Cementas konjunkturrapport för hösten 2018 är här

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 15:05 CEST

Efter en något svagare inledning av 2018 har tillväxten under andra kvartalet åter tagit fart. Uppgången sker på bred front och i centrum står bostadsbyggandet men även den övriga byggsektorn, vars bidrag till BNP nu är rekordhögt, vilket framgår av Cementas konjunkturrapport.

Jenny Larsson är ny distriktschef i Cementa region Syd

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 08:03 CEST

Jenny Larsson är ny distriktschef i Cementa region Syd och är nu därmed kundernas kontaktperson i södra Sverige med utgångspunkt från Malmökontoret.

Cementa fastslår svensk cementindustris klimatambitioner i möte med regeringen

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 14:37 CEST

På onsdag den 25 april träffar Cementas vd Magnus Ohlsson tillsammans med andra näringslivsrepresentanter statsminister Stefan Löfven och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister. Syftet är att beskriva utmaningar, möjligheter och behovet av politiskt agerande inför samhällets omställning till klimatneutralitet år 2045.

Brand i pelletsanläggning på Cementa i Slite är under kontroll

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 10:12 CEST

En mindre brand upptäcktes under morgonen, cirka 07:20, av Cementas egen personal på fabriken i Slite. Branden hade uppstått av ännu ej klarlagda anledningar i en anläggning för krossning av bränslepellets (2/3 biobränsle och resten utsorterade brännbara fraktioner).

Räddningstjänsten anlände cirka 8:00 och bedömde att branden var under kontroll. Nu arbetar de med eftersläckning. Allt släckvatten tas omhand.

– Först och främst har vi säkerställt att ingen befinner sig i riskområdet. Det är prio ett för oss. Vi har begränsat branden och räddningstjänsten är på plats. Det har brunnit i filterenheten. Man kan på intet sätt jämföra det med branden i maj förra året, säger Fred Grönwall fabrikschef för Cementa i Slite. 

Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 62 000 medarbetare i 60 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision kring koldioxidutsläpp för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.

​En mindre brand upptäcktes under morgonen, cirka 07:20, av Cementas egen personal på fabriken i Slite. Branden hade uppstått av ännu ej klarlagda anledningar i en anläggning för krossning av bränslepellets (2/3 biobränsle och resten utsorterade brännbara fraktioner). Räddningstjänsten anlände cirka 8:00 och bedömde att branden var under kontroll.

Läs vidare »

Nya Betonghandboken stärker hållbarhetsfrågorna i betongbranschen

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 07:00 CET

I höstas lanserades en nyutgåva av Betonghandboken. Nu finns även ett helt nytt hållbarhetskapitel. Det ska komplettera Betonghandbokens kunskapsområden material, konstruktion och produktion. Ansvarig för kapitlet är Cementas innovationschef Ronny Andersson, även adjungerad professor inom konstruktionsteknik på Lunds Tekniska högskola.

Jörgen Staflund utsedd till ny fabrikschef för Cementa i Degerhamn

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 07:00 CET

Jörgen Staflund tar över som fabrikschef på Cementas fabrik i Degerhamn på Öland. Jörgen har lång erfarenhet av cementproduktion, huvudsakligen från sin period som underhållschef på Cementa i Skövde. Närmast har han varit Senior Technical Advisor Cement Operations Northern Europe. Jörgen Staflund tillträder tjänsten den 1 april.

​Betonginitiativet: Vi har bestämt oss! Betongen ska bli klimatneutral

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 14:50 CET

Sverige står inför två stora utmaningar. Vi ska bygga historiskt stora volymer av både infrastruktur och bostäder, och vi ska ställa om vårt samhälle till att bli klimatneutralt till 2045.

Nästan överallt i våra samhällen har materialet betong gjort samhällsbyggandet möjligt. Betong är ett fantastiskt material som idag inte rakt av går att ersätta, då det inte finns några reella alternativ som har betongens egenskaper. Betongen bidrar dock med stora koldioxidutsläpp, framförallt från cementtillverkningen.

Vi har bestämt oss! All betong ska vara klimatneutral senast år 2045. Därför startar vi tillsammans med Fossilfritt och en rad aktörer ifrån bransch, akademi och myndighetssverige Sverige nu på allvar arbetet med att ta fram en färdplan för hur betongen ska bli klimatneutral. Läs mer här.

Initiativtagare Betonginitiativet

Malin Löfsjögård, VD, Svensk BetongTfn: 076-128 75 17
E-post: malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Marcus Svensson, VD, ByggVesta DevelopmentTfn: 070-572 87 04
E-post: marcus.svensson@byggvesta.se

Magnus Ohlsson, VD, CementaTfn: 0708-83 59 32
E-post: magnus.ohlsson@cementa.se

Betonginitiativet är ett samarbete mellan bygg- och fastighetsbolag, betong- och cementtillverkare, myndigheter, akademi och kommuner som syftar till att göra betongen klimatneutral. Alla branschaktörer som ställer upp på att arbeta mot visionen att all svensk betong är klimatneutral år 2045 är välkomna att ansluta sig. Mer info på www.betonginitiativet.se

Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 62 000 medarbetare i 60 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision kring koldioxidutsläpp för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.

Vi har bestämt oss! All betong ska vara klimatneutral senast år 2045. Därför startar vi tillsammans med Fossilfritt och en rad aktörer ifrån bransch, akademi och myndighetssverige Sverige nu på allvar arbetet med att ta fram en färdplan för hur betongen ska bli klimatneutral

Läs vidare »

Fortsatt kalkstenstäkt i Slite tryggar det svenska samhällsbyggandet

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2018 09:04 CET

Nu har Cementa i Slite skickat in ansökan om fortsatt brytning av kalksten till Mark- och miljödomstolen. Kalkstenen från Slite är en avgörande råvara i den cement som används i samhällsbyggandet över hela landet.

Cementa klargör sina hållbarhetsambitioner tillsammans med Fossilfritt Sverige

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 06:00 CET

Tillverkningen av cement innebär idag betydande koldioxidutsläpp och en stor hållbarhetsutmaning är att kunna producera cement och betong som är nödvändigt för samhällsbyggandet utan att det har en negativ påverkan på klimatet.

Sedan 1990 har Cementa minskat sina utsläpp med cirka 20 procent och arbetar målmedvetet med en vision om att betongprodukterna ska vara klimatneutrala till år 2030. Det finns dock mycket kvar att göra och det kommer att kräva en samverkan med offentliga och privata aktörer. Därför är det angeläget för Cementa att skriva under Fossilfritt Sveriges deklaration om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Initiativet Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen.

– Vi ser behovet av ett stärkt samarbete och en konstruktiv dialog mellan myndigheter, politik och näringsliv för att få på plats de tekniksprång som är en nödvändighet för att vi ska nå vår vision om noll koldioxidutsläpp under våra produkters livstid. Produkter som är avgörande för att kunna bygga ett hållbart samhälle, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetsansvarig på Cementa.

Cementa har redan idag fasat utan mer än häften av det kol som använts som bränsle i produktionen, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. En samverkan med Fossilfritt Sverige kan bidra till att Cementa kommer ännu längre i sitt hållbarhetsarbete.

– Klimatförändringarna är redan här! Därför är det oerhört glädjande att Cementa delar visionen om ett fossilfritt samhälle och är ledande i ett av de stora nödvändiga tekniksprången: att utveckla ett konkurrenskraftigt och koldioxidneutralt cement, säger Svante Axelsson nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. 

Kontakt: Niklas Ekström, kommunikatör, HeidelbergCement Northern Europe 
Tel. 08 – 625 68 13 och E-post niklas.ekstrom@heidelbergcement.com 

Karin Comstedt Webb, Hållbarhetsansvarig, Cementa, 
Tel. 070-8649907 karin.comstedt.webb@heidelbergcement.com

Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 62 000 medarbetare i 60 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision kring koldioxidutsläpp för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.

– Vi ser behovet av ett stärkt samarbete och en konstruktiv dialog mellan myndigheter, politik och näringsliv för att få på plats de tekniksprång som är en nödvändighet för att vi ska nå vår vision om noll koldioxidutsläpp under våra produkters livstid. Produkter som är avgörande för att kunna bygga ett hållbart samhälle, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetsansvarig på Cementa.

Läs vidare »

Klartecken för nästa steg kring Cementas flytt av depå till Värtan

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 08:27 CET

Under torsdagen godkände Stadsbyggnadsnämnden Start-PM för Cementas nya cementdepå i Energihamnen i Värtan. Start-PM:et innebär starten på processen med att ta fram ett detaljplaneförslag för området. Nämnden fattade samtidigt beslut om att starta planarbete för bostäder på Lövholmen.

Cementa planerar för en flytt av Stockholmsdepån från Lövholmen till Värtan. Förändringen är viktig för det effektiva samhällsbyggandet i Stockholm. Vid depån mellanlagras den cement som kommer med fartygslast från Cementas fabriker på Öland och Gotland. Cementen ingår i betong som är ett grundläggande material i byggandet av bostäder och infrastruktur i Stockholmsregionen.

Området Lövholmen i Liljeholmen strax söder om Stockholm där Cementas Stockholmsdepå idag ligger, planeras som en framtida miljöstadsdel med potentiellt 2 000 nya bostäder. Vid Lövholmen hanterar Cementa idag cirka 550 000 ton cement per år.

Energihamnen i Värtan bedöms vara den enda lämpliga lokalisering för cementdepån i Stockholm. Dels möjliggör den angöring av stora fartyg för materialleveranser, dels har den en direkt anslutning till en central trafikled, Norra länken, för korta och miljöeffektiva transporter av cement och betong till byggarbetsplatser i hela Stockholmsområdet.

– Stadsbyggnadsnämndens besked är mycket positivt och innebär att vi kommer ett steg närmare en lösning för vår framtida cementdepå. Vårt mål är att kunna fortsätta försörja det växande Stockholm med cement på ett så miljöeffektivt sätt som möjligt, säger Magnus Ohlsson, vd för Cementa.

Läs mer på http://www.cementa.se/sv/vartan

För mer information, kontakta Emma Sjöberg, Communications Manager HeidelbergCement Northern Europe, tel: +46 8 70 962 4263, emma.sjoberg@heidelbergcement.com.

Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 62 000 medarbetare i 60 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision kring koldioxidutsläpp för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.

Under torsdagen godkände Stadsbyggnadsnämnden Start-PM för Cementas nya cementdepå i Energihamnen i Värtan. Start-PM:et innebär starten på processen med att ta fram ett detaljplaneförslag för området. Nämnden fattade samtidigt beslut om att starta planarbete för bostäder på Lövholmen.

Läs vidare »

Om Cementa AB

För ett hållbart samhällsbyggande

Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 52 000 medarbetare i 50 länder. Cementa tillverkar och säljer cement och erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Vårt mål är klimatneutralt betongbyggande, och en nollvision för koldioxidutsläpp som vi når genom tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.

Adress

  • Cementa AB
  • Marieviksgatan 25
  • 100 74 Stockholm