Hrvkaya9bhdttjwngrrz

Centerpartiets budget: Nytt ledarskap för Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2016 13:10 CEST

​Centerpartiet har nu släppt sin budget. Stort fokus ligger på reformer för att stoppa tudelningen av Sverige och öppna dörrar till arbete för de som i dag stängs ute. - Att minska tudelningen handlar om att synliggöra de mest utsatta och ta ansvar för att arbetslösheten inte tillåts bita sig fast, säger Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson.

X4sfgwdh5cjrnnnnmnj2

Anders Åkesson: ”Regeringens infrastruktursatsningar missar flera poänger”

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 11:59 CET

​Idag presenterade infrastrukturminister Anna Johansson kommande satsningar på infrastrukturområdet. Ett flertal viktiga områden saknas i regeringens plan. -Regeringen borde ta ett rejält grepp kring hela-resan perspektivet, hur de olika transportslagen kan komplettera varandra och dessutom - vilket man helt verkar bortse från - inkludera hela Sverige i sin plan, säger Anders Åkesson.

C0yglf0ob1wix1ivmqyz

Solveig Zander kommenterar regeringens pressträff om pensioner

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 13:13 CET

Media no image

Centerpartiet välkomnar Almegas AF-förslag

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2017 15:11 CET

Allt fler ifrågasätter Arbetsförmedlingens förmåga att förmedla jobb och vill i stället använda skattepengarna till en bättre fungerande modell.

I dag gick Almega, Bemannings­företagen och Utbildningsföretagen ut med flera konstruktiva förslag i SvD om hur Arbetsförmedlingen kan förändras till det bättre. Förslagen är helt i linje med de åtgärder som Centerpartiet länge har drivit och som det nu finns en majoritet för i riksdagen.

Bland annat vill man konkurrensutsätta förmedlingen av jobb.

- Vi välkomnar att fler nu ansluter sig till Centerpartiets linje i de här frågorna. Vi kan inte lägga över 70 miljarder per år på Arbetsförmedlingen, när myndigheten bara förmedlar 1 av 10 jobb i samhället. Här måste andra aktörer få en chans att göra ett bättre jobb, säger Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Annika Qarlsson.

Centerpartiet vill se ett system med fristående arbetsförmedlare som den arbetssökande själv kan välja mellan, genom att förfoga över en jobbfixarpeng.

Merparten av ersättningen till den fristående arbetsförmedlaren betalas ut först när den arbetssökande fått ett varaktigt jobb. Ju längre ifrån arbetsmarknaden den sökande står, desto större ersättning till den arbetsförmedlare som lyckas ordna en anställning.

- På det sättet skapar vi en morot för den fristående arbetsförmedlaren att verkligen ordna ett riktigt jobb. De fristående arbetsförmedlarna ska givetvis genomgå en granskning för att gallra bort oseriösa aktörer, men för att de arbetssökande ska få hjälp att hitta de bästa förmedlarna vill vi också ha en rankning. Då kan den arbetssökande enkelt se vilka förmedlare som lyckats bäst och slippa välja en aktör som inte håller måttet, säger Annika Qarlsson.

Modellen har prövats med framgång i bland annat Australien. På sikt vill Centerpartiet att Arbetsförmedlingen helt ska sluta förmedla jobb och enbart ägna sig åt myndighetsutövning.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

I dag gick bland annat Almega ut med flera förslag i SvD om hur Arbetsförmedlingen kan förändras till det bättre. Förslagen är helt i linje med de åtgärder som Centerpartiet länge har drivit och som det nu finns en majoritet för i riksdagen. "Vi välkomnar att fler nu ansluter sig till Centerpartiets linje i de här frågorna", säger Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Annika Qarlsson.

Läs vidare »
Cwkvauo12pgxsbbg9sel

​​Emil Källström: Fel tänk att skatteväxla med flygskatt

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2017 12:37 CET

Idag presenterade regeringen ett nytt skatteförslag för att få fler i jobb. Förslaget möjliggörs genom en föreslagen flygskatt. -Det här är ett förslag som varken rimmar med klimatnytta eller Löfvens hela landet- skryt. Regeringens gröna skatteväxling faller med flygskatten eftersom miljöeffekten är väldigt låg och leder till regional klyvning, säger Emil Källström.

Rdrk5ljjf9rqwsjgledy

Regeringen ger sig och sänker skatt för mindre dataserverhallar

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 12:43 CET

​Finansminister Magdalena Andersson bestämde sig för att sätta en godtycklig gräns för vilka dataserverhallar som skulle ta del av en sänkt energiskatt förra året. Snedvridningen i konkurrensen skulle drabba ett flertal svenska mindre datacenter. Per Åsling, ordförande i skatteutskottet och skattepolitisk talesperson, kommenterar regeringens vänding.

Media no image

Centerpartiet del av uppgörelse om mer pengar till försvaret

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 11:33 CET

I en uppgörelse mellan Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och regeringen (tillägg till försvarsuppgörelsen 2015) får totalförsvaret tillsammans 500 miljoner kronor extra i anslag under 2017.

- Centerpartiet har varit drivande till att stärka försvarets resurser senaste åren men det är viktigt med ytterligare pengar för att öka den operativa försvarsförmågan i hela landet, säger Daniel Bäckström, Centerpartiets försvarspolitiska talesperson.

Uppgörelsen mellan Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet är välkommet och följer Centerpartiets vilja om att den svenska försvarsförmågan i hela landet ska stärkas.

- Det handlar bland annat om materielinvesteringar, övningar och att stärka hemvärnet med fler fordon. Men också om att skapa bättre förutsättningar i hela landet för en intensifierad planering för höjd beredskap hos landsting, länsstyrelser och kommuner och att kunna möta hoten mot vårt informationssamhälle, säger Daniel Bäckström.

För Centerpartiet är det viktigt att det finns tillräckligt med resurser för att genomföra försvarsbeslutet från 2015. 

- Även om det extra anslaget är en början återstår det att nu förhandla om de stora behoven inför 2018 till 2020. Vi vill ge mer pengar både till det militära och civila försvaret de kommande åren, säger Daniel Bäckström. 

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

I en uppgörelse mellan Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och regeringen (tillägg till försvarsuppgörelsen 2015) får totalförsvaret tillsammans 500 miljoner kronor extra i anslag under 2017.

Läs vidare »
Media no image

​Nu måste regeringen jobba för fler apotek

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2017 14:35 CET

Apoteksutredningen överlämnar idag sitt betänkande till regeringen. Centerpartiet välkomnar att utredningen sätter kvaliteten och tillgänglighet i fokus. 

- Nu måste regeringen ta fram förslag på hur vi ska få fler apoteksombud, säger Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson för Centerpartiet.

I utredningen föreslår utredaren bland annat att distributörerna, och inte apoteken, ska ansvara för leverans av läkemedel inom 24 timmar. Det betyder att apoteken får bättre förutsättningar att ge bra service till sina kunder.

- Det är bra att fokus är på att stärka kvaliteten och tillgängligheten ytterligare. Det är också positivt att utredningen lyfter förslag för att få ännu fler apoteksombud, säger Anders W Jonsson.

Idag gäller en 24-timmarsregel för apoteken, vilken innebär att kunden ska kunna få sitt receptbelagda läkemedel inom 24 timmar. Men genom att läkemedelsbolagen och deras distributörer inte omfattas av regeln, blir det ibland svårt för apoteken att tillhandahålla läkemedel, vilket i slutändan drabbar apotekskunderna.

Utredningen föreslår också ett särskilt regelverk för apoteksombud där alla apoteksaktörer ges möjlighet att ordna ombud. Det kommer att leda till bättre apoteksservice i glesbygd, menar utredningen.

- Nu är det upp till regeringen att se till att öka kvaliteten och tillgängligheten i hela landet. Vi hoppas att regeringen lyssnar på utredaren och lägger fram konkreta förslag som gör just detta, säger Anders W Jonsson.

Omregleringen av apoteksmarknaden som genomfördes 2009 har varit en viktig reform för att stärka människors tillgång till apotek. Tillgängligheten har ökat markant både vad gäller öppettider och apotekstäthet. Samtliga län har fått fler apotek och det har öppnats nya apotek på ställen där man tidigare varit helt utan. Exempelvis i Insjön och Älmsta men även till exempel i Rågsved i Stockholm och Hovsjö i Södertälje.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Apoteksutredningen överlämnar idag sitt betänkande till regeringen. Centerpartiet välkomnar att utredningen sätter kvaliteten och tillgänglighet i fokus. - Nu måste regeringen ta fram förslag på hur vi ska få fler apoteksombud, säger Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Läs vidare »
Media no image

Regeringen måste leverera konkreta förslag i klimatpolitiken

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2017 13:05 CET

Idag överlämnar regeringen en proposition om det klimatpolitiska ramverket. Det är bra att partierna är överens om de långsiktiga inriktningen och ramarna men tyvärr ökar Miljöpartiets och Socialdemokraternas politik utsläppen. Centerpartiet vill se konkreta förslag som ger effekt, inte bara tom retorik.

- Vi ser hur vi kommer längre ifrån de mål som vi har enats om. Bara under tredje kvartalet 2016 ökade utsläppen med 2,8 procent. För att nå klimatmålen krävs en regering som förmår ta ansvar och leverera resultat så som Centerpartiet gjorde i regeringen. Det är resultaten, inte retorik, som räknas, säger Rickard Nordin (C), energi och klimatpolitisk talesperson.

Centerpartiet har arbetat för tydliga mål och ett ramverk för klimatarbetet under lång tid. Dagens förslag bygger på det mål som sattes 2009 under vår tid i regeringen om ett klimatneutralt Sverige till 2050. Under Alliansregeringen minskade utsläppen minskade med 19,4 procent.

- Det behövs en grön skatteväxling, minskade utsläpp från transportsektorn och skarpare mål i EU, och här har vi sett hur regeringen gång på gång misslyckats, säger Rickard Nordin. 

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

​Idag överlämnar regeringen en proposition om det klimatpolitiska ramverket. Det är bra att partierna är överens om de långsiktiga inriktningen och ramarna men tyvärr ökar Miljöpartiets och Socialdemokraternas politik utsläppen. Centerpartiet vill se konkreta förslag som ger effekt, inte bara tom retorik.

Läs vidare »
Ajue7xpb6vidmu0sfiq0

C: "Bra att LO backar om lägre löner"

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 13:37 CET

C-kommentar med anledning av LO:s presskonferens där de öppnar upp för lägre löner för nyanlända. Annika Qarlsson, integration- och arbetsmarknadspolitisk talesperson uttalar sig.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • karl-johan.karlsson@centerpartiet.se
  • 08-234320

Om Centerpartiet

Närodlad politik

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.