Skip to main content

Centerpartiet begär en särskild debatt om den ökade otryggheten

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 13:23 CET

Skåne drabbas nu hårt av våldsdåd och en ökade otrygghet bland de skånska medborgarna. Även attackerna mot poliser och ambulanspersonal har ökat under senare tid. Centerpartiet i Region Skåne har både följt utvecklingen och initierat dialoger med berörda parter gällande den oroande situationen i Skåne.

- Den situation som uppstått är fullkomligt oacceptabel och nu måste alla samhällsaktörer ta ansvar för att komma till rätta med problemen och få skåningen att känna sig trygg igen, säger Birte Sandberg (C), gruppledare.

Därför tycker Centerpartiet i Region Skåne att problematiken med den ökade otryggheten måste lyftas till regionens högsta politiska organ för debatt om hur vi ska komma tillrätta med problemet av ökande otrygghet i Skåne.

- Detta är inte endast en fråga för rättsväsendet med polisen i spetsen, utan Region Skåne har också ett ansvar i enlighet med det regionala utvecklingsansvar som åligger oss förtroendevalda. I den regionala utvecklingsstrategin är ett av de prioriterade ställningstaganden som finns att Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet, något vi inte kan göra om otryggheten är så stor som idag, säger Patrik Holmberg (C), regionfullmäktigledamot.

- Vi lämnar därför idag in en begäran till regionfullmäktiges ordförande om att hålla en särskild debatt om den ökade otryggheten i Skåne, fortsätter Patrik Holmberg (C).

- Skåne ska vara en trygg region att bo och verka i och som medborgare måste man kunna lita på att trygghetsskapande institutioner som polis och ambulans fungerar, avslutar Birte Sandberg (C).

Fakta:
Centerpartiet i Region Skåne hemställer genom regionfullmäktigeledamöterna Patrik Holmberg och Birte Sandberg hos regionfullmäktiges ordförande om en särskild debatt i enlighet med Regionfullmäktiges arbetsordning (§ 19) om den ökande otryggheten i Skåne.

Begäran i sin helhet bifogas.

För mer information:
Patrik Holmberg (C)
Regionfullmäktigeledamot
070-881 77 70

Birte Sandberg (C)
Gruppledare
044-309 30 24

Centerpartiet står för Närodlad politik i hela Skåne. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Sedan valet 2014 bildar Centerpartiet i Region Skåne tillsammans med övriga allianspartier (Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna) oppositionen i Region Skåne.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.