Wysnkhnqz1li8ci8sjvm

Centerpartiet vill helt återställa ROT-avdraget

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2016 10:07 CEST

Centerpartiet vill helt återställa ROT-avdraget. Det är en av de bärande delarna i partiets kommande budget. - Från Centerpartiets sida är vi tydliga, från årsskiftet vill vi återställa ROT-avdraget så att man fortsatt kan dra av 50 procent av arbetskostnaden, säger Annie Lööf.

Media no image

Nu måste regeringen ta poliskrisen på allvar

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2016 11:50 CEST

Statskontoret har i dag presenterat en utvärdering av omorganisationen i Polismyndigheten. Ledningen får kritik för att ha brustit i sin interna kommunikation av förändringsarbetet, vilket har skapat missnöje i organisationen. Man pekar också på att Polismyndigheten måste stärka arbetet med att polisen ska komma närmare medborgarna och vara mer tillgänglig på det lokala planet.

Centerpartiets rättspolitiska talesperson Johan Hedin tycker att kritiken är allvarlig och bör vara en väckarklocka för både polisens ledning och regeringen.

- Det är tydligt att tryggheten behöver ett nytt ledarskap. Omorganisationen har inte tagit hänsyn till de enskilda poliserna utan styrt uppifrån utan att kommunicera och förankra ordentligt, säger Johan Hedin.

Särskilt allvarligt är att man inte lyckats föra polisen närmare medborgarna. 

- Ett huvudsyfte med omorganisationen var att polisen skulle komma närmare medborgarna och här har man misslyckats kapitalt. Det här visar att regeringen inte klarar av att ta det ledarskap som behövs för att få synliga poliser på gator och torg, säger Hedin.

Centerpartiet skjuter till en halv miljard extra till polisen redan nästa år, jämfört med de 100 miljoner som regeringen satsar. Räknar man in de anslag som polisen får behålla från förra året får myndigheten nästan en miljard i Centerpartiets budgetmotion, till skillnad från regeringen som inklusive anslag lägger bara hälften så mycket.

- Polisen behöver större resurser och regeringen tillskjuter ändå inte tillnärmelsevis så mycket som behövs för att polisorganisationen ska kunna fungera. Centerpartiet satsar stora resurser på polisen för att människor ska kunna känna sig tryggare och brott ska kunna utredas, säger Johan Hedin.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

I statskontorets utvärdering av omorganisationen i Polismyndigheten får ledningen kritik för att ha brustit i sin¨kommunikation av förändringsarbetet. Man pekar också på att myndigheten måste stärka arbetet med att polisen ska komma närmare medborgarna. Centerpartiets rättspolitiska talesperson Johan Hedin tycker att bör vara en väckarklocka för både polisens ledning och regeringen.

Läs vidare »
Hqcrjfdjmaop9fi0swnr

​Emil Källström: Överskottsmålet leder till ordning och reda

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2016 09:30 CEST

Idag överlämnade Överskottsmålskommittén sitt slutbetänkande. Deras uppdrag var att göra en översyn av statens överskottsmål för sitt sparande. Kommittén landar i att överskottsmålet ska justeras från dagens en procent till en tredjedels procent av BNP över en konjunkturcykel.

Cojbzkslmadkbhllfuau

​Centerpartiet avvisar regeringens byggsubventioner

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 16:55 CEST

Regeringen saknar idéer för hur bostadskrisen ska lösas. Först idag presenterades det investeringsstöd för byggande av hyresbostäder och studentbostäder som utlovades redan 2015. Centerpartiet är fortfarande kritiska till kostnader som ger litet resultat.

Media no image

IFAU: Ingångsavdrag har bättre träffsäkerhet

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 15:57 CEST

Alliansens halvering av arbetsgivaravgifterna för unga fick kritik av IFAU för att inte ge tillräckligt många jobb.
Men när det gäller Centerpartiets nya förslag, ingångsavdrag, är myndigheten betydligt mer positiv.
- Om jag tittar på vad jag vet om forskningsresultat, så tyder det på att de förväntade sysselsättningseffekterna av det här förslaget borde vara större än i den tidigare konstruktionen, säger Anders Forslund, biträdande chef på IFAU.

I Centerpartiets kommande budgetmotion ersätts Alliansens halvering av arbetsgivaravgifterna för unga med ingångsavdraget.

Det innebär att vi helt tar bort arbetsgivaravgiften för alla som gör sina två första år på arbetsmarknaden, för de första 16 000 kronorna av månadslönen.

Vid ett seminarium som Centerpartiet anordnade i riksdagen i dag uttalade sig IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, om ingångsavdraget.

Anders Forslund, biträdande chef på IFAU, menar att sänkta arbetsgivaravgifter kan vara ett bra sätt att minska arbetslösheten för unga och nyanlända, men då måste reformen vara utformad på rätt sätt, så att den träffar dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Centerpartiets nya förslag, ingångsavdrag, träffar betydligt bättre än Alliansens halvering av arbetsgivaravgifterna, menar han.

- Om jag tittar på vad jag vet om forskningsresultat, så tyder det på att de förväntade sysselsättningseffekterna av det här förslaget borde vara större än i den tidigare konstruktionen, säger Anders Forslund.

Han pekar också på att ingångsavdraget har goda möjligheter att få ned arbetslösheten bland nyanlända.

- Dels är träffsäkerheten större inom gruppen ungdomar, dels plockar man nu också in en grupp som inte tidigare var behörig för den här sänkningen, nämligen utrikes födda. Jag tror att träffsäkerheten är förhållandevis god när det gäller utrikes födda, säger Forslund.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Alliansens halvering av arbetsgivaravgifterna för unga fick kritik av IFAU. Men när det gäller Centerpartiets förslag om ingångsavdrag är myndigheten mer positiv. - Om jag tittar på vad jag vet om forskningsresultat, så tyder det på att de förväntade sysselsättningseffekterna av det här förslaget borde vara större än i den tidigare konstruktionen, säger Anders Forslund, biträdande chef på IFAU.

Läs vidare »
Fzdhuwt4evghteq6qi45

Bäckström kommenterar utredningen om personalförsörjning

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2016 16:06 CEST

Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson för Centerpartiet, kommenterar utredningen om personalförsörjning för Försvarsmakten.

X4zaatk5k3hpmerljfbs

Alliansen lägger motförslag avseende utfordring av vilt

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2016 10:45 CEST

I propositionen Vildsvin och viltskador (Prop. 2015/16:199) har regeringen föreslagit åtgärder för att komma till rätta med problemen med överdriven utfodring. Allianspartierna är kritiska till utformningen av förslagen i propositionen och utvecklar argumenten i en följdmotion.

Media no image

Seminarium: Nu lägger vi om vår skattepolitik

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2016 10:50 CEST

Alliansens halvering av arbetsgivaravgifterna för unga fick kritik, inte minst med anledning av en rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, som blev flitigt citerad i debatten.

Vi har lyssnat på kritiken, vilket har lett fram till en viktig förändring av vår skattepolitik.

Nu bjuder vi in IFAU för att diskutera nämnda rapport och vårt nya förslag, ingångsavdrag, som kommer att ersätta halveringen av arbetsgivaravgifterna i Centerpartiets kommande budgetmotion.

Välkomna!

Medverkande:

Anders Forslund, biträdande chef för IFAU, professor i nationalekonomi och en av Sveriges främsta arbetsmarknadspolitiska experter.

Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds Universitet, specialiserad på skatter och offentlig ekonomi.

Martin Ådahl, chefsekonom i Centerpartiet.

Plats: Riksdagen RÖ (Riksdagen Östra) lokal RÖ2-10

Tid: Torsdagen 29 september kl. 09:00-10:00.

Frukostmacka samt kaffe och te serveras från kl. 08:45.

Anmälan görs till marianne.magnusson@riksdagen.se

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Alliansens halvering av arbetsgivaravgifterna för unga fick kritik, inte minst med anledning av en rapport från IFAU. Vi har lyssnat på kritiken, vilket har lett fram till en viktig förändring av vår skattepolitik. Nu bjuder vi in IFAU för att diskutera nämnda rapport och vårt nya förslag, ingångsavdrag, som kommer att ersätta halveringen av arbetsgivaravgifterna i Centerpartiets budgetmotion.

Läs vidare »
Ajue7xpb6vidmu0sfiq0

Centerpartiet vill hellre konkurrensutsätta arbetsförmedlingen

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 16:32 CEST

Centerpartiet välkomnar att Liberalerna också uppmärksammar problemen som finns med Arbetsförmedlingen. Till skillnad från Liberalerna tror inte Centerpartiet på en ny myndighet.

Z2jrcnxc0bmujvj0uipj

Regeringens utredare backar från tidigare uppgifter om skatt på avstånd

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 16:23 CEST

Regeringens utredare backar från tidigare förslag om en kilometerskatt på 26 kronor per mil. Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson för Centerpartiet, menar att det i sak inte gör någon skillnad. - Nu sätter man ett tak på maximalt 20 kronor per mil. Det är förvisso lägre än tidigare nivå, men fortfarande 20 kronor mer än vad som är önskvärt, säger Anders Åkesson.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • karl-johan.karlsson@centerpartiet.se
  • 08-234320

Om Centerpartiet

Närodlad politik

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.