Skip to main content

Godkänt prövningstillstånd för Cementas överklagan

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 15:06 CEST

I dag har Cementa i Skövde fått ett positivt besked från Mark- och miljööverdomstolen om prövningstillstånd för fabrikens överklagan. Överklagan gällde det tillstånd om utökad kalkstensbrytning efter 2017, som Cementa sökte i våras och som avslogs i Mark- och miljödomstolen.

Dagens besked innebär att överklagan kommer att tas upp av höge instans.

– Vi hade väntat oss att få prövningstillstånd och nu samlar vi styrkorna för att ta fram den kompletterande information som efterfrågats kring vår framtida brytningsverksamhet, säger fabrikschef Matilda Hoffstedt.

– Vi planerar för att fortsätta verka i Skövde och bidra till Skaraborg både som arbetsgivare och som en ansvarsfull tillverkare och leverantör av ett nödvändigt byggmaterial.

För ytterligare information kontakta Matilda Hoffstedt, fabrikschef, telefon 0500-42 47 14 eller 0703-94 90 85. 


Cementa AB är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement som har cirka 52 000 medarbetare i fler än 40 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision kring koldioxudutsläpp för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.