Skip to main content

Centerpartiet gör avtryck i Region Skånes miljöprogram

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 15:19 CET

Idag antogs ett uppdaterat miljöprogram för Region Skåne av regionfullmäktige som ska gälla 2017-2020. I den finns tydligt avtryck från Centerpartiet som i regionstyrelsen yrkade på att förändra skrivningarna under ett av delmålen så att närproducerade livsmedel blir prioriterade i inköpen till Region Skånes verksamheter. Dessutom fick vi till förändringar som innebär att all livsmedel som används/upphandlas inom regionen minst bör hålla samma standard som svenska djur- och växtskyddsregler kräver.

- Detta är en seger för de skånska producenterna och den skånska livsmedelssektorn, vi kan nu möjliggöra att högkvalitativa livsmedel serveras inom Region Skånes verksamheter. Dessutom förstärks möjligheterna till tydliga åtgärder för att minska risken för antibiotikaresistens genom kött då produkterna måste hålla samma standard som svenska djurskyddsregler kräver säger Birte Sandberg (C), gruppledare.

- Vi har idag en situation där lagstiftningen om produktionen stannar vid landets gränser, något som leder till att svenska konsumenter exporterar sin miljöpåverkan till andra länder och belastar miljön där hårdare. Därför känns det bra att Region Skåne ska kräva att alla livsmedel regionen använder minst bör hålla samma standard som svenska djur- och växtskyddsregler, fortsätter Birte Sandberg (C).

- Vi har nu fått ett tydligt exempel på vad närodlad politik kan betyda i praktiken, avslutar Birte Sandberg (C).

Fakta
Efter Centerpartiets förslag till förändringar som bifölls i regionstyrelsen och sedermera regionfullmäktige, lyder skrivningarna om regionens inköp av mat:

  • I första hand prioriteras närproducerade livsmedel, i andra hand närproducerade ekologiska livsmedel, i tredje hand ekologiska livsmedel från annat geografiskt område
  • Andelen närproducerade och/eller ekologiska livsmedel ska uppgå till minst 50 procent av den totala livsmedelsbudgeten år 2016, minst 60 procent 2018 och minst 70 procent år 2020.
  • Vid arrangemang, möten och konferenser ska ekologiska och närproducerade måltider väljas i så hög utsträckning som möjligt.
  • För att minska användningen av antibiotika och risken för antibiotikaresistens ska krav kring detta ställas i upphandlingar.
  • Livsmedel som används/upphandlas inom regionen bör minst hålla samma standard som svenska djur- och växtskyddsregler kräver.

För mer information och kommentarer
Birte Sandberg (C)
Gruppledare
044-309 30 24

Centerpartiet står för Närodlad politik i hela Skåne. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Sedan valet 2014 bildar Centerpartiet i Region Skåne tillsammans med övriga allianspartier (Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna) oppositionen i Region Skåne.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.