Skip to main content

Landstinget tar strid om Bergs oljehamn

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2017 16:12 CEST

Under torsdagen tog landstinget ett blocköverskridande beslut om den övergripande visionen och målen för Stockholms kommande regionplan. Sent på torsdagseftermiddagen kom också det oväntade: landstinget tar strid för att Bergs oljehamn i Nacka ska utvecklas till tät och sammanhållen bebyggelse.

För en dryg vecka sedan tog Mark- och miljödomstolen beslut att Nacka inte har tillräckligt starka skäl att säga upp avtalet om Bergs oljehamn, något som hindrar tusentals bostäder. I linje med det har landstinget idag valt att i sista stund ta strid för bostäder i Bergs oljehamn, genom ett sent tillägg till regionplanen. 

- Utvecklingen av den centrala regionkärnan, där Nacka kommun ingår, har ett starkt tryckpå att tillhandahålla bostäder och stadsmiljöer för den starkt växande befolkningen. Därför har tillagt att intentionen från vår sida är att bland andra Bergs oljehamn och Loudden ska omvandlas till tät, sammanhållen och blandad bebyggelse, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd. 

- Staten liksom regionens aktörer har ett fortsatt starkt ansvar för att främja en långsiktigt hållbar lösning på bränslelogistik och bränsleförsörjning. Men här ingår även analysen av hur de långsiktiga behoven påverkas av bland annat omställning av fordonsflottan, klimatomställning och teknikutveckling, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd.