Skip to main content

Per Ankersjö (C): Stockholmarna vill bygga om Slussen

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 09:00 CEST

Centerpartiet Stockholm
Per Ankersjö (C)

Det framställs från vissa håll som att det finns ett stort motstånd mot att bygga om Slussen. Men enligt en undersökning som Centerpartiet Stockholm låtit göra tycker 71 % av stockholmarna att det är bra att Slussen byggs om. Anledning som 49 % nämner är att man vill att Slussen ska bli en trygg och trevlig plats att vistas på. 47 % ansåg att en ombyggnation av Slussen bör göras för att förbättra trafiksituationen.

- Det märks mycket tydligt när jag träffar folk i valrörelsen att Slussenmotståndet är överdrivet och främst hör till en högljudd del av kultureliten, säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).

  - Undersökningen visar att stockholmarna vill ha en tryggare plats som fungerar för alla som ska ta sig till och från jobbet. Inte minst är det viktigt att bygga om för att så snabbt som möjligt få en god cykelinfrastruktur på plats, säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).

Källa: Opinion Stockholm


Om Centerpartiet i Stockholms stad

Presstelefon 076-1229413

Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö