Skip to main content

​2500 nya bostäder vid Masthamnen på Södermalm kan bli verklighet

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 06:30 CEST

Jonas Naddebo (C)

Ett nytt bostadsområde med 2500 bostäder vid Masthamnen på östra Södermalm, vid och nedanför Fåfängan, kan bli verklighet efter ett förslag från Centerpartiet i Stockholm.

Som en del av Centerpartiets budgetförslag för 2016 föreslogs ett helt nytt bostadsområde med 2500 bostäder och 100 000 kvm kontorsyta vid Masthamnen på östra Södermalm. Förslaget skickades ut på remiss, och nu har relevanta förvaltningar svarat. Och det visar sig finnas stöd för förslaget.

- Det är glädjande läsning att se vad remissinstanserna svarat. 2500 nya bostäder i centralt och vattennära läge på Södermalm är nu ett steg närmare att bli verklighet, säger Jonas Naddebo (C), t.f. gruppledare.

Södermalms stadsdelsnämnd, Stockholms Hamn AB samt Exploaterings- och Stadsbyggnadskontoret har gett synpunkter på förslaget, där samtliga i varierande grad ställer sig positiva. Dock anser Exploaterings- och Stadsbyggnadskontoret att processen inte kan inledas förrän år 2020, någonting Centerpartiet kritiserar.

- Vi kan inte vänta till 2020 innan vi börjar bygga bostäder vid Masthamnen. Bostadsbristen har gått från allvarlig till akut, och då kan inte varje byggprojekt få dra ut på tiden, säger Jonas Naddebo (C).

- Nu handlar det om politisk vilja för att göra verklighet av det här. Jag hoppas att Socialdemokraterna kan se bortom parti- och blockpolitik och sätter spaden i marken redan den här mandatperioden, säger Jonas Naddebo (C).

Mer information

Nedan finns motionen om ett nytt bostadsområde vid Masthamnen i dess helhet, samt de olika förvaltningarnas yttranden. 

Centerpartiet i Stockholms stad

Press/kontakt:

Gustaf Arnander 076-1229412