Skip to main content

Så vill landstinget stärka skärgården

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2017 15:55 CEST

Tillväxt- och regionplanenämnden beslutade idag, torsdag, om en skärgårds- och landsbygdsstrategi för Stockholmsregionen. Genom ett flertal förslag på åtgärder hoppas man förbättra tillgängligheten, utveckla näringslivet, förenkla för fler att bli fastboende och stärka natur-, kultur- och rekreationsvärden.

I Stockholmsregionen finns, förutom Sveriges största stad, en stor landsbygd och skärgård med ungefär 160 000 invånare utanför tätorterna. Dessa områden skiljer sig markant från resterande del av länet. 

Under de senaste åren har skärgårdens befolkning åldrats och antalet arbetsplatser har minskat, med tio procent. För att möta dessa utmaningar har nu landstinget tagit beslut om en landsbygdsstrategi som nu ska ut på remiss. 

- Skärgården och landsbygden har flera utmaningar. I en storstadsregion som Stockholm är det lätt att dessa områden hamnar i skymundan, trots att länet har landets tredje största landsbygdsbefolkning och områdena bidrar med allt från råvaror och livsmedel till kolsänkor, luftrening, vattenrening och rekreationsvärden, säger Gustav Hemming (C), skärgårdslandstingsråd.

- Skärgården behöver en vårstädning av regler. Från landstingets sida kan vi underlätta för transporter, men en modernisering av statliga regelverk kring strandskydd, kustnära fiske, gårdsförsäljning är några av de viktigaste åtgärderna för skärgården, säger Gustav Hemming (C), skärgårdslandstingsråd. 

Fakta: Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

En vägledning för landstinget och andra regionala och lokala aktörer med syfte att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i skärgården i Stockholms län. Tillväxt- och regionplanenämnden har beslutat att strategin ska skickas på remiss 27 juni - 2 oktober 2017. Målet är att Landstingsfullmäktige ska fatta beslut om strategin under 2018. Målår för strategin är 2030.

Föreslagna insatser

Förbättra tillgängligheten

 • Hela resan-tänk
 • Bättre bytesmöjligheter, bland annat från båt till annan kollektivtrafik
 • Bättre bredbandsutbyggnad

Stärk det lokala näringslivet

 • Underlätta generationsväxling
 • Kraftsamla kring utpekade kärnöar/orter
 • Enklare miljö-, frakt- och skärgårdsbidrag

Utveckla levande lokalsamhällen

 • Bredda bostadsmarknaden
 • Öka möjligheten att skapa hyresrätter, trygghetsboenden mm
 • Skapa bykvalitet i utpekade kärnöar, orter

Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden

 • Undvik bebyggelse på högvärdig jordbruksmark
 • Utveckla turismen – säsongsförlängning i skärgården
 • Rikta rekreation och turism till särskilda områden för att minska belastningen