Skip to main content

Toppstyrning hämmar utvecklingen av primärvården

Blogginlägg   •   Dec 18, 2015 14:27 CET

Ett sista Lt-nytt innan jul och nyårsledigheten, det blir nog några veckors uppehåll i utgivningen.

Styrelsemöte VLL Innovation
I måndags hade vi första styrelsemötet med VLL Innovation. PWC gav oss en kort styrelseutbildning som innehöll framförallt de juridiska förpliktelser man har som ledamot i styrelsen. Bolagets syfte är att i partnerskap samverka med andra aktörer, näringsliv offentliga aktörer etc, detta ska leda till att innovationer som kan lösa delar av landstingets behov tas fram, det ska höja landstingets attraktivitet som samarbetspartner och status

Landstingsstyrelsen
Ekonomirapport tom November
Rapporten visar på ett minus med jämfört med budget 158 mkr
Åtgärder för minska kostnaderna, har inte gett någon större effekt
Ökade personalkostnader är den stora posten, det handlar om en ökning av antalet årsarbetare med ca 200, ökade kostnader för inhyrd personal, dyrare löneavtal, höjning av ingångslöner för sjuksköterskor, dyrare sommaravtal, ökning av arbete på övertid, ökade kostnader för sjuklön.
Landstingsdirektörens rapport
Avtal om läkarutbildningen och specifikt den regionala utbildningen, avtalet i stort sett klart, varje landsting bidrar med ca 1,5 mkr för att förstärka på de lokala orterna Sundsvall, Östersund och Sunderbyn.
Journal på nätet: Utvecklingen går mot att det blir flera landsting som ansluter till ett gemensamt vårdinformationssystem även om det går sakta.
Gemensamt journal: Än en gång har det blivit ett hack i processen, Stockholm läns landsting kommer förmodligen att uppgradera sitt gamla journalsystem och följden av detta är svår att förutse.
Utredning om den högspecialiserade vården: Den justering som nu skett innebär troligen att det som tidigare aviserats, t.ex. att komplicerade operationer skulle koncentreras till mycket få sjukhus inte kommer att läggas fram, om det förslaget skulle bli verklighet så skulle NUS förlora de flesta ingrepp inom den högspecialiserade kirurgin.
Utredning om Traumavård: Det finns ingen stor beredskap kring stora traumahändelser som t.ex. Utöya eller Paris, utredningen ska lämna förslag på hur det säkerställs en beredskap för denna typ av händelser
Ny biträdande hälsosjukvårdsdirektör Annika Nordin-Johansson ny HR-direktör Johanna Näslund och ny ekonomidirektör kommer att rekryteras under våren.
Nytt psykiatrihus
Ulf Widmark fastighetschef presenterar eventuella alternativ till psykiatrihus där delar av gamla lasarettet blir kvar (Rotundan), slutsatsen blir tyvärr att fastighetsavdelningen inte ser någon möjlighet att bevara någon del av gamla lasarettet. Vi och Liberalerna lämnade en protokollsanteckning där vi menade att det vore värdefullt att behålla gamla länssjukhuset
Hjältarnas hus tilldelningsbeslut kommer inom kort. Barncancerföreningen kommer att välja att med insamlade medel att sänka hyran i stället för att minska kapitalkostnaden.
Avtalshantering (spendanalys) Ulf Olofsson
Landstingets inköpsnota slutar på 3,7 miljarder kronor, t.ex. handlas det plasthandskar för 29 mkr. Tanken med denna strategi är att arbeta mera systematiskt med upphandling, organisera upphandling mera utifrån kategorier med en bättre uppföljning. Tanken är att förstärka organisationen med flera kompetenser t.ex. jurister.

Information Ulrika Bergström verksamhetschef ortopedkliniken NUS
Ortopedkliniken har full produktion, inga sjuksköterskevakanser, inga satellitpatienter men 104 % beläggning. Kliniken har 20 akutplatser, 20 platser för elektiv vård (planerad vård) och 20 geriatrikplatser. Kliniken har fått en mängd utmärkelser t.ex. Reumatikerförbundets patientsäkerhetsstipendium, Medicinska föreningens pedagogiska pris och Årets handledare på sjuksköterskeutbildningen
Det som satsas på är: mera samarbete geriatriken, en seniormottagning 07-21 egen akutmottagning, mellan 21-07 en akutbil som gör hembesök, Preventiv mottagning, artrosskola och osteoporosskola. Under 2016 opererades 120-150 knäproteser i Lycksele, länssamarbetet kring fötter och axlar är utökat, det arbetas med en ökad koordinering med Lycksele och Skellefteå, ett snabbspår med höfter och knän jobbas på och tidigare start för planerade operationstidpunkt, idag är det 9.30 på NUS Karolinska har 8.30. Region uppdraget innehåller ryggkirurg, större fotkirurg och axelproteskirurgi

Möte med läkarföreningen
Gruppledarnas traditionella möte med läkarföreningen kom att handla om den svåra situationen kring primärvården med många läkarvakanser.De ville också få raka besked vad den trängda ekonomiska situationen kommer att få för konsekvenser. Jag tycker att svaret från majoriteten blev väldigt svävande och betonade själv att en överkostnad mot budget på över 300mkr 2015 kommer att innebär förändringar i utbud och verksamhet under 2016.
Studiebesök Burträsk och Lövångers Hälsocentraler
Vi hade väldigt bra besök
Maud tog sig god tid och gav oss en bra genomgång av hälsocentralerna.
Burträsk sörjer och saknar tiden som intraprenad 2001-2010, vilket lite oförklarligt blev omöjligt då Hälsovalet infördes. De försöker fortsätta i samma anda men ser tyvärr toppstyrning och onödiga uppföljningar som problem, vår uppfattning att minimera antalet parametrar i uppföljningen av hälsovalet fick medhåll. Lärandekonferenser helt saknats ett tag men nu hoppas hon på att höstens konferens är en nystart.
Inga stafettläkare och stabil personal situation ca 4000 listade
Lövånger ca 2000 listade har tidigare legat organisatoriskt under Robertsfors Hälsocentral det ändrades för två år sedan. Bara positivt om att få Maud som verksamhetschef. Hälsocentralerna har separata budgetar och drivs som två separata verksamheter. En del dubbeljobb för verksamhetschefen men det uppvägs av känslan av att vara sin egen och kunna påverka. Lövånger har ca 200 flyktingar och jobbar väldigt bra i team med hela samhället.
Vid mötet i Lövånger fick vi sitta med personalen och det kändes väldigt bra. Fick träffa Bo Lundkvist distriktssköterska(C) och han blev väldigt glad över att vi kom.
Sammanfattningsvis
- bekräftar problem med överföring uppdrag utan resurs tillskott. Vill veta vad tillfälligt stopp betyder
- Vittnar om en känsla av att Skellefteå sjukvårdsdistrikt förväntas lösa problemet med bemanning på HC i området. Här tycker de att VLL duckar och inte tar det övergripande ansvaret för de HC som inte fungerar i dagsläget.

SKL

Sjukvårdsdelegationen gjorde ett studiebesök på Nya Karolinska. 3800 rum byggs i det nya komplexet. Invigning och inflyttning hösten 2016. Svårt att få en prislapp eftersom entreprenaden innehåller 25 års drift också. Men siffran 14,5 miljarder nämndes. Bygget fick lite extra intresse från mig eftersom Dooria i Vännäs levererat alla innerdörrar. Det såg väldigt bra ut.

Vill avsluta med att önska er alla en riktigt fin jul och gott nytt nyår. Vi kan alla vara stolta och känna värme i hjärtat över att få jobba för ett parti som står upp för medmänsklighet och humanism.
------------------------------------------------------------------------
Västerbottens läns landsting
Ewa-May Karlsson (c)
Gruppledare
Tel: 090-785 73 29,arbetet 0933-30065,bostaden
Mobil:070- 663 64 94
e-post: ewamay.karlsson@vll.se
Besöksadress: Landstingshuset, Köksvägen 1 Umeå

_____________________________________________

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy