Skip to main content

Kilometerskatten oroar företagarna

Blogginlägg   •   Okt 14, 2016 17:35 CEST

Alliansdag /Rutandag

Framtidsspaning på sjukvårdens utveckling Kurt Bohman professor och Mona Olofsson biomedicinsk analytiker med dr. vid Skellefteå forskningsenhet 


Stora framtida utmaningar 

 • Flera äldre med ökade vårdbehov 
 • Färre vårdplatser 
 • Vårdkostnader för äldre ökar 
 • Begränsade ekonomiska resurser 
 • Vård nära eller i hemmet 
 • Glesbygd 
 • Rättvis och jämlik vård

Det finns ett utvecklat system inom distansöverbryggandeteknik (telemedicin, e-hälsa)
Fortfarande har man inte hittat nyckeln i sjukvårdsorganisationen för den nya tekniken ska få fullt genomslag.
Vid behandling av hjärt- kärlsjukdomar ger den nya tekniken kortare ledtid från provtagning, ökar säkerhet och trygghet, minskar risken för avvikelser, minskar onödiga resor och som ett tydligt exempel ger det minskade kostnader för Waran kontroll.

Primärvård i fokus Mats Brännström projektledare/primärvård i Norrlandslandstingen
Regiongemensamt projekt – förslag till fortsatt utveckling av primärvården i Norrland.
Mycket av arbetet har sin utgångspunkt i Göran Stiernstedts utredning ”Effektiv vård”
Definitioner som ofta blandas samman är.
Primärvård: är en vårdnivå med mera bredd och Allmänmedicin: är en medicinsk specialitet
Ledarskapet i primärvården på lokal nivå är oklar. Verksamhetschefen och den medicinskt ledningsansvarige är i de flesta fall olika personer
Primärvården missar att var tredje patient har någon psykisk åkomma.
Överföring av resurser från sjukhusvården till primärvården tar lång tid, perspektivet är minst 10 år. Två skäl till primärvård: Kostnadseffektivt, Går inte att bygga en jämlik vård med sjukhus
Det behövs mera forskning inom allmän medicin, det lokala ledarskapet, förmodligen måste antalet ST-block fördubblas för att klara behovet av allmänmedicinska specialistläkare.
Fanns en förvirring då vårdvalet infördes, ”var man i ett lag eller var det alla mot alla”?
Tre sorters primärvård: I städer, i landsbygd och i glesbygd.

Norrland – regionen som inte vill lösa sina problem Lars Westin professor CERUM Umu
Norrlandskommittén 1949
En historisk exposé över befolkningsutvecklingen i riket och vilka händelser och vad som har varit avgörande för en positiv befolkningsutveckling
Norrland saknar en egen finansiell sektor som satsar avkastningen på kapital lokalt.

Politik som inte fokuserar på Västerbottens huvudproblem 

 • Mer marknadsföring/media 
 • Mer Norgeskatt/skruva på det kommunala utjämningssystemet 
 • Mer infrastruktur 
 • Mer bidrag till Periferin /”Norrland är inte tärande” retoriken 
 • Slå ihop kommuner men behåll länen 
 • Landsbygd kan utvecklas utan städer 


Hypoteser om storregion 

Svag stadstillväxt huvudproblemet 

Länsgränser hindrar kommunerna att samverka effektivt inom nuvarande länsgränser 

Landshövdingar fast i revir och naturresursfällan 

Landstingen: Ägar-, Underlags, och ledarskapsproblem 

Skapa en norrländsk politisk arena – Europaforum Norr visar att det behövs och kan fungera 


”Landstinget en attraktiv arbetsgivare” Johanna Näslund personaldirektör ”En hållbar ekonomi” Katarina Holmberg ekonomidirektör
Båda direktörerna har med sina skiftande bakgrunder har uppenbarligen en ny syn på hur landstingets utmaningar inom personal och ekonomi kan hanteras. De blev en bra diskussion som delvis gav nya infallsvinklar. 


Landstingsstyrelsens arbetsutskott
Två intressanta ärenden
Landstingsstyrelsens verksamhetsplan
Majoriteten hade inte hunnit processat förslaget och ärende återkommer. Tyngdpunkten kommer förmodligen att ligga på rekrytering av medarbetare och allmän resursförstärkning av till sjukhusvården, primärvården och tandvården. Innehållet i verksamhetsplanen känns så här långt rätt tunt och några förslag att ta itu med strukturproblemen finns inte
Månadsrapporten ekonomi
Det finns en svag trend som pekar på ett något förbättrat resultat jämfört med tidigare månader, till och med augusti är resultatet -109 mkr och årsprognosen är -42 mkr

Studiebesök
Holmsunds Hälsocentral
Verksamhetschef är Ronny Lestander som också är verksamhetschef för vårdcentralen i Sävar. Holmsund har 4 500 listade patienter, Min hälsa, den privata hälsocentralen i Holmsund har 3 800 listade patienter. Hälsocentralen är för tillfället lokaliserad i tillfälliga lokaler, eftersom deras ordinarie lokaler drabbas av sjuka hus problem. Vi diskuterade primärvårdens organisation och framförallt om att sammanföra ett antal hälsocentraler i kluster för att bland annat ge bättre möjligheter till tjänsteutbyte, de krav om heltidstjänster som finns idag innebär att de flesta hälsocentraler har för stor organisation inom vissa yrkesgrupper jämfört med behovet. Gränsdragningen till hemsjukvården är fortfarande ett problem, det handlar bland annat om kostnader för medicinskt material och kommunens hårdare krav på brukares egenansvar.
Mariehems hälsocentral
Vi träffade verksamhetschef Sinnela Keskiniva, avdelningschef Anna Höglund och Cia Eriksson medicinskt ledningsansvarig. Sinnela och Anna är båda psykologer vilket är något ovanliga professioner i chefspositioner. Antalet medarbetare är ca 55. Mariehems hälsocentral har haft en stabil organisation med få hyrläkare, under ett antal år skedde en generationsväxling som innebar att en bemanning med nio fasta distriktsläkare nu är nere på tre. Hälsocentralen har haft en god och bred kompetens inom första linjens psykiatri, vilket gjort att många med de problemen sökt sig till hälsocentralen. Man arbetar mycket aktivt med logistik, effektivisering för att få ökade patientflöden. Teamarbetet med akutpatienter har gjort att nu tar man emot alla patienter samma dag.

Besök Annie Lööf idag
Jag började dagen med att tillsammans med Annie och Helena Lindahl träffa ett tiotal förtagare, ett rundabordsamtal där frågor från kilometerskatt till offentlig upphandling diskuterades.
Sedan blev det den länge planerade debatten mellan Annie Lööf och Jonas Sjöstedt, den tredje i ordningen. Det enda som kändes oplanerat var valet av lokal på Umeå universitetet. Hörsalen i humanisthuset fylldes 45 minuter innan utsatt tid. I all hast fick man öppna ytterligare två hörsalar som också fylldes till som fylldes till sista plats. Publiken bestod i huvudsak av studenter, vilket gav en god stämning och en spänstig debatt. Debattledare var Ola Nordebo politisk chefredaktör VK. Ämnena var: Hur fixar vi jobben? Hur går det med bostadsbyggandet? Vilken väg ska välfärden ta? Som förväntat så var ställningstagande väl kända, men för många var nog både närheten och tempot en skillnad mot debatterna i TV och i riksdagen

Trevlig helg

Västerbottensläns landsting
Ewa-May Karlsson (c)
Gruppledare
Tel: 090-785 73 29,arbetet 0933-30065, bostaden
Mobil:070- 663 64 94
e-post: ewamay.karlsson@vll.se
Besöksadress: Landstingshuset, Köksvägen 1 Umeå 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.