Skip to main content

Centerpartiet ser utvecklingskraften i "skräpytorna"

Blogginlägg   •   Feb 03, 2017 15:30 CET

Veckans LT-aktuellt är delvis på distans, jag är med på kommundagarna i Göteborg och det blir säkert trevligt, främst med tanke på opinionsläget. Novus, gör utifrån ett antal opinionsinstituts resultat en sammanlagd bedömning. Februari mätningen visar att Centerpartiet nu är stadigt över 9%, intressant är också att varje % innebär ca 60 000 personer I måndagens kom beskedet från socialdemokraterna att man nu föreslår att det görs en ansökan om att landstinget ansöker om att bli regionkommun. Det var inte helt överraskande och det finns ett antal knäckfrågor att lösa. Då Region Västerbotten startade lades kommunförbundet ner, i Norrbotten och Västernorrland valde man att behålla kommunförbundet, det finns frågor som tex gymnasiesamverkan mfl som inte direkt ryms inom landstingets och de regionalpolitiska uppdraget, detta måste lösas på något sätt. En tjänstemannagrupp i landstinget arbetar med ansökan om regionkommun, det skall beslutas av landstingsfullmäktige i juni. 


Budget kickoff 2018
Det har blivit en tradition att i början av året genomför en kickoff inför budgetarbetet 2018, så även i år med några föreläsare
Håkan Hellstrand analytiker SKL
Budskapet var att den svenska ekonomin växer även nästa år. BNP ökar då med 2,5 procent jämfört med 3,4 procent i år. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar ytterligare. År 2017 kan därmed beskrivas som ett högkonjunkturår. Därefter är prognosen att den ekonomiska utvecklingen återgår till mera normala tal. De demografiska utmaningarna blir allt mer besvärliga. Det gör att ett betydande gap riskerar uppstå mellan kommunsektorns kostnader och intäkter. De kommande åren med början 2018 kommer att vara särskilt påfrestande.
Roger Molin analytiker SKL
Även Roger Molin hade ett bistert budskap. År 2035 kommer 100 personer i förvärvsverksamma åldrar att försörja 85 personer i icke förvärvsverksamma åldrar. Motsvarande siffra idag är 74 personer. Om kostnadsökningarna fortsätter i samma takt som de senaste decennierna, med i genomsnitt 1 procent årligen utöver demografin, kommer skattesatsen för kommuner och landsting att behöva öka med i genomsnitt cirka 18 kronor fram till 2035. Cirka en tredjedel av dessa höjningar kan hänföras till hälso- och sjukvården. Eftersom sådana skattehöjningar inte är möjliga i praktiken, innebär det att hälso- och sjukvården måste effektivisera resursutnyttjandet.
En satsning på prevention för att minska de i hög grad livsstilsrelaterade sjukdomarna, som exempel diabetes, hjärt- kärl, KOL, långvarig smärta och stroke. Ny teknik i form av digitalisering med potential att möjliggöra stora förbättringar av prevention, diagnostik, tillgänglighet och kvalitet. Det finns redan företag som utvecklat tekniska lösningar som gör att diagnoser ställs på ett betydligt effektivare sätt. Han nämnde att fortfarande finns det inte någon nationell digital tjänst som håller reda på högkostnadsskyddet för patientavgifter. Fortfarande handlar det om att samla på kvitton eller på stämplar i ett högkostnadskort.

Anders Sylvan landstingsdirektör
Anders visade hur landstinget ligger till i lite olika kvalitetsmätningar utifrån medicinska resultat. Psykiatri, Hjärtsjukvård och kirurgi ligger landstinget högt, cancersjukvården, läkemedelsbehandling och framförallt väntetider ligger landstinget långt under snittet.
Kommande år är landstingets fyra fokusområden följande
- värdebaserad vård (brukar förklaras med att det ska fokusera på vårdkvalitet utan att kostnaderna ska öka) ??
- attraktiv arbetsgivare – rätt använd kompetens
- effektiva vårdnivåer (sjukhusens olika roller)
- Digitalisering (nuvarande andel av budget mindre än 3 %)

Landstingsstyrelse
Informationer
Informationssäkerhet Beatrice Fossmo ATEA
Redovisning av en rapport som visar att landstinget har långt ifrån den informationssäkerhet som krävs utifrån organisation, ansvar, basala rutiner, riskanalyser, informationsklassificering och gällande lagstiftning (dataskyddsförordning gäller from 20180501 och ersätter personuppgiftslagen) . Utifrån konstaterade brister ska nu en handlingsplan tas fram som syftar till att rätta till det som uppenbart inte fungerar.
Jan Eriksson seniorstrateg
Jan Eriksson har en bakgrund som sjukhusdirektör i Umeå från mitten av 90-talet, har sedan haft liknande befattningar vid Halmstads sjukhus, Sahlgrenska Göteborg och senast vid Skånes universitets sjukhus i Malmö/Lund. De uppdrag han fick i Västerbotten under 2016 var att arbeta med förberedelserna inför bildandet av en storregion, ”som nu inte blev av”. Efter denna veckas besked om att bilda en regionkommun så kommer han att arbeta med föreberedelser i denna process. Efter att ha funnits i två regioner, Västra Götaland och Skåne kommer hans erfarenheter att komma väl till pass. Han har också andra uppdrag, delta i regionsamarbetet i den nuvarande norra sjukvårdsregionen och se över samarbetet inom ett antal discipliner i sjukhusvården.
Ekonomirapport Katarina Holmgren ekonomidirektör
Det preliminära bokslutet visar på ett på +97 mkr, det som hjälper upp resultatet är ett finansnetto på 193 mkr. Sjukhusvården backar mot budget med 227 mkr primärvården med 77 mkr. De stora posterna är kostnaderna för hyrpersonalen och utomlänsvården och dom minskade intäkterna för regionvården.

Kommundagar
Centerpartiets kommundagar är det årliga tillfället då centerpartistiska företrädare i kommuner, landsting och regioner möts för att delta i seminarier, utbyta erfarenheter och lyssna till Annie Lööf. I år var Göteborg mötesplatsen
Annies tal
Det fanns en tydlig landsbygdsprofil i talet, ekonomiprofessorn Kjell A Nordström fick en rejäl skrapa för sin beskrivning av Värmland och Gotland som skräpytor, det ryms numera inom begreppet alternativa fakta var tillägget.
Den regionala klyvningen blir allt mera påtaglig, här behövs satsningar på regionala järnvägssträckor, slopad fastighetsskatt på tomma byggnader på landsbygden för att stimulera företagandet och en grundläggande service, nyanställningar ska ge slopad arbetsgivaravgift under 2 år. En ny anställningsform föreslås, det handlar inte om sänkta löner, det handlar om att bryta ett mönster där många går utan arbete i åratal.
Återigen en tydlig markering mot Sverige demokraterna, ”vi kommer inte att samarbeta, förhandla eller kompromissa med Sverigedemokraterna” var budskapet

Trevlig helgVästerbottensläns landsting
Ewa-May Karlsson (c)
Gruppledare
Tel: 090-785 73 29,arbetet 0933-30065, bostaden
Mobil:070- 663 64 94
e-post: ewamay.karlsson@vll.se
Besöksadress: Landstingshuset, Köksvägen 1 Umeå

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.