Media no image

​Betonginitiativet: Vi har bestämt oss! Betongen ska bli klimatneutral

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 14:50 CET

Sverige står inför två stora utmaningar. Vi ska bygga historiskt stora volymer av både infrastruktur och bostäder, och vi ska ställa om vårt samhälle till att bli klimatneutralt till 2045.

Nästan överallt i våra samhällen har materialet betong gjort samhällsbyggandet möjligt. Betong är ett fantastiskt material som idag inte rakt av går att ersätta, då det inte finns några reella alternativ som har betongens egenskaper. Betongen bidrar dock med stora koldioxidutsläpp, framförallt från cementtillverkningen.

Vi har bestämt oss! All betong ska vara klimatneutral senast år 2045. Därför startar vi tillsammans med Fossilfritt och en rad aktörer ifrån bransch, akademi och myndighetssverige Sverige nu på allvar arbetet med att ta fram en färdplan för hur betongen ska bli klimatneutral. Läs mer här.

Initiativtagare Betonginitiativet

Malin Löfsjögård, VD, Svensk BetongTfn: 076-128 75 17
E-post: malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Marcus Svensson, VD, ByggVesta DevelopmentTfn: 070-572 87 04
E-post: marcus.svensson@byggvesta.se

Magnus Ohlsson, VD, CementaTfn: 0708-83 59 32
E-post: magnus.ohlsson@cementa.se

Betonginitiativet är ett samarbete mellan bygg- och fastighetsbolag, betong- och cementtillverkare, myndigheter, akademi och kommuner som syftar till att göra betongen klimatneutral. Alla branschaktörer som ställer upp på att arbeta mot visionen att all svensk betong är klimatneutral år 2045 är välkomna att ansluta sig. Mer info på www.betonginitiativet.se

Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 62 000 medarbetare i 60 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision kring koldioxidutsläpp för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.

Vi har bestämt oss! All betong ska vara klimatneutral senast år 2045. Därför startar vi tillsammans med Fossilfritt och en rad aktörer ifrån bransch, akademi och myndighetssverige Sverige nu på allvar arbetet med att ta fram en färdplan för hur betongen ska bli klimatneutral

Läs vidare »
Mfsl7j0sppeaqdztnqfh

Fortsatt kalkstenstäkt i Slite tryggar det svenska samhällsbyggandet

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2018 09:04 CET

Nu har Cementa i Slite skickat in ansökan om fortsatt brytning av kalksten till Mark- och miljödomstolen. Kalkstenen från Slite är en avgörande råvara i den cement som används i samhällsbyggandet över hela landet.

Media no image

Cementa klargör sina hållbarhetsambitioner tillsammans med Fossilfritt Sverige

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 06:00 CET

Tillverkningen av cement innebär idag betydande koldioxidutsläpp och en stor hållbarhetsutmaning är att kunna producera cement och betong som är nödvändigt för samhällsbyggandet utan att det har en negativ påverkan på klimatet.

Sedan 1990 har Cementa minskat sina utsläpp med cirka 20 procent och arbetar målmedvetet med en vision om att betongprodukterna ska vara klimatneutrala till år 2030. Det finns dock mycket kvar att göra och det kommer att kräva en samverkan med offentliga och privata aktörer. Därför är det angeläget för Cementa att skriva under Fossilfritt Sveriges deklaration om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Initiativet Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen.

– Vi ser behovet av ett stärkt samarbete och en konstruktiv dialog mellan myndigheter, politik och näringsliv för att få på plats de tekniksprång som är en nödvändighet för att vi ska nå vår vision om noll koldioxidutsläpp under våra produkters livstid. Produkter som är avgörande för att kunna bygga ett hållbart samhälle, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetsansvarig på Cementa.

Cementa har redan idag fasat utan mer än häften av det kol som använts som bränsle i produktionen, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. En samverkan med Fossilfritt Sverige kan bidra till att Cementa kommer ännu längre i sitt hållbarhetsarbete.

– Klimatförändringarna är redan här! Därför är det oerhört glädjande att Cementa delar visionen om ett fossilfritt samhälle och är ledande i ett av de stora nödvändiga tekniksprången: att utveckla ett konkurrenskraftigt och koldioxidneutralt cement, säger Svante Axelsson nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. 

Kontakt: Niklas Ekström, kommunikatör, HeidelbergCement Northern Europe 
Tel. 08 – 625 68 13 och E-post niklas.ekstrom@heidelbergcement.com 

Karin Comstedt Webb, Hållbarhetsansvarig, Cementa, 
Tel. 070-8649907 karin.comstedt.webb@heidelbergcement.com

Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 62 000 medarbetare i 60 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision kring koldioxidutsläpp för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.

– Vi ser behovet av ett stärkt samarbete och en konstruktiv dialog mellan myndigheter, politik och näringsliv för att få på plats de tekniksprång som är en nödvändighet för att vi ska nå vår vision om noll koldioxidutsläpp under våra produkters livstid. Produkter som är avgörande för att kunna bygga ett hållbart samhälle, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetsansvarig på Cementa.

Läs vidare »
Media no image

Klartecken för nästa steg kring Cementas flytt av depå till Värtan

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 08:27 CET

Under torsdagen godkände Stadsbyggnadsnämnden Start-PM för Cementas nya cementdepå i Energihamnen i Värtan. Start-PM:et innebär starten på processen med att ta fram ett detaljplaneförslag för området. Nämnden fattade samtidigt beslut om att starta planarbete för bostäder på Lövholmen.

Cementa planerar för en flytt av Stockholmsdepån från Lövholmen till Värtan. Förändringen är viktig för det effektiva samhällsbyggandet i Stockholm. Vid depån mellanlagras den cement som kommer med fartygslast från Cementas fabriker på Öland och Gotland. Cementen ingår i betong som är ett grundläggande material i byggandet av bostäder och infrastruktur i Stockholmsregionen.

Området Lövholmen i Liljeholmen strax söder om Stockholm där Cementas Stockholmsdepå idag ligger, planeras som en framtida miljöstadsdel med potentiellt 2 000 nya bostäder. Vid Lövholmen hanterar Cementa idag cirka 550 000 ton cement per år.

Energihamnen i Värtan bedöms vara den enda lämpliga lokalisering för cementdepån i Stockholm. Dels möjliggör den angöring av stora fartyg för materialleveranser, dels har den en direkt anslutning till en central trafikled, Norra länken, för korta och miljöeffektiva transporter av cement och betong till byggarbetsplatser i hela Stockholmsområdet.

– Stadsbyggnadsnämndens besked är mycket positivt och innebär att vi kommer ett steg närmare en lösning för vår framtida cementdepå. Vårt mål är att kunna fortsätta försörja det växande Stockholm med cement på ett så miljöeffektivt sätt som möjligt, säger Magnus Ohlsson, vd för Cementa.

Läs mer på http://www.cementa.se/sv/vartan

För mer information, kontakta Emma Sjöberg, Communications Manager HeidelbergCement Northern Europe, tel: +46 8 70 962 4263, emma.sjoberg@heidelbergcement.com.

Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 62 000 medarbetare i 60 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision kring koldioxidutsläpp för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.

Under torsdagen godkände Stadsbyggnadsnämnden Start-PM för Cementas nya cementdepå i Energihamnen i Värtan. Start-PM:et innebär starten på processen med att ta fram ett detaljplaneförslag för området. Nämnden fattade samtidigt beslut om att starta planarbete för bostäder på Lövholmen.

Läs vidare »
Cucgqkdppinuxqzw4euz

Cementa bjuder in unga forskare för att stärka biologisk mångfald i täkter

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 15:00 CEST

Hur kan vi utnyttja den speciella miljön i industriella täkter för att få ett rikare djurliv och en god artflora? Detta kommer att besvaras när byggmaterialkoncernen HeidelbergCement, där Cementa ingår, nu lanserar den fjärde omgången av tävlingen Quarry Life Award.

Chy3ab7w9otvclfnhxmj

Positivt besked för Cementas planerade flytt till Värtan

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 18:00 CEST

I över ett decennium har flytten av byggmaterialföretaget Cementas depå i Stockholm diskuterats. Under torsdagens möte i exploateringsnämnden fick Cementa besked om markanvisning till Energihamnen i Värtan, och är därmed ett steg närmare en omlokalisering. 

U5ofohtwbjimhrlmcd0i

Magnus Ohlsson är ny vd i byggmaterialföretaget Cementa

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 09:05 CEST

Den 1 september 2017 tillträder Magnus Ohlsson sin nya tjänst som verkställande direktör i byggmaterialföretaget Cementa. Magnus Ohlsson har arbetat inom Cementa och moderbolaget HeidelbergCement under många år och sedan 2014 har han varit verksam som marknadschef och vice vd i Cementa.

Zlayltyykqx701keoxsi

Fred Grönwall blir ny fabrikschef på Cementa i Slite

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2017 09:39 CEST

Vid årsskiftet tar Fred Grönwall över rollen som chef för Cementas fabrik i Slite. Nuvarande chef Per Ole Morken blir fabrikschef vid Cementas systerfabrik i Norge, Norcem Brevik. – Det känns oerhört motiverande och inspirerande. Jag har varit en del av teamet i Slite under många år och jag är nu redo att överta ansvaret att driva fabriken vidare, säger Fred Grönwall.

Vyawukxsauazblwv3rdl

Industrins betydelse i fokus när näringsministern besökte Cementa i Slite

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 16:29 CEST

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besökte idag Cementa i Slite. Anledningen till mötet var den högaktuella frågan om Natura 2000-områden på Gotland, och det blev ett samtal om vikten av att näringsliv, industri och naturvärden måste kunna samexistera.

Brm9fyouuxxy0d3bdvuy

Cementa och Vattenfall satsar på nollutsläpp

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 07:07 CEST

Cementa och Vattenfall inleder en förstudie kring elektrifierad cementtillverkning med målsättningen att släppa ut noll koldioxid år 2030. Det motsvarar en utsläppsminskning på omkring 5 procent av Sveriges totala utsläpp.

Om Cementa AB

För ett hållbart samhällsbyggande

Cementa AB är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement som har cirka 62 000 medarbetare i 60 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Tillverkningen sker i Slite, Skövde och i Degerhamn - platser där det finns god tillgång på det för cementtillverkning viktiga råmaterialet kalksten. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv.

Adress

  • Cementa AB
  • Marieviksvägen 25
  • 100 43 Stockholm