning här skulle kraftigt försvåra Cementas möjlighet att få förnyat täkttillstånd efter 2021, då täktverksamheten troligtvis påverkar vattenföringen till dessa områden, säger Karin Comstedt Webb, Hållbarhetschef på Cementa.

Det är positivt att de inte pekar ut File hajdar, eftersom merparten av kalkstenen för det framtida samhällsbyggandet i Sverige ligger där. Men utan täkttillståndet förlorar Sverige redan inom loppet av några år sin självförsörjning av våra vanligaste byggmaterial, cement och betong, som säkrar byggandet av bostäder och infrastruktur och är nyckeln i en trygg vatten- och energiförsörjning.

Naturvårdsverkets förslag är därmed inte någon god kompromiss mellan naturskydd och möjligheten att fortsatt bedriva industriell verksamhet med stor samhällsbetydelse. Om förslaget blir verklighet får det stora negativa konsekvenser för cementproduktionen i Sverige och för den svenska byggbranschen.

– Vi vet att det går att hitta en bättre avvägning mellan naturskydd och andra viktiga samhällsintressen. Cementa avser att stärka de särskilt skyddsvärda naturvärdena på och omkring fastigheten, säger Karin Comstedt Webb.

Frågan om nya Natura 2000-områden på Gotland överlämnas nu från Naturvårdsverket till regeringen för slutgiltigt beslut.

– Regeringen måste nu bekänna färg och stå upp för den jobb- och näringspolitik som regeringen och Stefan Löfven driver. Det här inte en fråga enbart för Gotland utan för hela Sverige.

För mer information, kontakta Karin Comstedt Webb, Hållbarhetschef Cementa, tel. 0708 64 99 07, karin.comstedt.webb@heidelbergcement.com eller Kerstin Nyberg, Miljöchef Cementa i Slite, tel. 0708 20 09 04, kerstin.nyberg@cementa.se.

Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 62 000 medarbetare i 60 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision kring koldioxidutsläpp för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.

– Att Naturvårdsverket väljer att peka ut de närliggande områdena söderut får allvarliga konsekvenser. En Natura 2000-klassning här skulle kraftigt försvåra Cementas möjlighet att få förnyat täkttillstånd efter 2021, då täktverksamheten troligtvis påverkar vattenföringen till dessa områden, säger Karin Comstedt Webb, Hållbarhetschef på Cementa.

Läs vidare »
Media no image

Betydande nationella konsekvenser av ett Natura 2000-utpekande

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2017 15:31 CEST

Med anledning av de diskussioner som följt av interpellationsdebatten i Riksdagen i tisdags, vill Cementas förtydliga effekterna av ett Natura 2000-utpekande. – Det skulle starkt äventyra våra möjligheter att få fortsatt täkttillstånd efter 2021, och därmed äventyra den långsiktiga försörjningen av cement i Sverige, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

Länsstyrelsens förslag består av flera delområden: dels ett större område på Filehajdar som direkt begränsar kalkstensutvinningen, dels ett par mindre utökningsområden i det rikkärr som ligger strax söder om det tänkta verksamhetsområdet.

– En utökning här innebär kraftigt begränsade förutsättningar för Cementa att få ett nytt tillstånd efter 2021. Vi avser att jobba intensivt med skyddsåtgärder för att säkerställa att befintliga Natura 2000-områden inte skadas, och även kompensationsåtgärder där vi i omgivningarna kan skapa större områden med rikkärr än vad Länsstyrelsen avser skydda genom Natura 2000. Detta försvåras dock om utökningarna av Natura 2000-området kommer till stånd, och innebär dessutom en utdragen politisk process som äventyrar cementförsörjningen efter 2021, säger Karin Comstedt Webb.

Det är viktigt att vara medveten om att ett Natura 2000-utpekande av regeringen i princip är ett oåterkalleligt beslut. Därför ligger det ett betydande ansvar hos ansvariga myndigheter att handskas varsamt med denna typ av områdesskydd.

– Vi har för avsikt att verka på Gotland i mer än 100 år framöver. Det är då även självklart för oss att erbjuda lösningar som gynnar vattenförsörjningen och den lokala naturmiljön på Gotland, säger Karin Comstedt Webb.

Läs mer här om konsekvenserna för Sverige om det nuvarande förslaget genomförs.

För mer information, kontakta Karin Comstedt Webb, karin.comstedt.webb@heidelbergcement.com, tel.0708-64 99 07.

Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 62 000 medarbetare i 60 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision kring koldioxidutsläpp för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.

Med anledning av de diskussioner som följt av interpellationsdebatten i Riksdagen i tisdags, vill Cementas förtydliga effekterna av ett Natura 2000-utpekande. – Det skulle starkt äventyra våra möjligheter att få fortsatt täkttillstånd efter 2021, och därmed äventyra den långsiktiga försörjningen av cement i Sverige, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

Läs vidare »

Om Cementa AB

För ett hållbart samhällsbyggande

Cementa AB är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement som har cirka 62 000 medarbetare i 60 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Tillverkningen sker i Slite, Skövde och i Degerhamn - platser där det finns god tillgång på det för cementtillverkning viktiga råmaterialet kalksten. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv.

Adress

  • Cementa AB
  • Marieviksvägen 25
  • 100 43 Stockholm