Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Partner
  • madttsjt.auhxedwllgi@ckrenfjsodjr.leseix
  • 0708185560

Om Censor – Mergers & Acquisitions

Rådgivare inom ägarplanering och bolagstransaktioner

Censor M&A erbjuder kvalificerad rådgivning och projektledning inom ägarplanering, ägarskiften och förvärv. Målgruppen är onoterade ägarledda bolag oberoende av bransch med ett bolagsvärde från 50 MSEK upp till en miljard kronor.

Med 15 år i branschen och erfarenhet från över 100 bolagstransaktioner är Censor M&A idag en av Sveriges mest etablerade rådgivare inom ägarfrågor och bolagstransaktioner för ägarledda bolag.

Verksamheten bedrivs från kontoren i Göteborg, Stockholm, Malmö. Censor M&A är delägare och medlem i CFI (Corporate Finance International) med över 200 rådgivare och specialister verksamma i 21 länder.

Adress

  • Censor – Mergers & Acquisitions
  • Södra hamngatan 33
  • 411 14 Göteborg
  • Sweden

Länkar

Prenumerera via RSS