Skip to main content

Inbjudan Press Finsk toppolitiker stöttar svensk protest mot finsk kärnkraft

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2015 12:26 CEST

Finsk fd minister stöttar svensk protest mot finska kärnkraftsplaner

Finlands förra justitieminister Anna-Maja Henriksson (Svenska Folkpartiet) besöker imorgon fredag 21 augusti Västerbotten. Tillsammans med Centerpartiets riksdagsledamot Helena Lindahl medverkar hon i ett informationsmöte på ”Spiran” i Sikeå, Robertsfors om Fennovoimas kärnkraftsplaner i närliggande Pyhäjoki på finska sidan av Bottenviken.

Media hälsas välkommen till presskonferens

Fredag 21 augusti kl 14.30

I ”Spiran”, Sikeå kl 15.00 är det ett öppet informationsmöte för allmänheten i samma lokal. Även Helena Lindahl, västerbottnisk riksdagsledamot (C), medverkar i mötet, vilket är ett samarrangemang mellan Centerpartiet i Robertsfors, nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och Studieförbundet Vuxenskolan.

Anna-Maja Henriksson är en uttalad kritiker mot planerna på att nyetablera kärnkraft vid Bottenviken, och mot den finländska regeringens handläggning av ärendet.

- Processen att garantera Fennovoima ett inhemskt ägande på minst 60 procent har inte ingett förtroende. Projektets starka ryska dominans är också ifrågasatt i dagens geopolitiska läge. Det ryska inflytandet över finsk energiförsörjning borde inte bli större., säger Anna-Maja Henriksson i en kommentar

Hon understryker att beslutet inte bara handlar om energipolitik:

- Regeringen borde nu inte enbart se frågan ur energipolitisk synvinkel, utan ta ett totalansvar för vad som är landets fördel. När man gör en sådan helhetsbedömning är etableringen av Fennovoima, med alla dess konsekvenser, inte en bra lösning, fortsätter Henriksson.

Även Helena Lindahl, västerbottnisk riksdagsledamot (C ), medverkar i mötet, vilket är ett samarrangemang mellan Centerpartiet i Robertsfors, nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och

För mer information vänligen kontakta:

Lars Bäckström

Centerpartiet Robertsfors

Telefon: +46(0)934-14029, +46(0)70-547 32 36

lars.backstrom@robertsfors.se

Elisabeth Holmström

kontaktperson för nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken.

Telefon: +46(0)70-335 96 30

elisabeth.holmstrom@bottniait.se

Riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson

Telefon: +358(0)9 432 3113

anna-maja.henriksson@riksdagen.fi

https://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/941.aspx

Riksdagsledamot Helena Lindahl

Telefon: +46/0)70 818 11 32

helena.lindahl@riksdagen.se

http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Lindahl-Helena-084624777218/

Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer. 

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy