Skip to main content

C: Vi vill se ett test av artificielt intelligenta system i Region Skåne innan sommaren

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 11:02 CET

TV4 hade igår en nyhet om Watson, IBM:s artificiellt intelligenta system. I inslaget lyftes de stora hälsoeffekter som artificiellt intelligenta system, AI, kan ge om de appliceras i vården. Det är inget nyhet i sig, men väldokumenterat fakta. Tyvärr ligger den skånska vården långt efter de mest framträdande vårdaktörerna i Sverige och i världen. Därför kräver Centerpartiet i Region Skåne att Region Skåne innan sommaren testar artificiellt intelligenta system i vården.

I april 2015 lämnade Niels Paarup-Petersen in en motion till regionfullmäktige om behovet av att utveckla arbetet med ehälsa och digital vård i Skåne. I motionen lades grunden för det arbete med digital vård som Region Skåne nu äntligen har påbörjat, härunder krav på en ehälsostrategi och ersättning för digitala vårdbesök. I motionen, som bifölls av regionfullmäktige i september 2016, framgår också att Region Skåne ska utreda möjligheten att införa artificiellt intelligenta system.

- Region Skåne måste sätta igång arbetet med att få implementerat AI-lösningar, även kallad kognitiva system, i vården. AI är en av de förändringar av vården som kan ge störst patientnytta sedan införandet av antibiotikan, säger Centerpartiets Niels Paarup-Petersen, ledamot i nämnden för SUS samt i nya e-hälsoberedningen.

- Genom mina motioner om ehälsa som satt ramen för Region Skånes ehälsoarbete har regionfullmäktige redan tagit beslut om att Region Skåne ska utreda möjligheten att införa artificiellt intelligenta system som beslutsstöd för vårdpersonalen. Men det måste ske snabbt så Region Skåne kan ta ledartröjan på detta utvecklingsområde till fördel för både patienter och det regionala näringslivet, fortsätter Niels Paarup-Petersen.

Flera länder använder nu Watson i cancervården vilket leder till kraftigt kortade väntetider och bättre behandlingsresultat. Men i Skåne ligger vi efter vilket drabbar Skånes patienter. Från politikens sida måste vi vara redo att investera i de mest effektfulla metoderna oavsett om de är medicinska eller digitala. Allt annat är att svika patienterna, fortsätter Niels Paarup-Petersen.

För mer information och kommentarer:

Niels Paarup-Petersen (C)
Ledamot i sjukvårdsnämnd SUS och e-hälsoberedningen
070-433 07 17
npp@centerpartiet.se

Centerpartiet står för Närodlad politik i hela Skåne. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Sedan valet 2014 bildar Centerpartiet i Region Skåne tillsammans med övriga allianspartier (Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna) oppositionen i Region Skåne.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.