Skip to main content

C: Stockholm skulle drabbas hårt av Reepalus förslag

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 14:51 CET

Karin Ernlund (C)

Centerpartiet i Stockholm har idag lämnat in sitt remissvar på Ilmar Reepalus välfärdsutredning (Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78). Utredningens ensidiga fokus på vinstbegränsning adresserar inte de verkliga utmaningarna inom välfärdssektorn och är ett hot mot välfärden i Stockholm, menar Centerpartiet som anser att utredningen bör slängas i papperskorgen.

Utredningen är förblindad av röda skygglappar. Hade man på allvar velat göra förbättringar inom välfärdssektorn så hade man fokuserat på kvalitet, inte driftsform, säger Karin Ernlund gruppledare för Centerpartiet i Stockholm.

Vi kommer inte åt välfärdens kvalitetsbrister genom att göra det svårare för den som vill vara med och utveckla välfärden eller genom att begränsa den valfrihet som väldigt många stockholmare tycker är viktig. Istället bör politiken fokusera på att höja kraven och skärpa uppföljningen, säger Karin Ernlund (C).

Centerpartiet är gärna med och stärker kvaliteten i den svenska välfärden och diskuterar gärna skärpta kvalitetskrav och stärkt tillsyn, men vi är inte beredda att begränsa människors valfrihet för att hjälpa en regering som sätter ideologi före kvalitet, säger Karin Ernlund (C).

Mer information

Hela remissvaret från Centerpartiet i Stockholm finns som bifogad fil. 

Centerpartiet i Stockholms stad

Press/kontakt:

Andreas Eriksson 076-1229412