Skip to main content

Förslag till partistämman från Vännäs Ulf Eriksson (C): Minska det fasta priset på el

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2019 08:00 CEST

Ulf Eriksson, gruppledare för Centerpartiet i Vännäs, ser framemot Centerpartiets partistämma, dit han har skrivit fem motioner.

Inför Centerpartiets partistämma har Ulf Eriksson, gruppledare (C) i Vännäs, motionerat flitigt. Av de fem motioner som Ulf har skrivit, yrkar partistyrelsen på att stämman bör instämma med motionens intentioner på fyra av dem, och bifall på en - som föreslår en större andel rörlig avgift på el.

- Motionen är viktig utifrån ett hållbarhetsperspektiv, men också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då hushållens energibesparingar kan minska behovet av en utbyggd nätkapacitet i ett läge då behoven ökar för andra behov, säger Ulf Eriksson.

Bakgrunden till förslaget är att konsumentpåverkan i en högre grad ska styra elprisena, och de fasta kostnarna antingen ska bakas in i den rörliga kostnaden eller minskas.

- En större andel rörlig avgift och en mindre andel nätavgift ökar incitamentet för energibasparing för enskilda hushåll. Idag saknas sådana incitament för hushållen, då den större delen av kostnaden för elen är den fasta avgiften, menar Ulf, som också framhäver förslagets innebörd för både nationen och miljön.

De övriga fyra motionerna som Ulf skrivit till stämman avhandlar olika ämnen. En handlar om att revidera Trafikverkets klimatzoner, vilka styr statsbidraget för vinterunderhållet av enskidla vägar. En annan om att det ska bli striktare regelverk omkring tillstånd för demonstrationer utanför städer med anledning av de påfrestningar som bönder utsatts för av aktivister. Den tredje riktar åter igen udden mot Trafikverket, att de ska ta ansvar för de krav och kostnader som följer för att ersätta äldre vägbelysningsanläggningar på landsbygden så att de inte släcks ner. Den sista föreslår att konkurrensutsätta delar av Lantmäteriets arbetsområde, för att kunna snabba på handläggsningstider som för närvarande ofta är långa.

- Såklart hoppas jag att stämman samtycker och beslutar bifalla motionen som partistyrelsen yrkar bifall på. I sin helhet är stämman ett bra forum för en bra diskussion med respekt för ombudens olika åsikter. Slutligen tror jag att stämman kommer att fatta kloka beslut som partistyrelsen och riksdagsgruppen kan jobba vidare med att förverkliga, avslutar Ulf Eriksson.

Centerpartiets partistämma äger rum i Karlstad den 26-29 september 2019.

Kontakt:
Ulf Eriksson, gruppledare Centerpartiet Vännäs, 070-689 41 02
Amandah Andersson, ombudsperson Centerpartiet Västerbotten, 073-819 04 28

Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.