Skip to main content

C: Äntligen ett steg närmare för psykiatriambulans i Skåne

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2018 15:52 CET

Regionfullmäktige beslutade 2016 att bifalla en motion från Centerpartiet om att införa ett försök med psykiatriambulans i Skåne med efterföljande utvärdering om eventuell permanent fortsättning. Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu beslutat att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att återkomma till nämnden med ett förslag på utformning av försöksverksamhet med psykiatriambulans till april 2018.

– Äntligen är vi ett steg närmare att kunna införa en psykiatriambulans i Skåne, något som vi borde ha haft på plats redan 2017 eftersom Centerpartiets motion bifölls 2016, men som sedan skjutits på framtiden av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, säger Lars-Göran Wiberg (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Införandet av en psykiatriambulans är viktigt för att kunna förhindra ett eskalerande sjukdomstillstånd som i värsta fall kan vara förknippat med kraftigt ökad risk för självskada så som självmord, säger Annette Linander (C), ledamot i regionfullmäktige och en av motionärerna.

– Detta är ett tydligt exempel på hur Centerpartiets politik kan göra skillnad i verkligheten, nu är vi äntligen närmare att kunna erbjuda ett bättre omhändertagande av även psykiska sjukdomstillstånd i Region Skåne, en oerhört viktig åtgärd med tanke på den ökande psykiska ohälsan, avslutar Birte Sandberg (C), gruppledare Region Skåne och en av motionärerna.

Centerpartiet står för Närodlad politik i hela Skåne. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Sedan valet 2014 bildar Centerpartiet i Region Skåne tillsammans med övriga allianspartier (Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna) oppositionen i Region Skåne.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.