Skip to main content

C: Skåne ska bli navet för den offentliga sektorns digitala utveckling

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2017 10:15 CEST

Birte Sandberg (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne

Digitaliseringen av offentlig förvaltning måste effektiviseras. I våras föreslog en statlig utredning att en myndighet ska få ansvar för samordningen av det arbetet – nu vill Centerpartiet att en sådan myndighet placeras i Skåne.

– Skåne ligger i framkant när det gäller digitala lösningar och nytänkande inom området, säger Birte Sandberg (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne.

Centerpartiet i Region Skåne välkomnar utredningens förslag och vill att regionen börjar arbeta för att en sådan myndighet hamnar i Skåne. Idag har Birte Sandberg, gruppledare, därför lämnat in ett initiativärende i frågan till regionstyrelsen.

– I Skåne finns rätt förutsättningar för en digitaliseringsmyndighet. Det gäller såväl politiskt som inom näringslivet och akademin, säger Birte Sandberg (C) och pekar på flera fördelar.

– Region Skåne har en uttalad ambition att bli bäst på digitalisering och e-hälsa. Bland annat genom den e-hälsostrategi som antagits på initiativ av Centerpartiet.

Fler anledningar till att Skåne lämpar sig väl för en digitaliseringsmyndighet finns inom det skånska näringslivet.

– I regionen finns otroligt mycket kunskap samlad i flera företag som är ledande inom digitaliseringslösningar, exempelvis inom e-hälsa och att erbjuda läkarbesök på distans, säger Birte Sandberg (C).

Det finns också goda möjligheter till att koppla på den akademiska världen i form av Lunds universitet, Malmö högskola och Högskolan i Kristianstad, framhåller Centerpartiet i initiativärendet.

– De många möjligheterna, den samlade kunskapen och den politiska viljan gör tillsammans att Skåne borde vara den självklara platsen för en ny digitaliseringsmyndighet, avslutar Birte Sandberg (C).

Fakta:
Centerpartiet föreslår regionstyrelsen besluta att regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att tillskriva regeringen att den myndighet med ansvar för att samordna digitaliseringen av den offentliga verksamheten placeras i Skåne, förutsatt att utredningens förslag blir verklighet.

Initiativet bifogas i sin helhet.

Förslaget att en myndighet får ansvaret för samordning av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen presenterades i våras, i delbetänkandet digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) som då lades fram från Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster. Utredningen bereds just nu inom Regeringskansliet.

För mer information:
Birte Sandberg (C)
Gruppledare
044-309 30 24

Centerpartiet står för Närodlad politik i hela Skåne. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Sedan valet 2014 bildar Centerpartiet i Region Skåne tillsammans med övriga allianspartier (Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna) oppositionen i Region Skåne.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.