Cementa överväger att avveckla cementproduktionen i Degerhamn

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 10:15 CEST

För att kunna möta ökade miljökrav har Cementa inlett en process för en eventuell avveckling av klinker- och cementproduktionen i Degerhamn på Öland.

Såväl myndigheter som marknad ställer i dag ökade klimat- och energikrav på tillverkningen av cement, och för att kunna möta dessa krav kan cementtillverkningen komma att koncentreras till mer effektiva fabriker.

Fabriken i Degerhamn producerar 300 000 ton cement vilket motsvarar tio procent av Cementas årsproduktion. Vid en avveckling av fabriken skulle dessa volymer överföras till fabrikerna i Slite på Gotland och i Brevik i Norge, där anläggningscement kan tillverkas redan i dag. De är två av Europas mest moderna och miljöanpassade cementfabriker, med goda förutsättningar att utveckla och skala upp tekniker inom klimatoptimerad cementtillverkning.

Degerhamnfabriken har under åren gjort flertalet investeringar för att minska sin miljöpåverkan i närmiljön. Fabrikens produktionsutrustning har däremot svårt att hantera framtidens krav kring koldioxidminskning, vilket är en kritisk fråga för cementbranschen som helhet. Att koncentrera tillverkningen till de övriga fabrikerna skulle innebära minskade koldioxidutsläpp med 260 000 ton per år.

Cementa avser att behålla depån med lagersilo och hamnverksamhet för att fortsätta leverera anläggningscement från Degerhamn. En sådan verksamhet innebär att ett fåtal tjänster blir kvar på platsen.

I dag arbetar 75 personer vid fabriken i Degerhamn. MBL-förhandlingar kommer att inledas omgående och först när dessa är avslutade kommer ett beslut om en eventuell avveckling att kunna fattas. Om en avveckling av fabriken blir aktuell är Cementa angelägna om att genomföra denna på ett ansvarsfullt sätt.

Vid en avveckling föreslås klinker- och cementproduktionen att upphöra under 2019.

För frågor och mer information, kontakta Magnus Ohlsson, vd Cementa, telefon 0708-83 59 32,
e-post magnus.ohlsson@cementa.se.

Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 59 000 medarbetare i 60 länder. Cementa tillverkar och säljer cement och erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Vårt mål är klimatneutralt betongbyggande, och en nollvision för koldioxidutsläpp som vi når genom tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.

​För att kunna möta ökade miljökrav har Cementa inlett en process för en eventuell avveckling av klinker- och cementproduktionen i Degerhamn på Öland.

Läs vidare »

Riktlinjer för att öka mängden vildbin i täkter blev bästa projekt i studenttävling för biologisk mångfald

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 17:45 CEST

Första pris i den regionala delen av Cementa och moderbolaget HeidelbergCements forskningstävling Quarry Life Award, och en vinstsumma på 5 000 euro, gick till ett studentprojekt om hur man värnar om bin i kalkstenstäkter. Projektet belyser en mycket viktig ekosystemtjänst som även är kopplad till bevarandet av biologisk mångfald, nämligen pollinering.

Cementas konjunkturrapport för hösten 2018 är här

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 15:05 CEST

Efter en något svagare inledning av 2018 har tillväxten under andra kvartalet åter tagit fart. Uppgången sker på bred front och i centrum står bostadsbyggandet men även den övriga byggsektorn, vars bidrag till BNP nu är rekordhögt, vilket framgår av Cementas konjunkturrapport.

Jenny Larsson är ny distriktschef i Cementa region Syd

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 08:03 CEST

Jenny Larsson är ny distriktschef i Cementa region Syd och är nu därmed kundernas kontaktperson i södra Sverige med utgångspunkt från Malmökontoret.

Cementa fastslår svensk cementindustris klimatambitioner i möte med regeringen

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 14:37 CEST

På onsdag den 25 april träffar Cementas vd Magnus Ohlsson tillsammans med andra näringslivsrepresentanter statsminister Stefan Löfven och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister. Syftet är att beskriva utmaningar, möjligheter och behovet av politiskt agerande inför samhällets omställning till klimatneutralitet år 2045.

Brand i pelletsanläggning på Cementa i Slite är under kontroll

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 10:12 CEST

En mindre brand upptäcktes under morgonen, cirka 07:20, av Cementas egen personal på fabriken i Slite. Branden hade uppstått av ännu ej klarlagda anledningar i en anläggning för krossning av bränslepellets (2/3 biobränsle och resten utsorterade brännbara fraktioner).

Räddningstjänsten anlände cirka 8:00 och bedömde att branden var under kontroll. Nu arbetar de med eftersläckning. Allt släckvatten tas omhand.

– Först och främst har vi säkerställt att ingen befinner sig i riskområdet. Det är prio ett för oss. Vi har begränsat branden och räddningstjänsten är på plats. Det har brunnit i filterenheten. Man kan på intet sätt jämföra det med branden i maj förra året, säger Fred Grönwall fabrikschef för Cementa i Slite. 

Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 62 000 medarbetare i 60 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision kring koldioxidutsläpp för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.

​En mindre brand upptäcktes under morgonen, cirka 07:20, av Cementas egen personal på fabriken i Slite. Branden hade uppstått av ännu ej klarlagda anledningar i en anläggning för krossning av bränslepellets (2/3 biobränsle och resten utsorterade brännbara fraktioner). Räddningstjänsten anlände cirka 8:00 och bedömde att branden var under kontroll.

Läs vidare »

Nya Betonghandboken stärker hållbarhetsfrågorna i betongbranschen

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 07:00 CET

I höstas lanserades en nyutgåva av Betonghandboken. Nu finns även ett helt nytt hållbarhetskapitel. Det ska komplettera Betonghandbokens kunskapsområden material, konstruktion och produktion. Ansvarig för kapitlet är Cementas innovationschef Ronny Andersson, även adjungerad professor inom konstruktionsteknik på Lunds Tekniska högskola.

Jörgen Staflund utsedd till ny fabrikschef för Cementa i Degerhamn

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 07:00 CET

Jörgen Staflund tar över som fabrikschef på Cementas fabrik i Degerhamn på Öland. Jörgen har lång erfarenhet av cementproduktion, huvudsakligen från sin period som underhållschef på Cementa i Skövde. Närmast har han varit Senior Technical Advisor Cement Operations Northern Europe. Jörgen Staflund tillträder tjänsten den 1 april.

​Betonginitiativet: Vi har bestämt oss! Betongen ska bli klimatneutral

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 14:50 CET

Sverige står inför två stora utmaningar. Vi ska bygga historiskt stora volymer av både infrastruktur och bostäder, och vi ska ställa om vårt samhälle till att bli klimatneutralt till 2045.

Nästan överallt i våra samhällen har materialet betong gjort samhällsbyggandet möjligt. Betong är ett fantastiskt material som idag inte rakt av går att ersätta, då det inte finns några reella alternativ som har betongens egenskaper. Betongen bidrar dock med stora koldioxidutsläpp, framförallt från cementtillverkningen.

Vi har bestämt oss! All betong ska vara klimatneutral senast år 2045. Därför startar vi tillsammans med Fossilfritt och en rad aktörer ifrån bransch, akademi och myndighetssverige Sverige nu på allvar arbetet med att ta fram en färdplan för hur betongen ska bli klimatneutral. Läs mer här.

Initiativtagare Betonginitiativet

Malin Löfsjögård, VD, Svensk BetongTfn: 076-128 75 17
E-post: malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Marcus Svensson, VD, ByggVesta DevelopmentTfn: 070-572 87 04
E-post: marcus.svensson@byggvesta.se

Magnus Ohlsson, VD, CementaTfn: 0708-83 59 32
E-post: magnus.ohlsson@cementa.se

Betonginitiativet är ett samarbete mellan bygg- och fastighetsbolag, betong- och cementtillverkare, myndigheter, akademi och kommuner som syftar till att göra betongen klimatneutral. Alla branschaktörer som ställer upp på att arbeta mot visionen att all svensk betong är klimatneutral år 2045 är välkomna att ansluta sig. Mer info på www.betonginitiativet.se

Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 62 000 medarbetare i 60 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision kring koldioxidutsläpp för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.

Vi har bestämt oss! All betong ska vara klimatneutral senast år 2045. Därför startar vi tillsammans med Fossilfritt och en rad aktörer ifrån bransch, akademi och myndighetssverige Sverige nu på allvar arbetet med att ta fram en färdplan för hur betongen ska bli klimatneutral

Läs vidare »

Fortsatt kalkstenstäkt i Slite tryggar det svenska samhällsbyggandet

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2018 09:04 CET

Nu har Cementa i Slite skickat in ansökan om fortsatt brytning av kalksten till Mark- och miljödomstolen. Kalkstenen från Slite är en avgörande råvara i den cement som används i samhällsbyggandet över hela landet.

Om Cementa AB

För ett hållbart samhällsbyggande

Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 52 000 medarbetare i 50 länder. Cementa tillverkar och säljer cement och erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Vårt mål är klimatneutralt betongbyggande, och en nollvision för koldioxidutsläpp som vi når genom tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.

Adress

  • Cementa AB
  • Marieviksgatan 25
  • 100 74 Stockholm