Skip to main content

Tydliga (C)-märkta satsningar i Allians för Skånes budget

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 18:18 CEST

I dag presenterade Centerpartiet och den övriga Alliansen budget samt verksamhetsplan för Region Skåne 2017.

Vi är stolta över att återigen kunna lägga fram en samlad, tydlig och stark budget som innebär mer kvalitativ vård, ökad regional livskraft och en stärkning av skåningens ekonomi med 800 miljoner kronor jämfört med den styrande minoriteten Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag att höja skatten med 30 öre.

För Centerpartiets del har det varit viktigt att satsa på att utveckla och tillgängliggöra vården genom bland annat att lyfta primärvårdens betydelse genom att lägga 112,5 mkr mer än styret på dessa och att satsa på e-hälsa genom att öronmärka 240 mkr kronor till en särskild e-hälsosatsning.

För att hela Skåne ska vara livskraftig så vill vi säkerställa att kollektivtrafiken är driftsäker och att anslutningstrafiken är pålitlig och att den hållplatssanering som startade under styret stoppas. Det är också helt nödvändigt att de delar av regionen som i dag saknar tillräcklig tillgång till bredband ska prioriteras.

Centerpartiet vill ge skåningarna en tillgänglig och trygg region där regionens kärnverksamheter prioriteras. När vi nu gått in i den andra hälften av mandatperioden kommer vi att fortsätta att arbeta för att den nedåtgående utvecklingsspiral med instabiliteten och dystra siffror som präglat Region Skåne under S och MP:s styre 2018 vänds och att skåningarna kan känna att de får den höga kvalitet av vård, kollektivtrafik och utvecklingsmöjligheter som de förtjänar.

För mer information och kontakt:

Birte Sandberg (C)
Gruppledare
044-309 30 24

Linus Hannedahl (C)
Politisk sekreterare
044-309 30 44