Skip to main content

Det ska kosta att smutsa ner

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2015 12:00 CEST

Centerpartiet vill se en grön skatteväxling – på riktigt – där vi höjer skatten på föroreningar och farliga gifter i vår vardag och samtidigt sänker den på jobb och företagande.

Under Almedalsveckan presenterade vi konkreta förslag på en grön skatteväxling. Vi vill bland annat slopa arbetsgivaravgiften under två år för den först anställda medarbetaren så att det blir billigare att anställa för första gången. Vi vill också att arbetsgivaravgiften på årslöner upp till 180 000 kronor slopas i två år för den först anställda. Totalt minskar förslaget kostnaden för den först anställda med cirka 56 000 kronor per år.

Vi vet att det första och största hindret i ett företags utveckling är att gå från att vara ett enmansföretag, utan anställda, till att anställa sin första medarbetare. Med vårt förslag sänker vi trösklarna för företagen att växa och utvecklas.

Vi vill även höja brytpunkten för statlig inkomstskatt. De höga skatterna på utbildning och ansträngning nämns ofta som ett av de största problemen för svensk konkurrenskraft och tillväxt. Centerpartiet vill i ett första steg sänka marginalskatterna genom att höja den nedre skiktgränsen. Skiktgränsen går i dag vid en månadslön på cirka 36 900 kronor.

Med vårt förslag höjs skiktgränsen till cirka 37 400 kronor. Grupper som i dag ofta tjänar kring brytpunkten, och därför påverkas särskilt positivt av förslaget, är bland annat ingenjörer, programmerare samt skogs- och lantmästare.

Uppskattningsvis 50 000 personer kommer att slippa betala statlig inkomstskatt till följd av förslaget och får därför sänkt marginalskatt. Totalt sänks skatten för 1,1 miljoner löntagare.

Dessa skattesänkningar finansierar vi, krona för krona, med högre skatt på föroreningar och farliga gifter i vår vardag. Bland annat vill Centerpartiet införa en kemikalieskatt på exempelvis ftalater, som används som mjukgörare och finns i vissa typer av golv, och skadliga flamskyddsmedel i hemelektronik, enligt det förslag som regeringens utredning på området föreslår.

En sådan skatt skulle enligt beräkningar inbringa 3,5 miljarder kronor till statskassan. Vi vill också införa en skatt på förbränning av sopor, fasa ut skattesubventioner på fossila bränslen och slopa undantaget från skatt på bekämpningsmedel för kreosot.

Det är en ganska enkel ekvation egentligen. Vi vill göra det dyrare att smutsa ner och billigare att starta företag och enklare att hitta ett nytt jobb. För oss är det grön skatteväxling på riktigt. En skatteväxling som visar att miljö plus tillväxt är lika med sant.

Carina Sundbom (C)
gruppledare i Skellefteå

Maria Sandström (C)
vice gruppledare i Skellefteå

Håkan Andersson (C)
ordförande i Skellefteå

Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.