Skip to main content

Hälsoundersökningar räddar liv

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2017 07:55 CET

Birte Sandberg (C), gruppledare

Idag lämnar Centerpartiet i Region Skåne in en motion om att införa hälsoundersökningar i Skåne likt Västerbottens hälsoundersökningar (VHU). Dödligheten var knappt 10 procent lägre än förväntat jämfört med resten av landet under perioden 1990-2006 hos de som genomgått hälsoundersökningar i Västerbotten.

- På 17 år har de kunnat rädda 587 personer från att dö i förtid enligt en forskningsrapport som presenterades 2015, det är väldigt goda siffror som visar att Västerbottensmodellen fungerar, säger Birte Sandberg (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne.

Västerbottens hälsoundersökning (VHU) som modellen heter är världens största i sitt slag. Den går ut på att Västerbottens 40-, 50- och 60 åringar årligen bjuds in till sin vårdcentral för ett individuellt hälsosamtal med fokus på hälsosamma levnadsvanor. Syftet är att minska risken för hjärtinfarkter, slaganfall och diabetes. Men risken för flera andra vanliga folksjukdomar kan också påverkas eftersom de i stor utsträckning har samma bakomliggande orsaker, till exempel tarmcancer (ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet) och lungcancer och KOL (rökning). Själva samtalet utgår från en omfattande enkät och resultatet av en undersökning som genomförts där de viktigaste riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar kontrollerats.

- Vårdcentralerna fyller en oerhört viktig roll i det förebyggande arbetet för de skånska medborgarna, därför tycker vi också att det är oerhört viktigt att de får ett tydligt verktyg att arbeta med för att minska dödligheten i olika sjukdomar där livsstilen har en stor påverkan och göra människor medveten om sin egen hälsa och livsstil, säger Birte Sandberg (C).

- Att dessutom 70 procent av patienterna i Västerbotten som erbjuds en hälsoundersökning också genomför en visar på att detta också är uppskattat från patienternas sida, avslutar Birte Sandberg (C).

Fakta:
Motionen bifogas i sin helhet.

Centerpartiet i Region Skåne föreslår att regionfullmäktige beslutar att Region Skåne inför hälsoundersökningar likt västerbottensmodellen.

För mer information och kommentarer:
Birte Sandberg (C)
Gruppledare
044-309 30 24

Centerpartiet står för Närodlad politik i hela Skåne. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Sedan valet 2014 bildar Centerpartiet i Region Skåne tillsammans med övriga allianspartier (Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna) oppositionen i Region Skåne.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.