Skip to main content

​C om Årstaskogen: Bygg högt och tätt istället för i grönområden.

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2017 10:59 CEST

Centerpartiet i Stockholm menar att Stockholm ska förtätas och växa på höjden snarare än bredden och säger därför nej till planerna om bostäder i Årstaskogen. Genom att bygga högre hus i redan bebyggda områden och nybyggnadsområden skulle de 800-1000 bostäderna som planeras i Årstaskogen kunna byggas ändå, menar Karin Ernlund gruppledare för Centerpartiet i Stockholm.

Idag sammanträder Miljö- och hälsoskyddsnämnden och på torsdag sammanträder Exploateringsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden där förslaget om Årstaskogen är uppe för behandling. I det liggande förslaget föreslår majoriteten att en del av det tilltänkta naturreservatet Årstaskogen och Årsta holmar ska minskas för att ge plats för 800-1000 nya bostäder.

- Det här är återigen ett bevis på Socialdemokraternas och Miljöpartiets bristande stadsbyggnads- och bostadspolitik. Hade de prioriterat att bygga högt och tätt istället för enstaka glesa punkthus, hade vi utan problem fått plats med bostäderna utan att riva ett populärt grönområde, säger Karin Ernlund (C).

- Stockholm ska växa, men Stockholm måste växa smart. För att det samtidigt ska bli en trivsam stad måste vi värna grönområden som exempelvis Årstaskogen, som är populär bland barn och skolelever, säger Karin Ernlund (C). 

Centerpartiet i Stockholm menar att förslaget är en dålig kompromiss, och uppmanar därför den styrande majoriteten att förslag för hur de 800-1000 bostäderna kan byggas utanför reservatsgränsen tas fram.

- Hur Miljöpartiet prioriterar är nog för de flesta en gåta. Det verkar viktigare att ta strid för en rutten TV-ek och skalbaggar som ingen har sett, än att bevara grönområden som är populära och utnyttjas av stockholmarna, säger Karin Ernlund (C).

Centerpartiet i Stockholms stad

Press/kontakt:

Gustaf Arnander 076-1229412