Skip to main content

Stina Bengtsson (C): Stockholms stad ökar insatserna för män som utsätts för våld i nära relationer

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 17:05 CET

Stockholms stad

Stina Bengtsson (C), nämndsledamot i socialnämnden  

Idag (17/12) beslutade socialnämnden i Stockholms stad om socialförvaltningens verksamhetsplan för 2014. Våld i nära relationer är en fortsatt prioriterad fråga, men till skillnad från föregående år läggs nu ett större fokus på att även se över socialtjänstens insatser för de många män som drabbas.   

Under året ska socialförvaltningen se över hur stöd, skydd och ytterligare insatser till män som drabbas av våld i nära relationer kan utformas. Våld i nära relationer är ett verksamhetsområde som även fortsättningsvis är prioriterat inom bidragsgivningen. År 2014 förstärks bidraget med 1,5 mnkr.

– Vi vet, inte minst genom en undersökning som staden nyligen presenterade, att nästan 90 000 män i Stockholm utsatts för någon form av övergrepp av en partner. Det handlar om både fysiskt våld och psykiskt, det vill säga verbala trakasserier och till exempel hot, säger Stina Bengtsson (C).

– Det är fullkomligt oacceptabelt att människor, oavsett kön, utsätts för våld i nära relationer, menar Stina Bengtsson.

– Centerpartiet i Stockholms stad har drivit frågan om att våld i nära relationer ska ses som ett mänskligt problem, inte bara ett kvinnligt problem. Jag är därför mycket glad att vi i årets budget fick med oss resten av Alliansen och att socialförvaltningen i verksamhetsplanen för nästa år lägger ett större fokus på att hjälpa även män som utsätts för våld i nära relationer, säger Stina Bengtsson.

– Under lång tid har männens utsatthet kommit skymundan för kvinnornas, på grund av samhällets normer. Det är förvisso fortfarande så att det är flest kvinnor som utsätts och vi ska fortsätta satsa mycket på kvinnorna. Men ditt kön ska aldrig vara avgörande för om du kan få hjälp eller inte, avslutar Stina Bengtsson.

Läs Stina Bengtssons debattartikel i Aftonbladet från 21 oktober: http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/jamstalldhet/article17693038.ab

Verksamhetsplanen finns att läsa i sin helhet på insyn http://insynsverige.se/stockholm-soc/dagordning?date=2013-12-17


Om Centerpartiet i Stockholms stad

Presstelefon 076-1229413

Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö