Skip to main content

Blogginlägg

Centerpartiets budgetförslag stärker vården där det mest behövs

Blogginlägg   •   Jun 03, 2016 17:56 CEST

Det som skiljer vår budget och majoritetens budget är satsningen på primärvården med 85 mkr. Satsningen fördelas på en generell budgetförstärkning, ett förbättrat rekryterings- och administrativt stöd och en fortsatt satsning på distans överbryggande teknik. Den satsning på primärvården som C föreslår är en satsning på de delar av länet där primärvården idag har de allra största behoven.

Makt och inflytande från Stockholm till regioner är centerpolitik

Blogginlägg   •   Maj 22, 2016 20:55 CEST

En regionalisering där dels makt och inflytande flyttas från Stockholm till Norrland och att myndigheter och verk får en sammanhållen struktur inom en region ser jag som en centerpolitik, skriver Ewa-May Karlsson.

Arbetsmiljön i vården måste bli bättre för att hindra ökningen av sjukskrivningar

Blogginlägg   •   Maj 04, 2016 12:27 CEST

Tydligen erbjuds våra asylboende endast färdbevis på buss. Svårt att förstå varför de inte kan få åka tåg eftersom tågturerna dessutom är betydligt fler än bussturerna. Med dagens situation så måste de vänta många timmar i Vindeln för att ta sig hem med buss.

Landstingets måste börja se personalen som den viktigaste resursen

Landstingets måste börja se personalen som den viktigaste resursen

Blogginlägg   •   Maj 01, 2016 18:37 CEST

Ewa-May Karlsson fokuserade på personalen som landstingets viktigaste resurs, det kommer alarmerande information som indikerar på att landstinget inte är tillräckligt attraktiv som arbetsgivare, de insatser som görs med kompetensförsörjning och rekryteringsinsatser är otillräcklig.

Centerkvinnorna höjdaravslutning på diversifierad vecka

Blogginlägg   •   Apr 24, 2016 14:13 CEST

En lite diversifierad vecka med stort och smått. Region, folkhälsa, kommuninvest och Centerkvinnorna

Sorsele, Dalarna och Bryssel

Blogginlägg   •   Apr 08, 2016 12:36 CEST

​En del resande och landstingsstyrelse har varit på veckans agenda.

Ledarskapet avgörande för en bra verksamhet i vården

Blogginlägg   •   Mar 21, 2016 21:09 CET

De punkter alliansen fick med i handlingsplanen var tex att fortsatt arbeta med ”rätt använd kompetens”, säkra förutsättningar för ett tydligt och delat ledarskap, stödja läkare som kan vara lämpliga chefer, satsning på ehälsa, satsning på så kallade akademiska hälsocentraler.

Kommunaliseringen av hemsjukvården gav både bättre kvalitet och större påfrestning

Blogginlägg   •   Mar 12, 2016 17:25 CET

Ewa-May Karlsson är gruppledare för Centerpartiet i Västerbottens läns landsting. Snart sagt varje vecka rapporterar från sina aktiviteter i landstinget i "Nya Landstingsnytt". Det kommer även att publiceras på Centerpartiet Västerbottens mynewsdesk.

Spänd väntan på besked i regionfrågan

Spänd väntan på besked i regionfrågan

Blogginlägg   •   Mar 04, 2016 18:00 CET

Ewa-May Karlsson är gruppledare för Centerpartiet i Västerbottens läns landsting. Snart sagt varje vecka rapporterar från sina aktiviteter i landstinget i "Nya Landstingsnytt". Det kommer även att publiceras på Centerpartiet Västerbottens mynewsdesk.

Maktdelning, decentralisering och ett brinnande engagemang är bärande för ny regionbildning

Blogginlägg   •   Mar 02, 2016 14:19 CET

Vi är i början av en intressant och spännande regiondiskussion. Regionfrågan har inte varit mer aktuell än nu och förhoppningsvis kommer vi att kunna dra nytta av att vi utvecklat samarbetet i länet tillsammans inom Region Västerbotten. Samtidigt finns det mycket mer att göra, skriver Tomas Mörtsell(C), Kommunstyrelsens ordförande, Storuman och regionråd i region Västerbotten