Hrvkaya9bhdttjwngrrz

Centerpartiets budget: Nytt ledarskap för Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2016 13:10 CEST

​Centerpartiet har nu släppt sin budget. Stort fokus ligger på reformer för att stoppa tudelningen av Sverige och öppna dörrar till arbete för de som i dag stängs ute. - Att minska tudelningen handlar om att synliggöra de mest utsatta och ta ansvar för att arbetslösheten inte tillåts bita sig fast, säger Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson.

Media no image

C: Bra att elcertifikatsystemet byggs ut och förlängs

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2017 08:55 CEST

Elcertifikatsystemet förlängs och utökas. Detta efter en överenskommelse med Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och regeringen.
- Centerpartiet har länge varit pådrivande för utbyggnaden av förnybar energi. Att vi blivit överens om hur vi ska förlänga elcertifikatsystemet till 2030 är viktigt och med de justeringar vi fått igenom skapas stabila förutsättningar för de som ska investera framöver, men även för de som tidigare byggt, säger Rickard Nordin, energipolitisk talesperson Centerpartiet.

Nu genomförs nästa steg i ramöverenskommelsen om energipolitiken som slöts förra året med berörda partier. Överenskommelsen ger en långsiktighet i energipolitiken och skapar förutsägbarhet för såväl elmarknadens aktörer som för samhället.

- Vi har drivit förutsättningarna för det förnybara hårt och har också fått med oss de andra partierna på flera justeringar för att stabilisera priset på elcertifikat och skapa bra förutsättningar för att bygga mer förnybart framåt, säger Rickard Nordin.

Överenskommelsen innefattar bland annat att det blir just en tidigareläggning av justering av det överskott på certifikat som funnits, vilket höjer elcertifikatpriset för de som redan är i systemet. Detta gynnar indirekt bland annat de vindkraftsanläggningar som har det tufft nu. Torven lämnas också kvar som det är i elcertifikatssystemet och inga förändringar görs nu angående mikroproducenters rätt till elcertifikat och stöd.

När det gäller Kärnavfallsfonden (KAF) och dess placeringsreglemente kommer regeringen att återkomma till Riksdagen med en proposition senare i vår. Propositionen kommer bland annat innebära att Kärnavfallsfondens placeringsmandat utvidgas till att även omfatta aktier, vilket förväntas ge en bättre avkastning och lägre risk vid stigande räntor.

- Centerpartiet är rädda om skattebetalarnas pengar och vill ha en så liten risk som möjligt. Kärnkraftsbolagen själva betalar för avfallet, men om de skulle gå i konkurs får skattebetalarnas stå för notan. Därför har det varit nödvändigt att se över hur pengarna i fonden får placeras och hur olika beräkningar kring fonden och kärnkraftsreaktorerna ska göras för att säkra avkastning och riskminimera i fonden, säger Rickard Nordin.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

​Elcertifikatsystemet förlängs och utökas. Detta efter en överenskommelse med Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och regeringen. ​- Centerpartiet har länge varit pådrivande för utbyggnaden av förnybar energi och det är bra att vi blivit överens om hur vi ska förlänga elcertifikatsystemet till 2030, säger Rickard Nordin, energipolitisk talesperson Centerpartiet.

Läs vidare »
Nyfn7ltfgrdfztz41rc8

Regeringens vårbudget klyver Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 10:08 CEST

Sverige klyvs - medan regeringen passivt tittar på. I stället för de reformer som krävs väljer Magdalena Andersson att höja skatterna på jobb och företagande med 33 miljarder. - Regeringen slösar bort en högkonjunktur för att man inte vågar genomföra nödvändiga reformer, säger Emil Källström i en kommentar till regeringens vårbudget.

Nyfn7ltfgrdfztz41rc8

Pressinbjudan: Emil Källström (C) kommenterar regeringens vårbudget kl: 11:40

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2017 11:42 CEST

Tisdagen den 18 april kommenterar Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson Emil Källström regeringens budgetproposition. Efter pressträffen finns Emil Källström tillgänglig för enskilda intervjuer. Tid: 11.40 Plats: Riksdagens presscenter Varmt välkommen!

M74sz8gkpl8zt9znwp1v

C: Polisens insatser behövs mot kriminella och inte pendlare

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2017 13:50 CEST

Polisen löser färre brott än tidigare. Det visar Brottsförebyggande rådets (Brå) slutrapport för 2016 som presenterades idag. – Trenden med ökande antal anmälda brott fortsätter. Det är mycket oroande, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson.

Rghchq4zl11m3usqzimv

Centerkvinnorna: Vi måste förebygga våld i nära relationer - inför Huskurage i alla kommuner nu!

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2017 08:00 CEST

Det uppskattas att runt 20 personer varje år dör till följd av våld från en partner eller tidigare partner. I majoriteten av fallen har våldet pågått under en längre tid, då framförallt inom hemmets fyra väggar. Genom att införa Huskurage i alla kommuner tror vi att våld kan förebyggas och upptäckas. Därför uppmanar Centerkvinnorna och Centerpartiet nu alla kommuner att införa Huskurage.

Cojbzkslmadkbhllfuau

Centerpartiet välkomnar sänkta krav på buller

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 17:21 CEST

Regeringen backar äntligen om bullerkraven och går nu med på att lätta på reglerna. Detta efter ett möte mellan alliansföreträdare och bostadsminister Peter Eriksson idag. – Jag har drivit den här frågan länge och det här kommer att göra det lättare att planera för fler bostäder, säger Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson Centerpartiet.

X4sfgwdh5cjrnnnnmnj2

Anders Åkesson: ”Regeringens infrastruktursatsningar missar flera poänger”

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 11:59 CET

​Idag presenterade infrastrukturminister Anna Johansson kommande satsningar på infrastrukturområdet. Ett flertal viktiga områden saknas i regeringens plan. -Regeringen borde ta ett rejält grepp kring hela-resan perspektivet, hur de olika transportslagen kan komplettera varandra och dessutom - vilket man helt verkar bortse från - inkludera hela Sverige i sin plan, säger Anders Åkesson.

C0yglf0ob1wix1ivmqyz

Solveig Zander kommenterar regeringens pressträff om pensioner

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 13:13 CET

Media no image

Centerpartiet välkomnar Almegas AF-förslag

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2017 15:11 CET

Allt fler ifrågasätter Arbetsförmedlingens förmåga att förmedla jobb och vill i stället använda skattepengarna till en bättre fungerande modell.

I dag gick Almega, Bemannings­företagen och Utbildningsföretagen ut med flera konstruktiva förslag i SvD om hur Arbetsförmedlingen kan förändras till det bättre. Förslagen är helt i linje med de åtgärder som Centerpartiet länge har drivit och som det nu finns en majoritet för i riksdagen.

Bland annat vill man konkurrensutsätta förmedlingen av jobb.

- Vi välkomnar att fler nu ansluter sig till Centerpartiets linje i de här frågorna. Vi kan inte lägga över 70 miljarder per år på Arbetsförmedlingen, när myndigheten bara förmedlar 1 av 10 jobb i samhället. Här måste andra aktörer få en chans att göra ett bättre jobb, säger Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Annika Qarlsson.

Centerpartiet vill se ett system med fristående arbetsförmedlare som den arbetssökande själv kan välja mellan, genom att förfoga över en jobbfixarpeng.

Merparten av ersättningen till den fristående arbetsförmedlaren betalas ut först när den arbetssökande fått ett varaktigt jobb. Ju längre ifrån arbetsmarknaden den sökande står, desto större ersättning till den arbetsförmedlare som lyckas ordna en anställning.

- På det sättet skapar vi en morot för den fristående arbetsförmedlaren att verkligen ordna ett riktigt jobb. De fristående arbetsförmedlarna ska givetvis genomgå en granskning för att gallra bort oseriösa aktörer, men för att de arbetssökande ska få hjälp att hitta de bästa förmedlarna vill vi också ha en rankning. Då kan den arbetssökande enkelt se vilka förmedlare som lyckats bäst och slippa välja en aktör som inte håller måttet, säger Annika Qarlsson.

Modellen har prövats med framgång i bland annat Australien. På sikt vill Centerpartiet att Arbetsförmedlingen helt ska sluta förmedla jobb och enbart ägna sig åt myndighetsutövning.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

I dag gick bland annat Almega ut med flera förslag i SvD om hur Arbetsförmedlingen kan förändras till det bättre. Förslagen är helt i linje med de åtgärder som Centerpartiet länge har drivit och som det nu finns en majoritet för i riksdagen. "Vi välkomnar att fler nu ansluter sig till Centerpartiets linje i de här frågorna", säger Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Annika Qarlsson.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • karl-johnxanmy.karimlswguucfllson@celqnterpapmkurtiegmnpt.se
  • 08-234320

Om Centerpartiet

Närodlad politik

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.