Skip to main content

Landstingets måste börja se personalen som den viktigaste resursen

Blogginlägg   •   Maj 01, 2016 18:37 CEST

Tre dagar landstingsfullmäktige, vårdförbundet, Europaforum Norr är veckan i sammandrag ..

Landstingsfullmäktige

Interpellationer

Flytt av Öron-Näsa-hals från Skellefteå

Daniel efterlyste i debatten att det borde göras ett omtag i frågan och göra en grundligare konsekvensanalys av det beslut som är fattat i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Han kommer att kräva skriftligt svar på Hälso- och Sjukvårdsnämnden.

Är tilldelningen av ST-tjänster tillräcklig Daniel Öhgren

För att få en tillräcklig kontinuitet med rekrytering av specialistläkare så är det helt avgörande att det inrättas flera ST-tjänster. Det är mycket kortsiktigt att landstinget inte inser att det krävs en rejäl satsning för att långsiktigt säkra läkarrekryteringen.

Information Monicaprojektet 30 år Patrik Wennberg

En intressant formation, bakgrunden till projektet var en konstaterad överdödlighet i hjärt- kärlsjukdomar i Norrbotten och Västerbotten. Den kunskap om riskfaktorer har lett till att antalet avlidna i hjärt- och kärlsjukdomar mer än halverats de första tio åren. I Monica har man konstaterat att hög kolesterol minskat, högt blodtryck minskat, rökningen har minskat, fysiska aktivitet har ökat, BMI har ökat och att diabetespatienter har ökat.

Motion om att införa snabbspår för äldre på akutmottagningarna från Alliansen

Motionen hade fått ett positivt svar och beslutet blev att den besvarades. Min erfarenhet och efter besök hos geriatriken vid NUS är att ett snabbspår skulle generellt ge bättre omvårdnad och en bättre ekonomi.

Årsredovisning

Revisionens påpekande känns som en repris på tidigare års revisionsberättelser. Landstingsstyrelsens svaga styrning, avsaknad av ett fungerande ledningssystem, svagt utvecklat tjänstemannastöd, inte tillräcklig beredning av budget, landstingsstyrelsens uppsikt har inte varit tillräcklig. Det mesta av det påpekas bottnar i en svag politisk ledning.

I mitt anförande lyfte jag både bra och mindre bra saker.Jag fokuserade på personalen vår viktigaste resurs, det kommer alarmerande information som indikerar på att landstinget inte är tillräckligt attraktiv som arbetsgivare, de insatser som görs med kompetensförsörjning och rekryteringsinsatser är otillräcklig. Sjukskrivningstalen ökar i landstinget, det följer en nationell trend, men det är det bara i vårt landsting och med våra verktyg som vi minskar antalet sjukskrivna i landstinget i Västerbotten.

Daniel Öhgren: Utblick och slutsatser, gott om visioner saknas inte, det finns en viljeinriktning, men finns det verktyg att sätta i händerna på de som ska göra jobbet

Projekt Balans är grunden till problemen vi har i primärvården, uppdrag flyttades till primärvården från slutenvården, men inte resurser följde med. Många strukturförändringar är nödvändiga, men klarar den politiska ledningen i landstinget att gå från ord till handling….

Maria Kristoffersson: Det händer bra saker i inlandet, glesbygdsmedicinsktcentrum i Storuman i absolut framkant, Lycksele lasarett med sin planerade vård gör att bra jobb, de ökade samarbete mellan kommuner och landsting i inlandet. Regionaliseringen kommer att stärka länet. Tre saker saknas i debatten, en miljöredovisning som pekar på att 14 av 25 mål inte uppfylls, vikten av att det ges möjlighet till alternativa utförare, hur hanterar landstinget de kompetenser som med säkerhet finns hos alla invandrare.

Lars Bäckström: Patientnämnden ser bristande kontinuitet i vården, bristande information och delaktighet. Patientnämnden har en god renommé då det gäller att utse stödpersoner, ärendemängden har ökat från 700 ärenden till 1000 ärenden

Möte med Vårdförbundet

Personcentrerad vård presenterades. Måste erkänna att jag verkligen attraheras av tanken att införa detta brett i vården. Skulle innebära att personen och dennes förmågor och behov sätts i fokus och att professionellt jobbar i team. Vårdförbundet vill starta studiecirklar i Västerbotten kring denna fråga.

Europaforum Norr

De tre rapportörerna från varje län träffades för att gå vidare med de processer som är aktuella just nu.

Trevlig Valborg, nu är våren här

--------------------- --------------------------------------------------- 

Västerbottens läns landsting

Ewa-May Karlsson (c) Gruppledare
Tel: 090-785 73 29,arbetet 0933-30065, bostaden Mobil:070- 663 64 94
e-post: ewamay.karlsson@vll.se
Besöksadress: Landstingshuset, Köksvägen 1 Umeå

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.