Skip to main content

Öppenhet och transparens viktigt i bildandet av en regionkommun

Blogginlägg   •   Feb 24, 2017 11:07 CET

Veckan har fyllts med landstingsfullmäktige och Europa Forum i Skellefteå.

Landstingsfullmäktige

Gruppdag

Gruppen diskuterade den kommande processen kring ansökan om att bilda regionkommun. Jag har tidigare kommenterat hur Socialdemokraterna presenterade sitt ställningstagande för en månad sedan, för att det ska bli en bra start hoppas jag att den kommande processen ska präglas av öppenhet och transparens. Den närmaste tiden kommer det att tas olika initiativ, där vi som grupp tillsammans med distriktsledningen ska agera utifrån Centerpartiets ståndpunkter.

Alezheimer – Herpes

Docent Hugo Lövheim berättade om sitt numera internationellt kända forskningsprojekt, som handlar sambandet mellan Alzheimer och Herpes. Herpes simplex virus typ 1 är ett vanligt virus som bärs utav en majoritet av befolkningen och är livslångt, det kan återaktiveras och ger till exempel munsår. I hög ålder försämras immunförsvaret och då sprids enligt forskningsstudien viruset till hjärnan som leder till Alzheimers sjukdom. Studien visar att det är en fördubblad risk att få Alzheimer sjukdom om man bär på Herpes virus. Herpesinfektion går att behandla med antivirala medel. Det har påbörjats behandling på en försöksgrupp som blir intressant att följa.

Fullmäktigedagen

Interpellationer

Fullmäktigesammanträdet hade 18 motioner på bordet, tre interpellationer från Henrik Agerhäll (tidigare SD), samtliga med en klar underton av rasism och främlingsfientlighet.

Min interpellation om att titta på KRY (sjukvårdsrådgivning via nätet) kommer vid april sammanträdet. 13 interpellationer innehöll ämnen som är ständigt återkommande i fullmäktige. Den interpellation som ledde till den allra längsta debatten var alliansens interpellation om att avbryta försöket med 6 timmars arbetsdag vid städverksamheten vid Skellefteå lasarett. Det mest helhjärtade stödet kom ifrån Vänsterpartiet, vilket märktes i debatten. Tommy Bäckström (L) påminde om Kjell-Olof Feldt och löntagarfondsdebatten 1983 och den kritiska dikt som Kjell-Olov Feldt författade, trots att han utåt försvarade löntagarfonderna.

Psykisk ohälsa och drogproblematik bland ensamkommande flyktigbarn.

Lars Bäckström berättade om egna erfarenheter kring problematiken och vittnade om trauman, jobbet med språkcaféer och hur ensamma och utlämnade många asylsökande känner sig gentemot myndigheter och samhälle

Beslutsärenden

Motion Samers hälsa – kompetenshöjning för att nå en jämlik vård (Maria Kristoffersson)

En angelägen motion i ett angeläget ärende, intentionen i motionen är landstinget ska ta ett särskilt grepp kring samers hälsa och de speciella livsvillkor som samerna lever i och med.

Majoritetens svar var att motionen inte föranleder någon åtgärd och att landstinget redan har arbetar med frågan, i samråd med samerna och med ansökningar för att i projektform ta sig an frågan. Majoritetens svar är väl något av ett standardsvar, då motionerna inte går att avslå . Maria lovade att följa frågan.

Regionfrågan

Vid fullmäktigesammanträdet informerade Peter informerade om att ett extra landstingsstyrelse kallas in den 7 mars för att bereda frågan om en ansökan om en regionkommun och att beslut fattas i landstingsfullmäktige i juni. Jag och Olle argumenterade för att processen snabbt kommer igång och beklagade samtidigt att Norrlandsregionen inte blev av. Jag pekade också på att det är viktigt att ta tillvara de samarbeten som pågår i de fyra nordligaste länen, det gemensamma bussgodsbolag och de tankar som finns på att slå samman de båda EU kontoren

Europaforum Norr

Trots ”mellofeber” i Skellefteå kom det rekordmånga deltagare till Europa Forum Norra Sverige. EU och handelsminister Ann Linde delade med sig av sin och regeringens uppfattning kring det politiska läget i Europa. Det hon lyfte som särskilt kritiskt var situationen i Polen. Europadomstolen nu fastställt att de lagar man fastställt kring bl.a. domstolar och pressfrihet avviker mot det åtagande de har som medlemsland i unionen. I värsta fall kan Polen fråntas rösträtt i rådet om de inte åtgärdar problemen.

Ministern och ordförande i Europaforum tog också i hand på att forumet på ett unikt sätt i många år jobbat för att sprida kunskaper om EU och att vi förband oss att fortsätta det arbetet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy