Skip to main content

Debatt: För ett bättre klimat i Västerbotten och i världen behövs grön skatteväxling och konkreta förslag för miljön

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 10:46 CET

För ett bättre klimat i Västerbotten och i världen behövs grön skatteväxling och konkreta förslag för miljön

2013 släppte vi i Västerbottens län ut 1 212 022 ton koldioxid. Tillsammans med andra växthusgaser släppte vi totalt ut 1 511 264 ton. Växthusgaserna värmer upp vår planet och sätter naturens gång ur spel. När medeltemperaturen stiger smälter isarna. Havsnivån kommer att höjas globalt, och flera länder kommer bli hårt drabbade. Söderhavsnationer lär hamna helt under vattenytan, och låglänta länder som Nederländerna kommer få stora problem.

Världens ledare är samlade i Paris för att sluta ett nytt globalt klimatavtal. Fler och fler inser att det är på globalt plan klimatkrisen måste lösas. Ett land kan inte göra allt, men tillsammans kan vi nå långt. Vi i CUF i Västerbotten är övertygade om att två saker måste till i Paris för att lösa klimatkrisen. Det ena är ett globalt utsläppsrättshandelssystem, där man sätter ett pris på utsläpp av koldioxid. Det måste vara billigt att vara miljövänlig och dyrt att smutsa ner. Vi måste skapa fler och bättre ekonomiska incitament till att ta hand om miljön.

Det andra är globala koldioxidskatter. Koldioxidskatter är det effektivaste sättet att sätta en teknikneutral peng på att smutsa ner. Det beskattar utsläppen och inte tekniken. Det tvingar fram den teknikutveckling som måste till för att lösa krisen. Vi måste gå framåt, inte bakåt. Dessa två förslag menar vi bör ingå i det klimatavtal, som politikerna måste ingå i Paris.

Sverige har nått långt i miljöarbetet. Per person släpper vi i Västerbottenslän ut ungefär 5,6 ton koldioxid per person. Det är ungefär en fjärdedel av vad man släpper ut per person i USA. Rika länder släpper inte per automatik ut mer. Med en hållbar miljöpolitik kan tillväxt och hållbar utveckling gå hand i hand.

Vi i CUF i Västerbotten är övertygade om att vi kan lösa klimatkrisen, men för det behöver vi se resultat i Paris. Vi måste minska våra utsläpp i länet, men för att världen ska räddas måste utsläppen minskas globalt. Annars är risken att vi får simma till skola och arbete i framtiden.

Malin Forsberg, distriktsordförande Centerpartiets ungdomsförbund i Västerbotten
Emelie Holgersson, förbundsstyrelseledamot Centerpartiets ungdomsförbund

Kontakt:

Malin Forsberg, 070-277 72 12

Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer. 

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.