Skip to main content

Ja till Centerpartiets motion om psykiatriambulans

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 15:52 CEST

Psykisk ohälsa och psykiska sjukdomstillstånd drabbar brett och de drabbar hårt. Idag vet vi att när det gäller psykiska sjukdomstillstånd så är tillgänglighet, både när det gäller att snabbt få respons och när det gäller att komma i snabb kontakt med rätt vårdinstans, ofta avgörande. Det är nödvändigt både för patientsäkerheten, för att minska lidande, effektivisera och förbättra både patientmottagandet och eventuell vidarerapportering/uppföljning samt för att förhindra ett eskalerande sjukdomstillstånd som i värsta fall kan vara förknippat med kraftigt ökad risk för självskada så som självmord.

Centerpartiet i Region Skåne är därför mycket nöjda med att Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård (PPT) under dagens sammanträde beslöt att föreslå regionfullmäktige att bifalla vår motion om att införa en psykiatriambulans i hela eller delar av Skåne med påföljande utvärdering om eventuellt permanent fortsättning.