Hrvkaya9bhdttjwngrrz

Centerpartiets budget: Nytt ledarskap för Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2016 13:10 CEST

​Centerpartiet har nu släppt sin budget. Stort fokus ligger på reformer för att stoppa tudelningen av Sverige och öppna dörrar till arbete för de som i dag stängs ute. - Att minska tudelningen handlar om att synliggöra de mest utsatta och ta ansvar för att arbetslösheten inte tillåts bita sig fast, säger Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson.

Z2jrcnxc0bmujvj0uipj

Nytt besked om kilometerskatten: "Klimatministern skyller på storstäder men straffar landsbygden"

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 19:55 CET

Det kom nyligen ut att regeringen fortfarande planerar att införa en skatt på avstånd i landet, en kilometerskatt. Det har talats om uppåt 12 kronor milen. - Det är självklart fel väg att gå om det är klimatnytta man vill åt. En rå och platt skatt på avstånd slår lika hårt mot transporter som går på fossilt bränsle som på förnybart, säger Anders Åkesson (C), infrastrukturpolitisk talesperson.

Jvbi5gbcvua4lj1gnn1s

C: Ett förtäckt hot när Rysslands utrikesminister kommenterade alliansfriheten

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2017 13:03 CET

Kommentar från Kerstin Lundgren (C), säkerhets- och utrikespolitisk talesperson med anledning av utrikesminister Margot Wallströms pressträff i Moskva tillsammans med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov.

Media no image

Pressinbjudan: Seminarium med Finlands infrastrukturminister Anne Berner, onsdagen den 22/2 kl. 10:00

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2017 14:13 CET

Centerpartiet bjuder in till infrastrukturseminarium där huvudtalaren är Anne Berner, Finlands kommunikationsminister.

Hon kommer bland annat att tala om de finska visionerna för deras nationella transportsystem, deras ställningstagande inför beslutet om att skrota kilometerskatten och hur de framgångsrikt implementerat mera transporteffektiva väg- och järnvägsfordon, exempelvis 76-tons lastbilar. 

Lena Erixon, generaldirektör för Trafikverket, kommer att berätta om deras tankar inför arbetet med den nationella transportplanen.

Andra talare är Rikard Engström (vice VD, Svensk Sjöfart), Anna Wilson (VD, Svenskt Flyg) Stefan Myhrberg (Global Head of ITS Road, Ericsson), Mia Nordström (Policy advisor, Vattenfall), Anders Berger (Director Transport Policy & Public Affairs, AB Volvo) och Crister Fritzson (VD, SJ och ordförande i Europeiska järnvägsunionen).

Program

9:30 Kaffe och mingel

10:00 Inledning om infrastruktur och transport i den svenska kontexten

Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson Centerpartiet

10:30 Infrastruktur idag och i framtiden i den finska kontexten

Anne Berner, Finlands kommunikationsminister

11:30 Lunch och mingel

12:15 Framtidspitchar om transportslagen

 Sjöfart: Rikard Engström, vice VD, Svensk Sjöfart

 Flyg: Anna Wilson, VD, Svenskt Flyg

 IT: Stefan Myhrberg, Global Head of ITS Road, Ericsson

 El som drivmedel: Mia Nordström, Policy advisor, Vattenfall

 Lastbilar: Anders Berger, Director Transport Policy & Public Affairs, AB Volvo

 Tåg: Crister Fritzson, VD, SJ och ordförande i Europeiska järnvägsunionen

13:45 Nationella transportplanen

Lena Erixon, Generaldirektör Trafikverket

14:45 Reflektioner om dagen och avslut

Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson Centerpartiet

15:00 Kaffe och mingel

------------------------------------------------------

När: Onsdagen den 22 februari, kl. 10:00

Lokal: L4-17, Sveriges Riksdag

Moderator: Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson Centerpartiet

Anmäl dig till julie.tran@riksdagen.se. (ange press)

------------------------------------------------------

Varmt välkommen!

Anders Åkesson (C), infrastrukturpolitisk talesperson

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Centerpartiet bjuder in till infrastrukturseminarium, där huvudtalare är Anne Berner, Finlands kommunikationsminister. Datum: 22 februari, kl. 9:30-15:00. Moderator ärAnders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson Centerpartiet.

Läs vidare »
Media no image

Motarbeta inte dem som bygger bort bostadsbristen

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2017 16:31 CET

I dag har regeringen presenterat nya utstationeringsregler, det vill säga vad som gäller för arbetstagare som kommer till Sverige från andra länder för att jobba.

Trots att det redan finns EU-regler som anger vilka villkor som arbetsgivare i hela EU måste ge sina anställda föreslår nu regeringen att fackförbunden ska kunna kräva svenska kollektivavtal. Om det inte uppfylls ska fackförbunden kunna vidta stridsåtgärder.

Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Annika Qarlsson är starkt kritik till förslaget.

- Regeringens förslag innebär att fackförbunden kan vidta stridsåtgärder, sätta ett utländsk företag i blockad, även om företaget redan ger arbetstagarna de villkor som EU-reglerna kräver, säger hon.

De nya reglerna kan innebära att utländska företag drar sig för att ta uppdrag i Sverige.

- Det kan förstås avskräcka utländska företag från att komma hit, inte minst med tanke på vad som hände det lettiska företaget Laval 2004, då arbetarna möttes av representanter från Byggnads som skrek ”Go home”. Laval gick sedan i konkurs. Man kan inte klandra de utländska företag som oroas över att de ska hamna i samma situation, säger Annika Qarlsson.

Eftersom en väldigt stor del av de utstationerade arbetstagarna i Sverige jobbar i byggbranschen riskerar regeringens förslag att påverka byggtakten.

- Regeringens förslag riskerar att skrämma bort utländska företag och byggarbetare, i ett läge där det råder stor brist på arbetskraft i byggbranschen och vi behöver bygga tiotusentals bostäder för att lösa bostadsbristen i Sverige. Det känns väldigt kontraproduktivt. Är det verkligen den inställningen Sverige ska ha till utländsk arbetskraft som kommer hit och hjälper oss att lösa bostadskrisen? säger Annika Qarlsson.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Trots att det redan finns EU-regler om vilka villkor arbetsgivare måste ge sin anställda föreslår nu regeringen att fackförbund ska kunna kräva svenska kollektivavtal av utländska företag, med hot om stridsåtgärder, även om företaget ger arbetarna de villkor som EU-regler kräver. Annika Qarlsson (C) menar att det kan skrämma bort utländska byggarbetare som behövs för att klara bostadskrisen.

Läs vidare »
Cojbzkslmadkbhllfuau

C: Regeringen går på vår linje om att stoppa barnäktenskap

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2017 11:34 CET

Idag hade regeringen möte civilutskottets ledamöter, utom Sverigedemokraterna, om barnäktenskap. – Det är oacceptabelt att det finns svagheter i regelverket som gör att vissa barnäktenskap fortfarande godkänns i Sverige om de är ingångna utomlands. Bra att regeringen nu reagerar efter våra påtryckningar, säger Ola Johansson (C).

Media no image

Mindre regelkrångel kring miljö

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2017 10:08 CET

Fredrick Federley blir den liberala ALDE-gruppens förhandlare för att förenkla regelverket för miljörapportering inom EU.

-- Som svensk jobbar jag alltid för mer transparens i systemet och som Centerpartist ligger det mig nära om hjärtat att försöka minska regelkrångel.

Syftet är att förenkla hur man rapporterar efterlevnaden av flertalet EU-lagstiftningar på miljöområdet. Den nuvarande lagstiftningen har kritiserats för att vara klumpig, stelbent och inte tillräckligt enhetlig. Dessutom är den anpassad för tiden innan informationsteknologi, så även på det sättet har den blivit omodern.
Kommissionen föreslår nu att modernisera regelverket just för ökad enhetlighet och att det motsvarar de förenklade och mer strömlinjeformade metoder för att samla, kartlägga och kommunicera information som redan finns på plats.

-- Ska vi kunna förbättra miljön så måste vi följa den lagstiftning vi beslutar om. Med ett enklare regelverk så kan vi ägna oss mindre åt byråkrati och mer åt miljönytta, säger Fredrick Federley. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1469155&t=d&l=en

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Fredrick Federley blir den liberala ALDE-gruppens förhandlare för att förenkla regelverket för miljörapportering inom EU.

Läs vidare »
Media no image

Regeringens förslag om tyngre lastbilar en halvmesyr

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 15:35 CET

Regeringen vill tillåta lastbilar på 74 ton - men bara på ett fåtal vägar.
Nu vill Centerpartiet  ta initiativ i trafikutskottet för att förslaget ska genomföras fullt ut och omfatta hela landet.
- Trots att regeringen vet att tyngre lastbilar är mer klimatsmarta väljer man en halvmesyr, säger Anders Åkesson (C), trafikpolitisk talesperson.

I dag har regeringen lagt fram ett förslag om att lastbilar på 74 ton ska tillåtas, något som Centerpartiet länge drivit. Anledningen är att utsläppen per ton och kilometer minskar om tyngre lastbilar tillåts, vilket minskar lastbilarnas påverkan på klimatet.

Men trots den uppenbara klimatfördelen gäller regeringens förslag bara ett fåtal vägar. De nya reglerna ska gälla enbart "där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt", även om järnvägsnätet inte har kapacitet att ta emot mer än några få procent av godset som fraktas i lastbilar.

- Det finns ingen rimlig anledning att lägga fram en sådan halvmesyr som regeringen nu presenterar. Denna förändringar måste förstås gälla alla vägar. Annars blir det ju dessutom en konkurrensnackdel för dem som kör lastbilsgods på "fel" vägar, säger Anders Åkesson.

Nu vill han ta ett initiativ i trafikutskottet, för att pressa regeringen att utvidga förslaget.

- Jag tänker väcka frågan i trafikutskottet, i syfte att Allianspartierna ska tillkännage för regeringen att förslaget bör gälla alla vägar, säger Åkesson.

Nästa vecka kommer Finlands infrastrukturminister Anne Berner till Sverige, där hon ska delta på ett seminarium i riksdagen som anordnas av Centerpartiet.

- I Finland ligger man på flera sätt före Sverige i de här frågorna. Bland annat är det tillåtet med lastbilar på 76 ton i hela Finland. Vi borde ta efter vårt grannland på den punkten, säger Anders Åkesson.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Regeringen vill tillåta lastbilar på 74 ton - men bara på ett fåtal vägar. Nu vill Centerpartiet väcka ett utskottsinitiativ i trafikutskottet för att förslaget ska genomföras fullt ut. - Trots att regeringen vet att större lastbilar är mer klimatsmarta väljer man en halvmesyr, säger Anders Åkesson (C), trafikpolitisk talesperson.

Läs vidare »
Media no image

Centerpartiet förstärker på migrations- och integrationsområdet

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 11:48 CET

Centerpartiet delar nu upp ansvaret för migrations- och integrationspolitiken på två talespersoner. På det sättet förstärker vi det politiska arbetet och kommunikationen på dessa två stora och viktiga områden.

Annika Qarlsson, arbetsmarknadspolitisk talesperson, blir talesperson även i integrationsfrågor.

- Integrationsfrågorna har redan ett stort jobbfokus, så det känns naturligt för mig att bli talesperson även i dessa frågor. Det ska bli väldigt spännande och intressant att ta mig an integrationsfrågorna, som jag tror kommer spela en stor roll i den politiska debatten framöver, säger Annika Qarlsson.

Johanna Jönsson kommer nu helt koncentrera sig på migrationsfrågor.

- Vi befinner oss i ett läge där det behövs ännu mer fokus på migrationsfrågorna. Vi måste motverka en rörelse åt fel håll, inte bara i Sverige utan också i EU och på internationell nivå. Vi har en lång rad förslag att driva för att förändra regler som nu innebär att asylrätten urholkas, familjer splittras, ungdomar far illa och arbetskraftsinvandrare utvisas. Det finns mer att göra från Centerpartiets sida, säger Johanna Jönsson.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Centerpartiet delar nu upp ansvaret för migrations- och integrationsfrågor på två talespersoner. Annika Qarlsson, arbetsmarknadspolitisk talesperson, blir talesperson även i integrationsfrågor. Johanna Jönsson, som tidigare varit talesperson för bägge sakområdena, kommer nu helt koncentrera sig på migrationsfrågor.

Läs vidare »
D5ioqdxx6xqhcpdm4mvf

Europaparlamentet kompromissar med klimatet

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 15:55 CET

I dag röstade Europaparlamentet om EU:s viktigaste klimatverktyg, systemet för handel med utsläppsrätter, EU ETS. -- Jag är besviken på att parlamentet inte gick så långt som vi hade behövt för att skärpa till EU:s klimatpolitik, säger Centerpartiets Fredrick Federley.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • tnhjgokarxrl-johanwtrhmitidw.karlsqksoqkn@centerpavdyxcqrtzyiqiemcscogavt.se
  • 08-234320

Om Centerpartiet

Närodlad politik

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.