Skip to main content

Nya krav på valfrihet och relevans i Stockholms stads vuxenutbildning

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2019 08:00 CEST

Stockholms stad genomför under sommaren och hösten en ny upphandling av vuxenutbildningen. Den nya modellen för vuxenutbildningen är godkänd av Arbetsmarknadsnämnden och ska vara på plats till 2020.

I denna upphandling av vuxenutbildningen ställer Stockholms stad nya krav på utbildningsanordnare att ha en dialog med relevanta branscher för att säkerställa att utbildningarnas innehåll motsvarar företagens kompetensbehov. Samtidigt ska alla yrkesutbildningar kunna erbjudas i kombination med studier i svenska för invandrare (SFI).

– Med stadens nya upphandling av vuxenutbildningen breddar vi utbudet av utbildningar och säkerställer samtidigt att utbildningarna matchar arbetsmarknadens behov. Det ska vara en självklarhet att de som slutför en utbildning via staden ska vara attraktiva på arbetsmarknaden och snabbt få en anställning, säger Anna König Jerlmyr (M) finansborgarråd.

– Staden kommer ställa hårdare krav på de upphandlade aktörerna. Utbildningsanordnare ska vid start av en ny yrkesutbildning samarbeta med relevanta företag och branscher så att innehållet alltid svarar mot arbetsmarknadens behov. Staden kommer också utöka kontrollen av utbildningsanordnare för att snabbt agera vid avvikelser från avtalet och sanktionera brister, säger Fredrik Lindstål (C) arbetsmarknads- och integrationsborgarråd.

I samband med upphandlingen skapas ett nytt samverkansforum där alla utbildningsanordnare måste medverka och ett antal reformer av vuxenutbildningens innehåll och struktur genomförs. Inom SFI finns reformer bland annat för att elever ska klara SFI snabbare genom exempelvis tilldelad kurstid, sammanhållna grupper i SFI-kurser och en ersättning till utbildningsanordnare som delvis är villkorad att eleverna klarar kursen och får godkänt betyg..

– Den grönblå majoritetens ambition om en tät dialog med näringslivet går hand i hand med den nya upphandlingen. Vi kommer att skapa ett helt nytt samverkansforum där alla anordnare ingår tillsammans med staden för att etablera gemensamma strategier för vuxenutbildningen. Detta förenklar samarbetet med näringslivet och gör så att utbildningsutbudet och innehållet kan anpassas på löpande basis, säger Anna König Jerlmyr (M) finansborgarråd.

– Som ny i Sverige är språket en nyckel till det svenska samhället, men lika viktigt är det att den som är ny i Sverige snabbt kommer in på arbetsmarknaden. SFI ska nu kunna kombineras med alla yrkesutbildningar för att eleven snabbare ska komma i egen försörjning. Eleven kommer i sin tur kunna välja olika studietakter och när på dygnet studierna ska ske för att utbildningen och livspusslet ska passa ihop. Nu säkerställer vi att det finns flera utbildningsanordnare för alla utbildningsspår staden erbjuder, säger Fredrik Lindstål (C) arbetsmarknads- och integrationsborgarråd.

Den nya upphandlingen värd 2,4 mdr kronor har klubbats av Arbetsmarknadsnämnden och företag får lämna anbud under sommaren. Nuvarande avtal med de externa leverantörerna av komvux gick ut den 31 december 2018 och har förlängts två gånger med totalt 12 månader. Målet är att nya avtal ingås under hösten för att allt ska vara på plats till början av 2020.

Kontakt:
Moderaterna i Stockholms stad
08 508 292 22
Centerpartiet i Stockholms stad
076 122 94 12

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.