Skip to main content

Taggar

cement

cementa

Senaste nytt

Cementa överväger att avveckla cementproduktionen i Degerhamn

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 10:15 CEST

​För att kunna möta ökade miljökrav har Cementa inlett en process för en eventuell avveckling av klinker- och cementproduktionen i Degerhamn på Öland.

Riktlinjer för att öka mängden vildbin i täkter blev bästa projekt i studenttävling för biologisk mångfald

Riktlinjer för att öka mängden vildbin i täkter blev bästa projekt i studenttävling för biologisk mångfald

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 17:45 CEST

Första pris i den regionala delen av Cementa och moderbolaget HeidelbergCements forskningstävling Quarry Life Award, och en vinstsumma på 5 000 euro, gick till ett studentprojekt om hur man värnar om bin i kalkstenstäkter. Projektet belyser en mycket viktig ekosystemtjänst som även är kopplad till bevarandet av biologisk mångfald, nämligen pollinering.

Cementas konjunkturrapport för hösten 2018 är här

Cementas konjunkturrapport för hösten 2018 är här

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 15:05 CEST

Efter en något svagare inledning av 2018 har tillväxten under andra kvartalet åter tagit fart. Uppgången sker på bred front och i centrum står bostadsbyggandet men även den övriga byggsektorn, vars bidrag till BNP nu är rekordhögt, vilket framgår av Cementas konjunkturrapport.

Jenny Larsson är ny distriktschef i Cementa region Syd

Jenny Larsson är ny distriktschef i Cementa region Syd

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 08:03 CEST

Jenny Larsson är ny distriktschef i Cementa region Syd och är nu därmed kundernas kontaktperson i södra Sverige med utgångspunkt från Malmökontoret.

Cementa fastslår svensk cementindustris klimatambitioner i möte med regeringen

Cementa fastslår svensk cementindustris klimatambitioner i möte med regeringen

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 14:37 CEST

På onsdag den 25 april träffar Cementas vd Magnus Ohlsson tillsammans med andra näringslivsrepresentanter statsminister Stefan Löfven och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister. Syftet är att beskriva utmaningar, möjligheter och behovet av politiskt agerande inför samhällets omställning till klimatneutralitet år 2045.

Brand i pelletsanläggning på Cementa i Slite är under kontroll

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 10:12 CEST

​En mindre brand upptäcktes under morgonen, cirka 07:20, av Cementas egen personal på fabriken i Slite. Branden hade uppstått av ännu ej klarlagda anledningar i en anläggning för krossning av bränslepellets (2/3 biobränsle och resten utsorterade brännbara fraktioner). Räddningstjänsten anlände cirka 8:00 och bedömde att branden var under kontroll.

Nya Betonghandboken stärker hållbarhetsfrågorna i betongbranschen

Nya Betonghandboken stärker hållbarhetsfrågorna i betongbranschen

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 07:00 CET

I höstas lanserades en nyutgåva av Betonghandboken. Nu finns även ett helt nytt hållbarhetskapitel. Det ska komplettera Betonghandbokens kunskapsområden material, konstruktion och produktion. Ansvarig för kapitlet är Cementas innovationschef Ronny Andersson, även adjungerad professor inom konstruktionsteknik på Lunds Tekniska högskola.

Jörgen Staflund utsedd till ny fabrikschef för Cementa i Degerhamn

Jörgen Staflund utsedd till ny fabrikschef för Cementa i Degerhamn

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 07:00 CET

Jörgen Staflund tar över som fabrikschef på Cementas fabrik i Degerhamn på Öland. Jörgen har lång erfarenhet av cementproduktion, huvudsakligen från sin period som underhållschef på Cementa i Skövde. Närmast har han varit Senior Technical Advisor Cement Operations Northern Europe. Jörgen Staflund tillträder tjänsten den 1 april.

​Betonginitiativet: Vi har bestämt oss! Betongen ska bli klimatneutral

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 14:50 CET

Vi har bestämt oss! All betong ska vara klimatneutral senast år 2045. Därför startar vi tillsammans med Fossilfritt och en rad aktörer ifrån bransch, akademi och myndighetssverige Sverige nu på allvar arbetet med att ta fram en färdplan för hur betongen ska bli klimatneutral

Fortsatt kalkstenstäkt i Slite tryggar det svenska samhällsbyggandet

Fortsatt kalkstenstäkt i Slite tryggar det svenska samhällsbyggandet

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2018 09:04 CET

Nu har Cementa i Slite skickat in ansökan om fortsatt brytning av kalksten till Mark- och miljödomstolen. Kalkstenen från Slite är en avgörande råvara i den cement som används i samhällsbyggandet över hela landet.

Cementa klargör sina hållbarhetsambitioner tillsammans med Fossilfritt Sverige

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 06:00 CET

– Vi ser behovet av ett stärkt samarbete och en konstruktiv dialog mellan myndigheter, politik och näringsliv för att få på plats de tekniksprång som är en nödvändighet för att vi ska nå vår vision om noll koldioxidutsläpp under våra produkters livstid. Produkter som är avgörande för att kunna bygga ett hållbart samhälle, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetsansvarig på Cementa.

Klartecken för nästa steg kring Cementas flytt av depå till Värtan

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 08:27 CET

Under torsdagen godkände Stadsbyggnadsnämnden Start-PM för Cementas nya cementdepå i Energihamnen i Värtan. Start-PM:et innebär starten på processen med att ta fram ett detaljplaneförslag för området. Nämnden fattade samtidigt beslut om att starta planarbete för bostäder på Lövholmen.

Cementa bjuder in unga forskare för att stärka biologisk mångfald i täkter

Cementa bjuder in unga forskare för att stärka biologisk mångfald i täkter

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 15:00 CEST

Hur kan vi utnyttja den speciella miljön i industriella täkter för att få ett rikare djurliv och en god artflora? Detta kommer att besvaras när byggmaterialkoncernen HeidelbergCement, där Cementa ingår, nu lanserar den fjärde omgången av tävlingen Quarry Life Award.

Positivt besked för Cementas planerade flytt till Värtan

Positivt besked för Cementas planerade flytt till Värtan

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 18:00 CEST

I över ett decennium har flytten av byggmaterialföretaget Cementas depå i Stockholm diskuterats. Under torsdagens möte i exploateringsnämnden fick Cementa besked om markanvisning till Energihamnen i Värtan, och är därmed ett steg närmare en omlokalisering. 

Magnus Ohlsson är ny vd i byggmaterialföretaget Cementa

Magnus Ohlsson är ny vd i byggmaterialföretaget Cementa

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 09:05 CEST

Den 1 september 2017 tillträder Magnus Ohlsson sin nya tjänst som verkställande direktör i byggmaterialföretaget Cementa. Magnus Ohlsson har arbetat inom Cementa och moderbolaget HeidelbergCement under många år och sedan 2014 har han varit verksam som marknadschef och vice vd i Cementa.

Fred Grönwall blir ny fabrikschef på Cementa i Slite

Fred Grönwall blir ny fabrikschef på Cementa i Slite

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2017 09:39 CEST

Vid årsskiftet tar Fred Grönwall över rollen som chef för Cementas fabrik i Slite. Nuvarande chef Per Ole Morken blir fabrikschef vid Cementas systerfabrik i Norge, Norcem Brevik. – Det känns oerhört motiverande och inspirerande. Jag har varit en del av teamet i Slite under många år och jag är nu redo att överta ansvaret att driva fabriken vidare, säger Fred Grönwall.

Industrins betydelse i fokus när näringsministern besökte Cementa i Slite

Industrins betydelse i fokus när näringsministern besökte Cementa i Slite

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 16:29 CEST

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besökte idag Cementa i Slite. Anledningen till mötet var den högaktuella frågan om Natura 2000-områden på Gotland, och det blev ett samtal om vikten av att näringsliv, industri och naturvärden måste kunna samexistera.

Cementa och Vattenfall satsar på nollutsläpp

Cementa och Vattenfall satsar på nollutsläpp

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 07:07 CEST

Cementa och Vattenfall inleder en förstudie kring elektrifierad cementtillverkning med målsättningen att släppa ut noll koldioxid år 2030. Det motsvarar en utsläppsminskning på omkring 5 procent av Sveriges totala utsläpp.

Naturvårdsverkets Natura 2000-förslag äventyrar Sveriges tillgång på ett nödvändigt byggmaterial

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2017 14:28 CEST

– Att Naturvårdsverket väljer att peka ut de närliggande områdena söderut får allvarliga konsekvenser. En Natura 2000-klassning här skulle kraftigt försvåra Cementas möjlighet att få förnyat täkttillstånd efter 2021, då täktverksamheten troligtvis påverkar vattenföringen till dessa områden, säger Karin Comstedt Webb, Hållbarhetschef på Cementa.

Betydande nationella konsekvenser av ett Natura 2000-utpekande

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2017 15:31 CEST

Med anledning av de diskussioner som följt av interpellationsdebatten i Riksdagen i tisdags, vill Cementas förtydliga effekterna av ett Natura 2000-utpekande. – Det skulle starkt äventyra våra möjligheter att få fortsatt täkttillstånd efter 2021, och därmed äventyra den långsiktiga försörjningen av cement i Sverige, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.